chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse Toezichtcommissie bestaat uit drie leden (waaronder de voorzitter) en drie plaatsvervangers

  Met de publicatie van de aanstelling van de nieuwe leden in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 waren alle wijzigingen die het AVG-decreet invoerde in het e-Govdecreet in werking getreden en werd de VTC een volwaardige toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in de AVG.

  De Vlaamse Regering heeft op 17 mei 2019 de twee nog aan te duiden plaatsvervangende leden aangesteld.

  De leden ontvangen een presentiegeld. 

  De leden worden bijgestaan door een secretariaat van 3 personeelsleden.

  De leden van de Vlaamse Toezichtcommissie worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van zowel juridische als technologische expertise inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

  Hun mandaat duurt zes jaar en ze kunnen maximaal twee mandaten uitoefenen.

  Volgende leden werden aangeduid door de Vlaamse Regering:

  Voorzitterschap

  Dhr. Hans Graux

  Effectieve leden

  Dhr. Marc Nyssen

  Dhr. Frankie Schram

  Plaatsvervangende leden

  Dhr. Jan Guldentops

  Dhr. Erik Van Zuuren

  Dhr. Peter Berghmans