chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wetgevingstechniek ( = formele legistiek):

  WAT? Het is een geheel van algemeen toepasbare normen, regels, formuleringen en formele beginselen van behoorlijke regelgeving die gebruikt en toegepast moeten worden voor de correcte formeel-juridisch inhoudelijke opstelling en vorm van de (Vlaamse) regelgeving. Deze normen en regels zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

  WAT NIET? Procedurele bepalingen of de materiële legistiek (materiële legistiek heeft vnl. betrekking op de opportuniteit en de finaliteit van de regelgeving en op de noodzakelijkheid, doeltreffendheid en doelmatigheid ervan. Ze heeft vnl. betrekking op de vraag of regelgeving in het betrokken geval het juiste rechtsinstrument is en op de vraag naar de materiële effectiviteit ervan).

  DOEL?

  De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld (die rechtmatigsamenhangendduidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is).

  De wetgevingstechniek zorgt bovendien voor:

  a) een vlottere redactie van de regelgeving door, waar dit mogelijk is, standaardformules te voorzien,

  b) de uniformiteit, coherentie en consistentie van alle Vlaamse regelgeving, ook over alle materies en beleidsdomeinen heen;

  Dit alles resulteert in een grotere rechtszekerheid