chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen aan Het Facilitair Bedrijf

  Wij zouden onze werkplekken graag herinrichten volgens het principe van “Het Nieuwe Werken”. Kunnen we beroep doen op jullie diensten?

  Wanneer je advies en/of begeleiding wenst of de volledige coördinatie van de (her)inrichting van werkplekken voor 1 of meerdere van zijn diensten aan Het Facilitair Bedrijf wenst toe te vertrouwen kan je dit steeds aanvragen via facilipunt.be.

  Zodra Het Facilitair Bedrijf de aanvraag heeft ontvangen, wordt steeds binnen de 2 werkdagen een verkennend gesprek met de betrokken klant(en) ingepland. Doel van dit verkennend gesprek is om in overleg alle aspecten van de aangevraagde dienstverlening voldoende te verduidelijken:

  • over welk gebouw gaat het? (locatie, gebouwtype, oppervlakte, aantal werkplekken, …)
  • welke entiteit(en) van de Vlaamse overheid (en welke externe partijen) zijn er gehuisvest?
  • welke bestemming heeft het gebouw en welke activiteiten vinden er plaats?
  • is het een gebouw in eigendom of een gehuurd gebouw?
  • wat zijn de noden en verwachtingen van de klant(en)?
  • binnen welke timing wenst men de werkplek(her)inrichting te realiseren?
  • welk budget is beschikbaar voor de werkplek(her)inrichting?

  Uiterlijk 10 werkdagen na het verkennend gesprek krijgt de klant duidelijkheid of Het Facilitair Bedrijf zich kan engageren om de gewenste begeleiding en/of coördinatie al dan niet op zich te nemen,
  rekening houdende met de gewenste timing, de noden en verwachtingen van de klant en de beschikbare middelen en personeelscapaciteit.

  Welke voertuigen kunnen beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf?

  Deze dienstverlening wordt aangeboden voor alle types van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens die eigendom zijn van of gehuurd/geleased worden door entiteiten van de Vlaamse overheid. 

  Hoe krijg ik toegang tot de vervoerstoepassing (Ultimo)?

  Klanten die verkiezen om zelf in te staan voor de opvolging en het beheer van hun voertuigenpark wordt de mogelijkheid geboden om hiervoor gratis gebruik te maken van onze vervoerstoepassing.
  Deze dienstverlening staat open voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid.
  Wanneer een entiteit gebruik wil maken van onze de voertuigentoepassing Ultimo, dan kan deze toegang aangevraagd worden via Facilipunt

  Wanneer een entiteit die reeds gebruik maakt van Ultimo toegang wil geven aan bepaalde gebruikers tot de voertuigentoepassing, dan dient dit ook via Facilipunt aangevraagd te worden. Geef zeker aan of de gebruiker schrijf -en/of leesrechten nodig heeft.

  Wie kan waarvoor gebruik maken van de dienstverlening "verhuizingen" en hoe vraag ik een opdracht tot verhuizing aan bij Het Facilitair Bedrijf?

  Je kan een verhuisopdracht aanvragen via facilipunt.be
  Alle entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen beroep doen op Het Facilitair Bedrijf voor verhuisopdrachten. Als de verhuisopdracht deel uitmaakt van een ruimer huisvestingsmigratieplan, geldt een verplichte afname.
  Je kan beroep doen op onze diensten voor alle gebouwen waar diensten van de Vlaamse overheid gehuisvest zijn, op het volledige Vlaamse grondgebied, ongeacht de omvang van het aantal betrokken goederen en/of locaties.

  Je kan beroep doen op Het Facilitair Bedrijf voor elk type verhuisopdracht behalve voor de verhuis van:

  • dieren,
  • specifieke installaties (vb labo’s),
  • gevaarlijke goederen of producten,
  • voorzieningen voor internet en telefonie
  • door de klant geleasede toestellen (printers, kopieertoestellen, …).

  Ook voor afvoer en/of vernietiging van documenten of archieven die niet mee verhuisd dienen te worden, kan je Het Facilitair Bedrijf inschakelen.
  Meer info over verhuizingen.

  Hoe kan ik een dienstfiets reserveren?

  In de grote gebouwen en in de VAC’s heeft Het Facilitair Bedrijf dienstfietsen ter beschikking.  
  Naargelang het gebouw, heb je de keuze tussen onze gele stadsfietsen of plooifietsen.

  Je kan zelf een dienstfiets reserveren via de tegel ‘reservaties’ in Facilipunt.  Bekijk het fiilmpje over reservatie van dienstfiets.

  Ook kan je, wanneer je geen tijd heeft om deze fiets zelf te reserveren, vragen aan het onthaal om dit in orde te brengen voor jou. 
  Zij zullen een dienstfiets voor je reserveren indien beschikbaar.

  Ik wil mijn werkplek thuis inrichten zodat ik er kan telewerken. Kan ik via jullie een tweedehandsbureau en –stoel krijgen?

  Aanvragen voor het gratis verkrijgen van aangeboden tweedehandsmeubilair worden enkel behandeld indien zij worden gedaan door een hiertoe door de klant gemandateerd persoon (facilitair verantwoordelijke, gebouwverantwoordelijke, MOD, …). Aanvragen in naam van private personen en/of leveringen op private adressen maken geen deel uit van deze dienstverlening en worden dan ook niet behandeld.

  Kunnen jullie ons oud meubilair overnemen/recupereren?

  Vooraleer Het Facilitair Bedrijf kan bevestigen of zij jouw meubilair kunnen overnemen/recupereren hebben zij volgende informatie nodig:

  • Type meubilair en aantallen.
  • Staat van het meubilair (bij voorkeur ook foto’s van het meubilair).
  • Locatie waar het meubilair zich bevindt.

  Deze informatie kan je doorgeven via Facilipunt, via de tegel "meldingen".

  Zodra Het Facilitair Bedrijf de aanvraag heeft ontvangen, wordt er binnen de 2 werkdagen een verkennend gesprek (en waar zinvol een bezichtigingsbezoek) ingepland.

  Doel van dit verkennend gesprek is om in overleg te bekijken welke de meest aangewezen bestemming is voor het door jou aangeboden meubilair:

  • Het meubilair gratis aanbieden aan andere entiteiten van de Vlaamse overheid.
  • Verkoop van het meubilair.
  • Afvoer van niet-bruikbaar meubilair.

  Wij zouden graag tweedehandsmeubilair via jullie agentschap verkrijgen? Is dit mogelijk en wat kost dit?

  Wij hebben soms tweedehandsmeubilair ter beschikking.

  In verschillende grote gebouwen baten wij dropzones uit. Aangezien de dropzones beperkt zijn in omvang kunnen we meubilair dat nog in goede staat verkeert slechts gedurende een korte tijdsspanne (+- 1 maand) bijhouden om te herbestemmen binnen de Vlaamse overheid. Indien je tweedehandsmeubilair wenst, stel dan je vraag op Facilipunt
  Uiterlijk 5 werkdagen na het registreren van je melding neemt Het Facilitair Bedrijf contact op om de bestelling (eventueel) te bevestigen en praktische afspraken te maken.

  Wat zijn de openingsuren van de restaurants?

  08u00-11u00: verkoop van koffiekoeken, broodjes en dranken
  11u30-13u30: middagaanbod
  13u30-14u30: verkoop van ijsjes en dranken

  Wie kan er allemaal gebruik maken van het restaurant?

  Krijgen steeds toegang tot alle restaurants en cafetaria’s van Het Facilitair Bedrijf:

  • Alle personeelsleden van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.
  • Alle gepensioneerde personeelsleden van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.
  • Personeelsleden van entiteiten/firma’s die over een restaurantbadge beschikken.

  Krijgen eenmalig toegang tot het restaurant of cafetaria van Het Facilitair Bedrijf in het desbetreffende gebouw:

  • Alle bezoekers van diensten van de VO in het gebouw.
  • Alle cursisten van de VDAB die een opleiding volgen in het gebouw.

  Startpagina's