chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Woon-werkverkeer: openbaar vervoer

  Kom je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een abonnement voor de trein, tram, bus of metro krijgen. De Vlaamse overheid neemt deze kosten volledig voor haar rekening.

  Voor wie?

  Krijg je ook een abonnement als je deeltijds werkt of soms met het openbaar vervoer naar het werk komt?

  Dit hangt af van je situatie. Het DCPA of je personeelsdienst zoekt in dit geval de goedkoopste oplossing voor je persoonlijke situatie of werkregime.

  Contacteer het DCPA of je personeelsdienst om hierover de nodige afspraken te maken.

  Krijg je ook een abonnement als je geen volledig jaar werkt?

  Ja, je abonnement wordt, voor zover dit mogelijk is, aangepast aan de duur van je tewerkstelling:

  • abonnement NMBS en De Lijn: mogelijk voor 1, 3 of 12 maanden
  • abonnement TEC: mogelijk per maand
  • abonnement MIVB: mogelijk voor 1 jaar
  Kun je een abonnement openbaar vervoer combineren met een fietsvergoeding?

  Gebruik je de (elektrische) fiets aanvullend op openbaar vervoer voor het voor- en/of natraject van je woon-werkverkeer?

  Dan is combinatie mogelijk, behalve voor een Lijnabonnement. In dit laatste geval bekijkt het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of je personeelsdienst aan de hand van je persoonlijke situatie waarom een combinatie met een Lijnabonnement absoluut noodzakelijk is en of er een uitzondering kan worden gemaakt.

  Gebruik je de (elektrische) fiets afwisselend met het openbaar vervoer voor hetzelfde woon-werktraject?

  Dan hangt dit af van de je fietsgebruik:

  • Als je regelmatig de (elektrische) fiets gebruikt voor het woon-werktraject (volledig of gedeeltelijk) kun je geen aanspraak maken op een abonnement op het openbaar vervoer voor hetzelfde traject.
  • Als je sporadisch de (elektrische) fiets gebruikt voor het woon-werktraject (volledig of gedeeltelijk) kun je wel aanspraak maken op een abonnement op het openbaar vervoer voor hetzelfde traject.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van je abonnement wordt betaald door je departement of agentschap, die het meestal rechtstreeks vergoedt aan de vervoersmaatschappij. Als je bij je indiensttreding nog niet beschikt over een abonnement voor je woon-werkverkeer en je hebt al verplaatsingen gemaakt, dan kun je de kostprijs van de aangekochte tickets terugvorderen.

  Opgelet:

  • Een NMBS-abonnement, eventueel in combinatie met een abonnement MIVB en/of De Lijn, wordt altijd afgeleverd op een ‘MOBIB-kaart’. De aanmaakkosten van deze kaart worden rechtstreeks betaald door je departement of agentschap.
  • Een Lijnabonnement wordt altijd afgeleverd op een 'MOBIB-kaart'. Je betaalt zelf de aanmaakkost van 5 euro voor deze kaart en vraagt een terugbetaling via een schuldvordering aan.
  • Een MIVB-abonnement wordt altijd afgeleverd op een ‘MOBIB-kaart’. Je betaalt zelf de aanmaakkost van 5 euro voor deze kaart. Er is geen terugbetaling.
  • Als je voor een treinabonnement in 1e klasse kiest, betaal je zelf het supplement voor deze upgrade. Er is geen terugbetaling.
  • Het volledig bedrag van de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer is vrijgesteld van belastingen. Lees meer op de webpagina ‘fiscale fiche en belastingen’.

  Wat te doen ...

  ... bij verlies, diefstal of beschadiging van je abonnementskaart?

  Bij verlies, diefstal of beschadiging van je abonnementskaart vraag je een duplicaat aan bij een loket van de vervoersmaatschappij. De eventuele kost van het duplicaat betaal je zelf.

  ... als de geldigheidsduur van je MOBIB-kaart vervalt?
  • Vervalt je MOBIB-kaart voor je abonnement? Dan blijft je MOBIB-kaart leesbaar en bruikbaar tot en met de vervaldag van je abonnement. Vanaf 1 maand voor de vervaldag van je abonnement kun je een nieuwe MOBIB-kaart aanvragen (zie onder), vroeger heeft geen zin.
  • Vervalt je abonnement voor je MOBIB-kaart? Dan kun je je abonnement nog tot 1 maand voor de vervaldatum van je MOBIB-kaart voor 1 jaar verlengen. 1 maand voor de nieuwe vervaldag van je abonnement kun je een nieuwe MOBIB-kaart aanvragen (zie onder).

  Hoe kun je de geldigheidsduur van je MOBIB-kaart verlengen?

  • Je vraagt een attest voor verlenging van je MOBIB-kaart aan bij het DCPA via het Vlimpers contactformulier. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Je gaat met dit attest naar het loket van de vervoersmaatschappij en vraagt een nieuwe MOBIB-kaart.

  Hoe kun je je abonnement op je MOBIB-kaart verlengen?

  ... als je zelf betaald hebt voor je woon-werkverkeer (los ticket, abonnement TEC, ...)?

  Heb je tickets gekocht voor je woon-werkverkeer? Bijvoorbeeld omdat je nog maar net in dienst bent en nog niet beschikt over een abonnement? Of omdat je een abonnement van de TEC hebt voorgeschoten? Of de kost van je MOBIB-kaart van De Lijn? Dan vraag je een terugbetaling via een schuldvordering aan.

  ... als je in het buitenland woont?

  Voor het traject tot een Belgisch grensstation koop je zelf je abonnement aan het loket van de buitenlandse vervoersmaatschappij en vraag je een terugbetaling via een schuldvordering aan. Vanaf het eerste Belgisch station op je woon-en werktraject tot je werkplaats krijg je een abonnement.

  ... als je in het buitenland (Vlissingen) werkt ?

  Als je in Vlissingen wordt tewerkgesteld, en er niet verblijft krijg je de volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten met de veerdienst Breskens-Vlissingen (heen en terug) of de kosten voor de Westerscheldetunnel.

  ... als je langdurig afwezig bent?

  Je hoeft niets te doen. Je abonnement wordt eventueel stopgezet op basis van de afspraken binnen je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

  Goed om te weten: het Agentschap Overheidspersoneel werkt momenteel aan uniforme afspraken voor alle diensten van de Vlaamse overheid.

  ... als je uit dienst gaat?

  Je hoeft niets te doen. Het lopende abonnement wordt automatisch stopgezet. Heb je een MOBIB-kaart? Dan mag je deze houden. Je kunt op je MOBIB-kaart tickets of een abonnement opladen voor persoonlijk gebruik.

  Hoe bestaand abonnement verlengen?

  Bestaand abonnement openbaar vervoer verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   NMBS

   (eventueel in combinatie met een ander abonnement)

   Het verlengen van je bestaand NMBS-abonnement hangt af van waar je werkt.

   Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap (uitgezonderd DAB's Loodswezen en Vloot)

   Werk je binnen de Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap (uitgezonderd DAB's Loodswezen en Vloot)? Dan volg je onderstaande stappen om je huidig abonnement te verlengen:

   • Het DCPA bezorgt je ten laatste 1 week voordat je abonnement in 2019 vervalt een attest.
   • Je gaat met dit attest, je elektronische identiteitskaart en je huidig abonnement naar een NMBS-loket naar keuze en vraagt een verlenging aan. Dit is niet mogelijk via 'My-NMBS' of aan de automaat.
   • Je abonnement wordt aan het loket onmiddellijk verlengd. Als je MOBIB-kaart of je papieren treinkaart vervalt, krijg je ook een nieuwe MOBIB-kaart of papieren treinkaart.

   Opgelet: je hoeft niets te betalen.

   Andere diensten Vlaamse overheid of DAB's Loodswezen of Vloot

   Werk je binnen een andere dienst van de Vlaamse overheid (buiten het toepassingsgebied 'Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap') of binnen de DAB's Loodswezen of Vloot? Dan vraag je aan de NMBS om je huidig abonnement te verlengen via 1 van volgende mogelijkheden:

   • aan het NMBS-loket
   • online
   • via een automaat in het station

   Opgelet: je hoeft niets te betalen.

  • 2

   De Lijn en MIVB

   (niet in combinatie met NMBS)

   Het DCPA verlengt je abonnement automatisch. Je hoeft niets te doen

  • 3

   TEC

   (niet in combinatie met NMBS)

   Je vraagt aan de TEC om je huidig abonnement te verlengen via 1 van volgende mogelijkheden:

   • aan het TEC-loket
   • online
   • via een automaat in het station

   Opgelet: je betaalt dit zelf en vraagt een terugbetaling via een schuldvordering aan.

  Hoe nieuw abonnement aanvragen?

  Nieuw abonnement openbaar vervoer aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • 1

   NMBS

   (eventueel in combinatie met een ander abonnement)

   1. Vraag aan in Vlimpers
   Je vraagt een attest voor een nieuw abonnement woon-werkverkeer aan via het Vlimpers contactformulier. Je vermeldt:

   • je e-mailadres
   • het station waar je opstapt en het eindstation
   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • de combinatie met een abonnement van De Lijn, MIVB en/of de TEC (indien nodig)

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Uitzondering:

   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure. Je hoeft niets te doen.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement ontvangen? Koop dan voorlopig zelf tickets en vraag nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.

   2. Ontvangst attest
   Je ontvangt een attest voor de NMBS per mail.

   3. Vraag je abonnement aan bij de NMBS
   Je gaat met het attest, je elektronische identiteitskaart en je MOBIB-kaart (als je hierover beschikt) naar een NMBS-loket naar keuze en vraagt het abonnement aan. Heb je nog geen MOBIB-kaart? Dan ontvang je er 1 van de NMBS met het opgeladen abonnement. Heb je wel een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement op deze kaart geladen.

   Opgelet: je hoeft niet te betalen, tenzij je kiest voor een abonnement in 1e klasse.
  • 2

   De Lijn

   (niet in combinatie met NMBS)

   1. Vraag aan in Vlimpers
   Je vraagt een nieuw Lijnabonnement aan via het Vlimpers contactformulier. Je vermeldt:

   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • het kaartnummer van je MOBIB-kaart (indien je al een MOBIB-kaart hebt)

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Uitzondering:

   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement hebt ontvangen? Dan koop je voorlopig zelf tickets en vraag je nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.

   2. Ontvangst abonnement

   Je ontvangt de MOBIB-kaart met het opgeladen abonnement per post. Heb je al een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement automatisch opgeladen op je eigen MOBIB-kaart.

  • 3

   MIVB

   (niet in combinatie met NMBS)

   1. Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt een nieuw abonnement van de MIVB aan via het Vlimpers contactformulier. Je vermeldt:

   • vanaf wanneer je wenst gebruik te maken van het abonnement
   • het kaartnummer van je MOBIB-kaart (indien je al een MOBIB-kaart hebt)

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Opgelet
   • Ben je nieuw in dienst? Dan gebeurt de aanvraag tijdens je indiensttredingsprocedure.
   • Werk je al en heb je nog geen abonnement ontvangen? Koop dan voorlopig zelf tickets (10-rittenkaart of maandabonnement) en vraag nadien een terugbetaling via schuldvordering aan.
   • Een MIVB-abonnement start altijd op de 1e kalenderdag van de maand. Doe je aanvraag in Vlimpers zeker voor de 10e van de maand.

   2. Ontvangst abonnement

   Je ontvangt de MOBIB-kaart met het opgeladen abonnement per post. Heb je al een MOBIB-kaart? Dan wordt het abonnement automatisch opgeladen op je eigen MOBIB-kaart.

  • 4

   TEC

   (niet in combinatie met NMBS)

   Je gaat naar een TEC-loket naar keuze en koopt het abonnement.

   Opgelet: je betaalt dit zelf en vraagt een terugbetaling via een schuldvordering aan.

  Hoe schuldvordering indienen?

  Terugbetaling aanvragen via schuldvordering voor gemaakte kosten woon-werkverkeer: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).