chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wetgevingstechniek ( = formele legistiek):

  DEFINITIE:

  Wetgevingstechniek is het geheel van algemeen toepasbare normen, regels, formuleringen en formele beginselen van behoorlijke regelgeving die gebruikt en toegepast moeten worden om de (Vlaamse) regelgeving op formeel-juridisch vlak inhoudelijke correct op te stellen en vorm te geven. De normen en regels zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

  WAT IS HET NIET?

  Procedurele bepalingen of materiële legistiek maken geen deel uit van de wetgevingstechniek. Procedurele bepalingen gaan over de procedurele stappen die moeten worden genomen om de regelgeving rechtsgeldig tot stand te brengen. Materiële legistiek heeft vooral betrekking op de opportuniteit en het doel van de regelgeving en op de noodzakelijkheid, doeltreffendheid en doelmatigheid ervan. Materiële legistiek heeft vnl. betrekking op de vraag of regelgeving in het betrokken geval het meest gepaste rechtsinstrument is om de inhoudelijke doelstelling te verwezenlijken.

  DOEL

   De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld die rechtmatigsamenhangendduidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is.

   Wetgevingstechniek zorgt bovendien voor:

  a) een vlottere redactie van de regelgeving door in standaardformules te voorzien als dat mogelijk is

  b) uniformiteit, coherentie en consistentie van alle Vlaamse regelgeving over alle materies en beleidsdomeinen heen

   Dit alles resulteert in een grotere rechtszekerheid