chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wo_Mentoring

  Bijeenkomst 27 februari 2015

  Op 27 februari 2015 kwamen de mentoren/coaches en de mentees/coachees van Wo_Mentoring en het aanlooptraject middenkader samen. De dienst Diversiteitsbeleid zorgde in samenwerking met AgO voor een mix van vorming en netwerking om mensen te enthousiasmeren. Bedoeling was om elkaar nog beter te leren kennen, en goede tips uit te wisselen om medewerkers bij de Vlaamse overheid voor te bereiden op de functie van afdelingshoofd.

  Mentoren en coaches

  De mentoren/coaches gingen aan de slag met een van de vier rollen van leidinggeven, en meteen de meest uitdagende: ondernemerschap. In hoeverre zijn de afdelingshoofden nu al ondernemers en hoe stimuleren ze dat bij hun eigen medewerkers? Karin Verhaest van True Colours besprak met hen een aantal goede tips om aan ondernemerschap te werken. Om medewerkers intrinsiek te motiveren, is het alvast van belang om hen voldoende autonomie te geven en om hen aan te spreken op hun competenties. Ook moeten ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een groter geheel (‘erbij horen’). Meeschrijven aan een concreet verhaal dus. En stimuleren om met elkaar aan de praat te gaan (in plaats van rapporten te schrijven). De afdelingshoofden zijn alvast begonnen met een mini-actieplan: waarmee kan ik starten? Waarmee moet ik stoppen? En wat moet ik verderzetten? Mentoren en coaches zijn de beste ambassadeurs om mensen goesting te doen krijgen om afdelingshoofd te worden.

  De begeleiders zijn enthousiast over hun mentees/coachees:

  'Ik was aangenaam verrast door je interventies in de afdelingsraad en de directieraad.'

  'Je maakt heel veel tijd voor je doorgroeiopdracht.'

  'Je bent bezig met een interessante materie die ook nieuw is voor mij.'

  Project Wo_Mentoring  Project Wo_Mentoring      

  Mentees en coachees

  In de namiddag kwamen de mentees/coachees samen. Zij werden getrakteerd op een uitwisseling over assessments met de ex-mentees Jurgen, Bieke, Nathalie en Amy uit het vorige programma van Wo_Mentoring (2013). In een open gesprek wisselden ze tips over assessments voor afdelingshoofd spontaan uit.

  'Denk nu nu al na over het beleidsdomein/de entiteit waar je wil gaan werken en begin daar contacten te leggen. Als je dat nog moet doen op het moment dat de vacature gelanceerd wordt, is het waarschijnlijk te laat.’

  'In een assessment moet je tonen dat je durft te beslissen, ook al heb je niet alle detailinfo.'

  'Maak concrete afspraken met je medewerker in het rollenspel.'

  Project Wo_Mentoring  Project Wo_Mentoring

  Lees in dit artikel ook waarom Ann Webers, IT-projectleider bij het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, enthousiast is over Wo_Mentoring.

  Kick-off 13 oktober 2014

  Maandag 13 oktober 2014 is het aanlooptraject middenkader, en ook Wo_Mentoring, uit de startblokken geschoten. Tijdens de kick-off maakten 14 coachees kennis met hun coaches, en ontdekten 11 mentees wie hun mentor is. De deelnemers gingen meteen aan de slag met hun persoonlijke ontwikkelplannen.

  “Een leidinggevende is een gps die soms ook de alternatieve route neemt.”

  “Als leidinggevende moet je ook doen wat er niet in de (management)boeken staat.”

  Foto’s van de kick-off vind je op deze Facebookpagina.

  Wat is Wo_Mentoring?

  De inschrijvingen voor het aanlooptraject middenkader en Wo_Mentoring 2014-2015 zijn afgesloten op 17 april 2014.

  Heb jij de ambitie om door te groeien naar een leidinggevende functie?

  Wo_Mentoring geeft een unieke inkijk in de verantwoordelijkheden van een afdelingshoofd dankzij je persoonlijke mentor. Samen gaan jullie aan de slag met jouw ontwikkelplan op maat. En de activiteiten van het aanlooptraject bereiden je grondig voor op een functie in het middenkader. Van gebalanceerd leiderschap via verandermanagement tot effectieve communicatie.

  Wo_Mentoring is een mentoringprogramma van de Vlaamse overheid voor (in het bijzonder vrouwelijke) medewerkers die ambitie hebben om afdelingshoofd te worden. Elf mentees krijgen elk een eigen mentor toegewezen die zelf afdelingshoofd is. De mentee komt al doende te weten wat de functie precies inhoudt.  

  In 2013 organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid Wo_Mentoring voor het eerst (en met succes). In 2014 is Wo_Mentoring geïntegreerd in het nieuwe aanlooptraject middenkader. Elf deelnemers, zeven vrouwen en vier mannen, van het aanlooptraject krijgen Wo_Mentoring aangeboden als onderdeel van hun ontwikkelprogramma. Op deze website kom je alles te weten over het aanlooptraject middenkader.

  Wo_Mentoring is ook opgenomen in de databank met goede praktijken voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  Wat doe ik als mentee?

  Als mentee loop je een jaar lang mee met je mentor, een ervaren afdelingshoofd uit een andere entiteit. Samen met je mentor ga je aan de slag met het persoonlijke ontwikkelplan dat wordt opgesteld tijdens het aanlooptraject. Lees hier waarom mentee Ann Webers enthousiast is.

  Je ontdekt al doende aan welke competenties je nog moet werken om afdelingshoofd te worden. Je zit bijvoorbeeld mee aan de directietafel of stelt een nota op voor een overlegorgaan. Tijdens de gesprekken met je mentor durf je uit je comfortzone te treden. Je wordt onder de loep gelegd én je bent kritisch voor jezelf. Als mentee ben je trouwens ook een klankbord voor je mentor.

  Je spreekt zelf af met je mentor waar en wanneer jullie samenkomen. Daarnaast ben je ook aanwezig op alle activiteiten van het aanlooptraject: intervisies, workshops, jobruil... Je komt dus ook in contact met de andere deelnemers van het aanlooptraject. Gemiddeld maak je 2 dagen per maand vrij voor het aanlooptraject, Wo_Mentoring inbegrepen.

  “Voor mij was de een-op-eenrelatie met mijn mentor waardevol. Zo kon ik altijd 100% mezelf zijn. Die goede match tussen mentee en mentor is belangrijk.” Mentee

  Wat doet mijn mentor? 

  De dienst Diversiteitsbeleid gaat op zoek naar een mentor die bij jou past. Deze mentor zal je vooral laten ervaren wat het in de praktijk betekent om afdelingshoofd te zijn. Met beide voeten op de werkvloer dus!

  Je mentor faciliteert, luistert naar jou en deelt zijn expertise. De mentor brengt je in contact met zijn professioneel netwerk en nodigt je ook uit om te proeven van zijn takenpakket. Tijdens feedbackgesprekken stimuleert de mentor jou om tot zelfreflectie en persoonlijke groei te komen.

  “Alles wat je doet, wordt nog interessanter als je het deelt. Dankzij mijn mentee kon ik zelf ook eens over het muurtje kijken. Zo kreeg ik bijvoorbeeld meer inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen.” Mentor

  Hoe word ik mentee?

  De inschrijvingsperiode voor het aanlooptraject middenkader, en dus ook voor Wo_Mentoring, is afgesloten op 17 april 2014.

  Van de 25 geselecteerden voor het aanlooptraject middenkader, volgen er 11 Wo_Mentoring als onderdeel van het aanlooptraject. Vrouwelijke deelnemers krijgen voorrang voor Wo_Mentoring. En het hangt ook af van wat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen, plus van de spreiding over de beleidsdomeinen.

  De 11 mentees volgen net als de andere deelnemers het aanlooptraject met opleidingen, een doorgroeiopdracht… Daarbovenop krijgen zij als mentee ook een persoonlijke mentor.

  Foto Wo_Mentoring 2013 deelnemers Foto Wo_Mentoring 2013 deelnemers Foto Wo_Mentoring 2013 deelnemers

  Meer weten over het aanlooptraject middenkader?

  Waarom Wo_Mentoring?

  De dienst Diversiteitsbeleid organiseert Wo_Mentoring in samenwerking met het Agentschap Overheidspersoneel. Het mentoringprogramma ondersteunt vrouwen met de ambitie om afdelingshoofd te worden. Dat sluit aan bij de doelstelling om 33% vrouwelijke afdelingshoofden te hebben bij de Vlaamse overheid tegen eind 2015. Hier vind je meer info over het aantal vrouwen in midden- en topmanagement.

  Contact

  Meer weten over Wo_Mentoring als onderdeel van het aanlooptraject middenkader?

  Contacteer de dienst Diversiteitsbeleid:

  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be