chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WETGEVINGSTECHNIEK: Opstellen van een decreet, BVR of MB

  Op deze pagina vind je een leidraad die jou op basis van de verschillende onderdelen van een decreet of besluit uitlegt hoe je een decreet of besluit moet schrijven en wat er allemaal wel en niet hoort in te staan

  A) VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN:

  Ten eerste: enkele juridisch-technische zaken die je best ook al eens vooraf in overweging neemt vóór je effectief het decreet of besluit begint te schrijven:

  B) BESTANDDELEN REGELGEVENDE TEKST:

  Ten tweede: volg de onderstaande basisleidraad om een tekst wetgevingstechnisch correct op te stellen. Deze lijst bestaat uit een niet-exhaustieve opsomming van de verschillende mogelijke elementen, geplaatst in volgorde, waaruit een decreet, BVR of MB moet of kan bestaan, gekoppeld met heel wat bijkomende informatie over elk onderdeel.

   ALGEMENE VORMVOORSCHRIFTEN

   OPSCHRIFT

   AANHEF ( enkel voor BVR en MB)

   DISPOSITIEF

  a) inleidende bepaling

  b) definities: 

  c) formulering van nieuwe regels:

  1) algemene of autonome bepalingen: 

  2) handhavingsmaatregelen (toezichtsbepalingen, strafmaatregelen, administratieve sancties):

  3) wijzigingsbepalingen:

  4) opheffingsbepalingen: 

  5) overgangsbepalingen:

  6) bepalingen over de inwerkingtreding:

  7) bepalingen over het toepasingsgebied in de tijd:

  8) uitvoeringsbepaling (enkel voor BVR):

  e) enkele bijkomende bijzondere aandachtspunten:

   ONDERTEKENING

   BIJLAGEN

  • wetgevingstechnische regels en formules: punt 256 t.e.m. 267
  • verzameling relevante adviezen afdeling Wetgeving R.v.St:

  => Modellen/sjablonenDecreten/BVR/MB

  => Beperkte eindcontrole: checklist

  CONTACT

  Steketee Björn (bjorn.steketee@vlaanderen.be) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) of wetgevingstechniek@vlaanderen.be