chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wie doet wat?

  Het Juridisch Kenniscentrum is een juridische afdeling binnen het Agentschap Overheidspersoneel.

  Deze afdeling maakt of begeleidt de regelgeving over personeel en organisatieontwikkeling in de DVO in samenwerking met het expertisecentrum (beleid).

  Een groot deel van de werking gaat over personeelsregelgeving (VPS). Maar ook de regelgeving van andere beleidsvelden binnen de bevoegdheid van de minister van Bestuurszaken (in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur) wordt ofwel mee opgemaakt of begeleid i.k.v. wetskwaliteit (diversiteit, sociale dienst, facilities, ...).
  De regelgeving rond organisatieontwikkeling omvat o.a. de hoofdstukken deugdelijk bestuur en structuur van de Vlaamse administratie in het Bestuursdecreet van 7 december 2018t.

  Daarnaast verstrekt de afdeling adviezen over personeels en organisatieontwikkeling, in samenwerking met de dienstencentra.

  Het ondersteunen, adviseren en informeren van de MOD en dienstencentrum Personeelsadministratie is een belangrijk proces van de afdelingen. De individuele personeelsleden leggen in eerste lijn hun vragen voor aan hun personeelsdienst of dienstencentrum.

  Het centrale contactpunt van de afdeling is Joëlle Lhoëst (02-553 50 20). Zij zal u doorverwijzen naar de juiste contactperoon binnen de afdeling. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante thema's met de vermelding wie er binnen de afdeling in hoofdzaak mee bezig is.

  Thema Contactpersonen
  Algemeen

  Afdelingszaken

  Lieve Vandecasteele
  (0499 94 92 71)

  Documentatiedienst Hubert Dumont
  (0472-51 37 43)
  Website

  Joëlle Lhoëst
  (0491-96 86 39)

  Wetskwaliteit

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)
  Agentschapsspecifieke besluiten

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)
  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)

  Anciënniteiten

   

   

  - schaalanciënniteit Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)
  Frieda Van Roost
  (0491-96 86 44)
  - geldelijke anciënniteit onderwijs Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)
  Tania Janssens
  (0491-99 29 11)
  - geldelijke anciënniteit (uitgezonderd onderwijs) Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)
  Tania Janssens
  (0491-99 29 11)
  Arbeidsongevallen / beroepsziekten

  Sophie Aerts
  (0491 - 96 86 46)

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)

  Arrondissementscommissarissen

  Provinciegouverneurs

  Sophie Steyaert
  (0491-96 86 41)

  Branko Janda (geldelijk)
  (0491-96 86 36)

  Contractuelen

  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)

  Koen De Lange (geldelijk)
  (0491-96 86 34)

  Cumulatie beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden

  Sophie Steyaert
  (0491-96 86 41)

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Eretekens

  Frieda Van Roost
  (0491-96 86 44)

  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)
  Evaluatie

  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)

  Herplaatsing Frieda Van Roost
  (0491-96 86 44)
  Kinderbijslag

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Loodsen

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Maaltijdcheques

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)

  Middenkader Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)
  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)
  Ontslag

  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)
  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)

  Overplaatsing van personeel Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)
  Pensioenen (overheid)

  Steffie Morre
  (0492-38 05 10)

  Pensioenen (privé)

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)
  Tweede pensioenpijler VO

  Martine Van Sande
  (0478-59 40 35)

  Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)

  Raad van beroep

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Rechten en plichten

  Sophie Steyaert
  (0491-96 86 41)

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Recrutering en selectie Frieda Van Roost
  (0491-96 86 44)
  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)
  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)
  Salarisschalen

  Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)

  Schorsing in het belang van dienst

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Sociale voordelen - uitgezonderd woon-werkverkeer

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)

  Toelagen algemeen

  Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)

  Toelagen specifiek (uitgezonderd MDK)

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)

  Topkader Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)
  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)
  Tucht

  Gerd Vanermen
  (0491-96 86 50)

  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Staatshervorming

  Peter De Clercq
  (0491-96 86 33)

  Steffie Morre
  (0492-38 05 10)

  Vakbondsstatuut

  Frieda Van Roost
  (0491-96 86 44)

  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)

  Vergoedingen - reis- en verblijf

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)

  Vergoedingen (uitgezonderd reis- en verblijf) Roel Van Rampelberg
  (0493-97 02 51)

  Verjaring

  Branko Janda
  (0491-96 86 36)

  Verloven en dienstvrijstellingen

  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)
  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Verzekeringen

  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)

   

  Werktijdregeling / PTOW

  Matthias Roman
  (0491-96 86 40)

  Koen De Lange
  (0491-96 86 34)

  Woon-werkverkeer

  Steffie Morre
  (0492-38 05 10)

  Tania Janssens
  (0491-99 29 11)

  Ziekteverlof/re-integratie

  Sophie Aerts
  (0491 - 96 86 46)
  Katelijn Vanzegbroeck
  (0476-24 25 45)

  Gwendoline Van Der Stichel
  (0491-72 87 05)

  naar boven