chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Solid ecosysteem

  Solid is een interessant initiatief omdat het doet nadenken over hoe we data gebruiken en delen. De grondlegger van Solid is Sir Tim Berners-Lee, ook de uitvinder van het World Wide Web, die hiervoor recent een eredoctoraat ontving van de Universiteit Gent.

  Solid werkt met een persoonlijke datakluis waarin de meest recente data van een burger of bedrijf wordt opgeslagen. Technisch bestaat het uit standaarden die het uitwisselen van informatie uit een kluis vloeiend doen verlopen, zoals dat gebeurt met de vertrouwde webtechnologie. Het verschil met de huidige aanpak is dat de burger zelf de controle heeft over die kluizen: hij/zij beslist wie welke data kan gebruiken. Solid kan bijdragen aan een heuse datarevolutie, waarbij burgers bewuster met data omgaan en er op die manier meer data en meer innovatieve data-applicaties in de samenleving komen.

  Vlaamse thema-namiddag met Sir Tim Berners-Lee

  Onder het thema ‘De burger in controle van zijn eigen data’ organiseerde de Vlaamse overheid op 28 september een studienamiddag rond Solid. Sir Tim Berners-Lee zelf nam de introductie voor zijn rekening. Hij prees de Vlaamse inspanningen. ‘Jullie snappen het’, zei hij. ‘De overheid begrijpt het concept, de UGent en het onderzoekscentrum imec staan aan de top.’ Voor minister-president Jan Jambon, die nadien het woord nam, is Solid een innovatie van historisch belang. ‘Overheden zullen hierdoor pro-actiever kunnen werken, bijvoorbeeld voor het automatisch toekennen van premies’, stelde hij. Ook voor de burger zelf wordt één en ander eenvoudiger. ‘Stel je gaat verhuizen. Met een druk op de knop kan je bedrijven verwittigen dat je adres gewijzigd is. Stel je gaat solliciteren. Met een druk op de knop kan je je diploma delen.’

  Demo illustreert de werking van data-kluizen

  Tijdens de studienamiddag werd gedemonstreerd hoe een Solid-kluis gebruikt wordt bij de oprichting van een boekhoudkantoor door een Nederlandse burger in Vlaanderen. Certificaten, identiteitsdocumenten en bankattesten worden uitgewisseld met de notaris. Burgers zullen niet meteen merken dat Solid de achterliggende technologie is, wel dat alles vlotter verloopt.

  Enorme transformatie waarin Vlaanderen een rol kan spelen

  De thema-namiddag legde de vinger op een wonde: de manier waarop vandaag met data wordt omgegaan is niet langer houdbaar. ‘Techbedrijven wiens business draait rond het capteren en exploiteren van data staan voor een enorme transformatie’, concludeerde administrateur-generaal Barbara Van Den Haute van Informatie Vlaanderen in haar slotbetoog. En ook: ‘Opvallend in alle sessies is de vraag naar een governance model. Wie zit achter de knoppen van die afspraken? Hoe zorgen we dat alles veilig verloopt? Technisch is alles duidelijk, maar ethisch en legaal zijn er nog wat katten te geselen. Telkens komt ook de vraag terug welke rol de overheid hierin speelt?’ De thema-dag was een enorm succes met zeer betrokken deelnemers.  Zelfs de vraag hoe we een datakloof kunnen vermijden en iedereen mee aan boord hijsen, werd niet omzeild.

  Tot slot, je voelt dat er een momentum zit aan te komen. We zien dat bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden én gebruikers klaar zijn om mee te gaan in deze datarevolutie. Zij aan zij. Met hetzelfde belang en doel voor ogen. Data is dé grondstof voor innovatie en nieuwe dienstverlening, en is véél te belangrijk om UIT de handen van de gebruiker te houden. Alleen al daarom is het dubbel en dik waard om Solid te blijven opvolgen.

  Opstart Solid ecosysteem

  Op 20 april faciliteerden Digitaal Vlaanderen en de Universiteit Gent een eerste virtuele rondetafel waar samen met deelnemers van het Solid ecosysteem de doelen en opportuniteiten werden besproken. 

  De kick-off van het Solid ecosysteem heeft geleid tot interessant debat

  Raf Buyle van Digitaal Vlaanderen ontving een aantal gasten die nauw bij Solid betrokken zijn. Eén van die gasten was Ethan Zuckerman (MIT). Hij schetste hoe het internet ontspoord is en hoe Solid dit kan oplossen. Katrien Mostaert van Digitaal Vlaanderen zag als één van de initiatiefnemers van het Solid ecosysteem dat de interesse voor deze technologie snel groeide sinds er een themadag rond werd georganiseerd.

  En de vraag naar samenwerking klinkt steeds luider. Maar zijn we er klaar voor? Lieven De Marez van imec-mict-UGent en professor arbeidseconomie Stijn Baert denken van wel. Maar, zoals rector Rik Van de Walle stelt: “De verandering zal niet gebeuren vanuit overheden en universiteiten alleen. We hebben de bedrijven en de burgers nodig.” Randstad, stad Antwerpen en VITO profileren zich alvast als early adopters. Maar vooral UGent mikt hoog. Zij willen tot de wereldtop behoren op het vlak van webtechnologie. Het is een ambitie die UGent deelt met de Vlaamse overheid.

  Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal Digitaal Vlaanderen gaf meer uitleg over de plannen rond het Datanutsbedrijf en riep op om deel te worden van het Solid ecosysteem.

  Herbekijk hier de kick-off

  De scope van het ecosysteem omvat zowel technische als niet-technische facetten waarbij er onder andere aandacht besteed zal worden aan architectuur en gebruikerservaring, use cases, businessmodellen, juridische aspecten en informatieveiligheid. Tijdens maandelijkse werksessies wordt aan de hand van een roadmap dieper ingegaan op verschillende thema’s. Elk kwartaal is er tijdens een ronde-tafelsessie ook de mogelijkheid tot netwerken en zijn er presentaties en gastcolleges gepland.

  Indien je graag op de hoogte wordt gehouden over deze samenkomsten, abonneer je dan in op de nieuwsbrief van Digitaal Vlaanderen. 

  Wil je graag deelnemen aan de werkgroepen, dan kun je je inschrijven door een mailtje te sturen naar de helpdesk van Digitaal Vlaanderen