chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  DOEL VAN DEZE WEBSITE:

  Op deze pagina's wordt voor de auteurs van decreten en besluiten alle informatie samengebracht die ze nodig hebben om hun tekst wetgevingstechnisch correct op te stellen, zowel wat de inhoud als de vorm betreft.

  DEFINITIE WETGEVINGSTECHNIEK:

  Wetgevingstechniek of formele legistiek is het geheel van algemeen toepasbare normen, regels, formuleringen en formele beginselen van behoorlijke regelgeving die gebruikt en toegepast moeten worden om de (Vlaamse) regelgeving juridisch-technisch inhoudelijk correct op te stellen en vorm te geven. De normen en regels zijn van toepassing op alle regelgeving, ongeacht het onderwerp of de strekking ervan.

  WAT IS WETGEVINGSTECHNIEK NIET?

  Procedurele bepalingen of materiële legistiek maken geen deel uit van de wetgevingstechniek. Procedurele bepalingen behandelen de procedurele stappen die moeten worden genomen om de regelgeving rechtsgeldig tot stand te brengen. Materiële legistiek heeft vooral betrekking op de opportuniteit, het doel, de noodzakelijkheid, en doeltreffendheid van de regelgeving en op de vraag of regelgeving in het geval in kwestie het meest gepaste rechtsinstrument is om de inhoudelijke doelstelling te verwezenlijken.

  DOEL WETGEVINGSTECHNIEK:

   De wetgevingstechnische regels en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving zorgen ervoor dat kwaliteitsvolle regelgeving wordt opgesteld die rechtmatigsamenhangendduidelijk, (her)kenbaar en toepasbaar is.

   Wetgevingstechniek zorgt voor:

  a) een vlottere redactie van de regelgeving door in standaardformules te voorzien als dat mogelijk is

  b) helderheid en juridisch-technische correctheid van alle Vlaamse regelgeving

  c) uniformiteit, coherentie en consistentie  van alle Vlaamse regelgeving over alle materies en beleidsdomeinen heen

   Dit alles resulteert in een grotere rechtszekerheid

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be