chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werking van Spreekbuis

  Werking Spreekbuis

  Waarvoor kun je als personeelslid van de Vlaamse overheid terecht bij Spreekbuis? Wat gebeurt er met je vragen? Bij wie komen ze terecht? Op deze pagina lees je meer over de werking van Spreekbuis.

  • 1

   Welzijns- en integriteitsvragen door personeel

   • Welzijn op het werk: dit kan bijvoorbeeld gaan over pesten, agressie, ongewenst seksueel gedrag op het werk, racisme en discriminatie…
   • Integriteit bij de Vlaamse overheid: dit kan bijvoorbeeld gaan over fraude, corruptie, diefstal van werkmiddelen, belangenvermenging…

   Bij welzijnsvragen kan Spreekbuis ook louter een luisterend oor bieden als je je hart wil luchten. Let wel, bij integriteitskwesties geldt spreekplicht. Spreekbuis brengt je daarvan op de hoogte. Vervolgens kan je als melder beslissen om de melding te doen of niet.

  • 2

   Frontoffice

   Het meldpunt is georganiseerd volgens het één-loket-principe. Dit betekent dat een melder terecht komt bij een ‘frontoffice’.

   De frontoffice zorgt voor:

   • opvang en biedt een luisterend oor;
   • registratie van persoonsgegevens voor de opvolging van de vraag of klacht;
   • het beantwoorden van de vraag of melding aan de hand van scripts;
   • advies over de procedures en te nemen stappen;
   • correcte doorverwijzing van moeilijke vragen of klachten naar de backoffice.

   Als de vraag of melding verdere behandeling vraagt, verwijst de frontoffice door naar een ’backoffice' die de specifieke klacht behandelt. De frontoffice garandeert een correcte doorverwijzing naar de bevoegde actoren, zodat melders niet zelf op zoek moeten gaan naar de bevoegde diensten.

  • 3

   Backoffice

   De vragen en meldingen die een verdere behandeling vragen, worden aangepakt door de bevoegde welzijns- en integriteitsactoren van de backoffice. De backoffice actoren trekken lessen uit de dossiers voor het optimaliseren van de dienstverlening en de verbetering van de opvolging en evaluatie van het welzijns- en integriteitsbeleid.

   Wie maakt deel uit van de backoffice?

   De backoffice bestaat uit bevoegde actoren die op vlak van welzijn of integriteit de vragen of meldingen behandelen. De backoffice actoren zijn de overkoepelende diensten van de Vlaamse overheid die werken aan welzijn en integriteit op het werk, de Coördinator Integriteitszorg en de Sociale dienst.

   Deze actoren werken samen in het virtueel bureau Integriteit en zorgen voor een multidisciplinaire aanpak van integriteitsdossiers.

   Daarnaast bestaat de backoffice ook uit bevoegde interne diensten van de betrokken entiteiten (de integriteitsactoren in de entiteiten) en klachtenmanagers.

   Ten slotte zijn er ook de externe preventiediensten voor welzijn op het werk die werken voor de entiteiten van de Vlaamse overheid en betrokken externe instanties bv. rechtsinstanties of centrum voor gelijkheid van kansen.

  • 4

   Beleidsinput: meten en evalueren

   Spreekbuis:

   • geeft input voor het beleid op basis van de rapporteringen van de vragen en meldingen;
   • levert een effectieve bijdrage aan de interne kennisopbouw over verschillende vormen van ongewenst gedrag op het werk.