chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorg en Gezondheid (ZG)

  Oprichting

  Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid" (B.S. 07.06.2004)
   inwerkinggetreden bij
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein (B.S. 31.05.2006)

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. 

  De rechtspositieregeling van het personeel van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wordt verder nog geregeld door:

  Bijkomende of specifieke opdrachten

  Binnen het VA Zorg en Gezondheid bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

  Raad van beroep

  VA Zorg en Gezondheid valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  VA Zorg en Gezondheid is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
  • Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.
  • Het  Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid valt  onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

  naar boven