chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werktijdregeling

  Hoe laat moet je binnen de diensten van de Vlaamse overheid beginnen werken? Elk departement en agentschap bepaalt zelf de werktijdregeling. De Vlaamse overheid wil echter tegen 2020 de principes rond Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW) volledig in de praktijk invoeren.

  Werktijden

  De normale werktijdregeling bestaat uit prestaties van 38 uur per week, ofwel 7 uur 36 per dag. Maar dit kan afwijken per departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Enkele definities: variabele of specifieke werktijdregeling, stamtijden, glijtijden, servicetijden,...
  • Variabele werktijdregeling: je kiest zelf je uur van aankomst en vertrek binnen vooraf vastgelegde grenzen. Je moet daarbij wel rekening houden met de goede werking van de dienst. Ook de personeelsleden die deeltijds werken, volgen het systeem van de variabele werktijdregeling.
  • Specifieke werktijdregeling: afhankelijk van de behoeften van de dienst kan een specifieke werktijdregeling opgelegd worden.
  • Stamtijden: de uren waarop je op het werk aanwezig moet zijn.
  • Glijtijden: periode waarbinnen je zelf je tijdstip van aankomst en vertrek kunt kiezen, rekening houdend met de goede werking van de dienst en het feit dat je gemiddeld over 1 maand 7.36 uur per dag moet gewerkt hebben.
  • Servicetijd: de tijdsduur waarin de diensten (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moeten zijn.

  Overuren

  Overuren zijn extra uren die je op vraag van je lijnmanager presteert boven op de uren die voor iedereen zijn vastgesteld in de werktijdregeling van je departement of agentschap. Overuren zijn dus de prestaties bovenop je normale arbeidsduur. Als je overuren verricht, krijg je compenserende inhaalrust of overloon.

  Lees meer op de webpagina 'overuren'.

  Uitzonderlijk werken

  Als je op een vrije dag uitzonderlijk komt werken wegens dienstredenen, mag je een compensatie aanvragen in halve of volledige dag(en). Dit noemt compensatie uitzonderlijk werken. Bijvoorbeeld: je bent altijd vrij op woensdag, maar je komt uitzonderlijk op woensdag werken. Dan mag je een andere dag vrij nemen. Je moet dus enerzijds je aanwezigheid registreren (uitzonderlijk werken op woensdag) en anderzijds je afwezigheid aanvragen (compensatie uitzonderlijk werken op een andere dag).

  Lees verder op deze webpagina hoe je uitzonderlijk werken aanvraagt.

  Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken

  De Vlaamse overheid kiest voluit voor Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW), wat betekent dat je zelf kunt kiezen waar en wanneer je best werkt, rekening houdend met je functie en het belang van een goede dienstverlening. Dit kadert binnen het innoverend concept Het Nieuwe Werken (HNW), dat naast PTOW ook impact heeft op de fysieke werkomgeving, ICT en informatiebeheer binnen de Vlaamse overheid.

  Je departement of agentschap beslist zelf over de invoering van PTOW en HNW. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Lees meer:

  Hoe uitzonderlijk werken en compensatie aanvragen?

  Uitzonderlijk werken en compensatie uitzonderlijk werken aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).