chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe vraag ik toegang tot het draadloos netwerk/wifi voor mijn bezoekers bij een evenement?

  Toegang wordt aangevraagd via een melding op Facilipunt
  Bezorg ons de volgende gegevens:

  • Datum van het evenement
  • Locatie (gebouw + verdieping)
  • Contactpersoon (organisator)

  Wie heeft er recht op een restaurantkaart?

  Onze gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een restaurantkaart.

  Wie heeft er recht op een toegangsbadge?

  Elke VO-ambtenaar heeft recht op een toegangsbadge.

  Ik heb nog geen badgehouder/lanyard? Waar kan ik er eentje vragen?

  Je mag een lanyard/badgehouder en lint vragen aan het onthaal van onze grote gebouwen te Brussel en VAC's.  Zij kunnen je er meteen eentje geven.

  Hoe worden de kosten geregeld bij mobiel printen?

  In de grote gebouwen van de Vlaamse overheid waar we het mobiel printen uitrollen worden de kosten als volgt verdeeld:

  1) Huur van de multifunctionals -> Het Facilitair Bedrijf
  2) Onderhoud van de multifunctionals -> Het Facilitair Bedrijf
  3) Clicks van de multifunctionals -> entiteit die de clicks gedaan heeft (onafhankelijk van op welke multifunctional).

  Wat gebeurt er met de ingezamelde oude badges?

  Deze worden gerecycleerd.

  Heeft mijn nieuwe badge automatisch dezelfde rechten als mijn oude badge?

  Bij de vernieuwing van jouw badge zetten we je bestaande rechten over.
  Je hebt dus automatisch opnieuw toegang tot de parkings van de grote gebouwen in Brussel enz.

  De parking Ellips is een speciaal geval, daar kan het één a twee werkdagen duren alvorens deze terug actief is op de nieuwe badge, want dit wordt verwerkt via een automatisch script dat ‘s nachts loopt.  
  De Parkings van VACA, VACG en VACB worden niet automatisch overgezet omdat dit private parkings zijn.  Vraag toegang tot deze parking wanneer je je badge bij het onthaal afhaalt.

  Hoe werkt een roomie (scherm) aan de deur van de vergaderzalen?

  Een roomie is een tablet die buiten aan een vergaderzaal hangt. Hij is verbonden met het zaalreserveringssysteem van Facilipunt. Je vindt er informatie op over de beschikbaarheid van de betreffende zaal voor die dag. Lees er alles over op de site van de Digitale Werkplek.

  Hoe kan ik mijn wachtwoorden wijzigen?

  Het kan gebeuren dat je je wachtwoord niet meer weet, of dat je het wenst te veranderen. 
  Wat je juist moet doen, hangt af van de toepassing waarvoor je het wachtwoord wilt veranderen.

  Lees wat je moet doen op het intranet (enkel toegankelijke voor personeelsleden VO)

  Hoe is het tussentijds beheer van het goed in afwachting van de verkoop ervan geregeld?

  Op het ogenblik dat een goed definitief aan zijn bestemming is onttrokken, d.i. op datum van de door de functioneel bevoegde minister getekende terbeschikkingstelling en voor zover er zich gedurende de termijn van de publicatie op de interne vastgoedmarkt geen enkele entiteit heeft aangemeld die het goed een nieuwe bestemming wenst te geven, komt het goed volgens de omzendbrief domeinbeheer onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer, in plaats van de (voorheen) functioneel bevoegde minister.

  Dit belet evenwel niet dat de oorspronkelijk beherende entiteit nog tot aan het tijdstip van het verlijden van de authentieke akte wordt ingeschakeld voor het praktische beheer van het goed, aangezien deze entiteit over alle know-how en de nodige middelen met betrekking tot het beheer van het goed beschikt.

  Startpagina's