chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorgvuldig beheer van middelen

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ga je zorgvuldig om met werkmiddelen. Dat schrijft de deontologische code voor. Want je werkmiddelen worden betaald met belastinggeld. Wat betekent dat voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'zorgvuldig beheer van middelen' van de deontologische code.

  Wat betekent zorgvuldig beheer van middelen?

  Beschouw ‘middelen’ als alles wat eigendom is van de Vlaamse overheid of wordt betaald door de overheid. Bijvoorbeeld: telefoon en gsm, internet, e-mail, kantoorbenodigdheden, gereedschappen, voertuigen, ... Ook je werktijd en informatie zijn bedrijfsmiddelen. 'Zorgvuldig beheer' betekent dat je:

  • als een goede huisvader omgaat met bedrijfsmiddelen
  • zuinig en efficiënt gebruikmaakt van bedrijfsmiddelen
  • bedrijfsmiddelen niet voor privédoeleinden gebruikt (uitzondering: als sociaal voordeel of in uitzonderlijke situaties en met uitdrukkelijke toestemming van je leidinggevende)
  • bereid bent om verantwoording af te leggen over het gebruik van bedrijfsmiddelen
  • actief op zoek gaat naar de beste prijs-kwaliteitverhouding als je een activiteit organiseert
  • bedrijfsinformatie enkel verspreidt als je zeker bent dat het niet om vertrouwelijke gegevens gaat
  • erover waakt dat vertrouwelijke (bedrijfs)informatie niet in verkeerde handen valt en zorgt voor een correct beheer en goede beveiliging ervan
  • de nodige maatregelen neemt om bedrijfsinformatie te beschermen als je deze mee naar huis neemt

  Goed om weten: voor ICT-middelen en bedrijfsinformatie zijn er bijzondere aandachtspunten. Lees meer op de webpagina ‘informatieveiligheid’.

  Hoe kun je zorgvuldig omgaan met middelen? (enkele voorbeelden)
  • Je geeft de badge die je gebruikt voor toegang tot de gebouwen van de Vlaamse overheid niet door aan anderen.
  • Je stelt veilige wachtwoorden in op de elektronische toestellen die je ter beschikking krijgt. Je verandert die wachtwoorden regelmatig en geeft ze niet door aan anderen.
  • Gebruik je een bedrijfsfiets voor een dienstverplaatsing? Dan stal je die veilig op een gepaste plaats en neem je alles mee wat gestolen kan worden.
  • Ook je werktijd is een bedrijfsmiddel. Door plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) heb je veel autonomie, maar je moet correct en verantwoordelijk omgaan met je werktijd.
  • Je denkt na of informatie mag worden gedeeld en met wie. Bewaar de informatie die je voor je werk gebruikt veilig en correct.
  • ...

  Waarom?

  De overheid werkt met belastinggeld. Daarom is het belangrijk dat je correct omgaat met de beschikbare middelen. Dat zorgvuldige beheer bereik je alleen als je kritisch nadenkt over de manier waarop je werkt en de middelen die je daarbij gebruikt. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over zorgvuldig beheer van middelen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).