chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstmededeling BZ/VO 2014/1

  Datum:

  4 juli 2014

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2014

   

  Voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten werd het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2014 verhoogd van € 0,3461 tot € 0,3468 per kilometer[1].

  Voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid wordt, in toepassing van artikel VII 80, §4 VPS, de kilometervergoeding voor motorvoertuigen elk jaar op 1 juli herzien na beslissing van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken.

  Voor zover de aanpassing van de kilometervergoeding voortvloeit uit de ongewijzigde formule wordt voor de diensten van de Vlaamse overheid  het bedrag herzien volgens de federale bepalingen.

  Vanaf 1 juli 2014 gelden derhalve volgende bedragen per kilometer.

  bedrag vanaf
  1.7.2013
  bedrag vanaf
  1.7.2014
  verwijzing VPS
  kilometervergoeding € 0,3461 € 0,3468 Art. VII 80, §1
  toelage voor carpooling dienstreizen (50%) € 0,1731 € 0,1734 Art. VII 80, §2

  De tabel met de geforfaitariseerde bedragen van de kilometervergoeding per maand gaat als bijlage.

   

  Luc Lathouwers

  Secretaris-generaal

  Bijlage

  Reiskosten voor dienstreizen vanaf 1 juli 2014


  [1] Cf. federale omzendbrief nr. 639 van 27 juni 2014 (gepubliceerd in het B.S. van 4 juli 2014) in toepassing van artikel 13 van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake >reiskosten.