chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ziektecontrole

  Waarom ziektecontrole?

  Om de ziekteafwezigheid te beperken, voert de Vlaamse overheid een integraal aanwezigheidsbeleid gebaseerd op preventie, controle en re-integratie.

  Bij preventie tracht de Vlaamse overheid te voorkomen dat medewerkers uitvallen wegens ziekte. Naast het preventiebeleid is er ook een degelijk controlebeleid met de juiste procedures om misbruiken tegen te gaan. De Vlaamse overheid zet ook in op re-integratie bij langdurige afwezigheid.

  Werkwijze ziektecontrole

  De afwezigheidscontroles bij ziekte worden georganiseerd door een medisch controleorgaan. Wanneer je als personeelslid afwezig bent wegens ziekte moet je steeds een ziekteattest opsturen naar het medisch controleorgaan.

  Bij de controle gaat de controlearts na of het personeelslid werkelijk arbeidsongeschikt is en dat voor de duur die de behandelende arts heeft voorgesteld. Wanneer het personeelslid afwezig is op het tijdstip van de controle wordt een bericht achtergelaten waarbij het personeelslid wordt gevraagd om op een bepaalde datum en tijdstip op bezoek te komen bij de dokter voor een controle. Het is de verantwoordelijkheid van het personeelslid om bij thuiskomst in de brievenbus te kijken. Wanneer het personeelslid de controle weigert, kan een statutair personeelslid een tuchtstraf krijgen en een contractueel personeelslid het recht op gewaarborgd loon verliezen.

  Er zijn verschillende mogelijkheden om te bepalen of een controle plaatsvindt of niet. Elke entiteit geeft zelf aan voor welke optie ze kiest. De exacte procedure m.b.t. de medische controle is opgenomen in het arbeidsreglement van elke entiteit.

  De beslissing tot het uitvoeren van een controle wordt genomen door de entiteit en/of het controleorgaan zelf.

  1. Als entiteit kun je er voor kiezen dat enkel de entiteit (lees de leidinggevende van het personeelslid) beslist of er een controle moet gebeuren. De beslissing tot controle is gebaseerd op een vermoeden van onrechtmatige afwezigheid (bijvoorbeeld wanneer verlof geweigerd werd, bij brugdagen, bij minder functioneren, …)
  2. Een tweede mogelijkheid is dat het ziektecontroleorgaan zelf medische controles selecteert. Daarbij kunnen verschillende criteria worden gehanteerd. De entiteit geeft de geprefereerde criteria aan die door het controleorgaan zullen worden gebruikt.
  3. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat zowel de entiteit als het controleorgaan kunnen aangeven of er een controle zal plaatsvinden.

  Regelgeving

  Raadpleeg de regelgeving rond ziekteverlof.