chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstmededeling KB/VO 2015/1

  Datum:

  08 juli 2015 

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2015

  Voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid wordt, in toepassing van artikel VII 80, §4 VPS, de kilometervergoeding voor motorvoertuigen elk jaar op 1 juli herzien na beslissing van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken.

  Voor de personeelsleden van de federale overheidsdiensten[1] wordt het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 verlaagd[2] van € 0,3468 naar € 0,3412 per kilometer.

  Het bedrag van de kilometervergoeding wordt voor de diensten van de Vlaamse overheid herzien volgens de federale bepalingen.

  Vanaf 1 juli 2015 gelden derhalve volgende bedragen per kilometer:

   

  bedrag vanaf 1.7.2014 bedrag vanaf 1.7.2015 verwijzing VPS

  kilometervergoeding

  € 0,3468

  € 0,3412

  Art. VII 80, §1

  toelage voor carpooling dienstreizen (50%)

  € 0,1734

  € 0,1706

  Art. VII 44ter

   

  De tabel met de geforfaitariseerde bedragen van de kilometervergoeding per maand gaat als bijlage .

   

  Frans Cornelis

  Administrateur-generaal  [1] Cf. federale omzendbrief nr. 646 van 19 juni 2015 (gepubliceerd in het B.S. van 26 juni 2015) in toepassing van artikel 13 van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

  [2] Het bedrag van de kilometervergoeding was tot op heden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei. Ten gevolge van de wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015 moeten alle lonen, wedden, sociale uitkeringen, toelagen, premies en vergoedingen die een indexkoppeling volgen, vanaf nu het afgevlakte gezondheidsindexcijfer toepassen.

  Reden van de daling:

  • 80 % van de evolutie van de kilometervergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 berekend met het afgevlakte gezondheidsindexcijfer van de maand mei.
  • 20 % hangt af van de evolutie van het gemiddelde van de maximale prijs van de benzine en de diesel.
   Het is vooral door de daling van deze maximumprijzen dat het bedrag van de kilometervergoeding daalt.