chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adviesverplichting R.v.St. (reglementair karakter)

  In principe moeten de leden van de Vlaamse Regering alle voorontwerpen van decreet en ontwerpen van reglementair besluit voorleggen voor een met redenen omkleed advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (artikel 3, §1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

  Als de adviesaanvraag een ontwerp van besluit betreft, moet het gaan om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  De afdeling Wetgeving brengt dus geen advies uit over ontwerpen van individuele of niet-reglementaire besluiten. Dergelijke ontwerpen hoeven niet voor advies te worden voorgelegd. Individuele besluiten regelen een persoonlijke, concrete rechtstoestand en gelden voor een welbepaald geval of voor welbepaalde gevallen.

  Ontwerpen van reglementair besluit moeten daarentegen wel voor advies aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd. Het gaat om besluiten die een rechtsregel formuleren en die dus een algemene draagwijdte hebben. Ze regelen een onpersoonlijke, abstracte rechtstoestand die voor een onbepaald aantal gevallen geldt.

  Om te bepalen of een ontwerp van besluit een individueel of een reglementair karakter heeft, moet elke ontwerp geval per geval inhoudelijk worden getoetst.

  ! Als u eraan twijfelt of een bepaald ontwerp reglementair of niet reglementair is, kunt u uit voorzichtigheid uw ontwerp steeds beter voor advies voorleggen aan de afdeling Wetgeving

  Op de volgende pagina’s vindt u enkele adviezen van de Raad van State, waarin het al of niet reglementair karakter van besluiten en decreten of afzonderlijke bepalingen ervan werden besproken, en die u misschien kunnen helpen om het al of niet reglementair karakter van uw besluit vast te stellen: