chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hieronder vind je de Franse, Engelse en Duitse vertaling van de titels van ministers van de regering Jambon I.

  • Jan JambonMinister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management 

  Frans: 

  Ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire 

  Engels:

  Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Foreign Affairs, Culture, ICT and Facility Management 

  Duits:

  Ministerpräsident der Flämischen Regierung 

  Flämischer Minister für Auswärtige AngelegenheitenKultur, IKT und Facility Management 

  !! Vanaf 10 mei 2021 wijzigt de titel van minister Jambon van "Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management" naar "Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management":
  • FR: Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire
  • EN: Flemish Minister for Foreign Affairs, Culture, Digitalisation and Facility Management
  • DE: Flämischer Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Kultur, Digitalisierung und Facility Management
  • Hilde CrevitsViceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

  Frans: 

  Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamande de l’Économie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l’Économie sociale et de l'Agriculture 

  Engels:

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Economy, Innovation, Work, Social Economy and Agriculture 

  Duits:

  Vizeministerpräsidentin der Flämischen Regierung 

  Flämische Ministerin für WirtschaftInnovationArbeitSozialwirtschaft und Landwirtschaft 

  • Bart SomersViceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen  

  Frans: 

  Vice-ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, 

  de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances 

  Engels: 

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish Minister for Home Affairs, Public Governance, Civic Integration and Equal Opportunities 

  Duits: 

  Vizeministerpräsident der Flämischen Regierung  

  Flämischer Minister für InlandsverwaltungVerwaltungsangelegenheiten,    Zivilintegration und Chancengleichheit  

  • Ben WeytsViceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  

  Frans: 

  Vice-ministre-président du Gouvernement flamand, 

  Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Être des Animaux et du Vlaamse Rand 

  Engels: 

  Deputy Minister-President of the Government of Flanders, 

  Flemish

  Minister for Education, Sports, Animal Welfare and the Vlaamse Rand 

  Duits:

  Vizeministerpräsident der Flämischen Regierung 

  Flämischer Minister für Bildung, Sport, Tierschutz und den Vlaamse Rand 

  • Zuhal DemirVlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

  Frans: 

  Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l’Aménagement du Territoire, de l’Énergie et du Tourisme 

  Engels:

  Flemish Minister for Justice and Enforcement, Environment and Spatial Development, Energy and Tourism 

  Duits:

  Flämische Ministerin für Justiz und Durchsetzung, Umgebung, Energie und Tourismus 

  • Wouter BekeVlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 

  Frans: 

  Ministre flamand du Bien-Être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté 

  Engels:

  Flemish Minister for Welfare, Public Health, Family and Poverty Reduction 

  Duits:

  Flämischer Minister für WohlfahrtVolksgesundheit, Familie und Armutsbekämpfung 

  • Matthias DiependaeleVlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

  Frans:

  Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier 

  Engels: 

  Flemish Minister for Finance and Budget, Housing and Immovable Heritage 

  Duits:

  Flämischer Minister für Finanzen und HaushaltWohnen und Kulturerbe 

  • Lydia PeetersVlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

  Frans: 

  Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics 

  Engels: 

  Flemish Minister for Mobility and Public Works 

  Duits:

  Flämische Ministerin für Mobilität und Öffentliche Arbeiten 

  • Benjamin DalleVlaams minister van Brussel, Jeugd en Media 

  Frans: 

  Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias 

  Engels:

  Flemish Minister for Brussels, Youth and Media 

  Duits:

  Flämischer Minister für BrüsselJugend und Medien

  CONTACT