chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Goede praktijken leidraad interne controle / organisatiebeheersing lokale besturen

  Audit Vlaanderen heeft als opdracht het systeem van interne controle / organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te evalueren. Die evaluatie doet Audit Vlaanderen door audits uit te voeren.

  Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere organisaties. Wanneer deze werkmethoden een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan en goedgekeurd worden, noemen we ze goede praktijken. Mits de leidinggevende van de organisatie waaruit de goede praktijk komt de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze hier ter beschikking.

  Visum-sjabloon

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Lede
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Visum

  Lede maakt gebruik van een visum-sjabloon waarbij zowel het beschikbare krediet als de wetmatigheid & regelmatigheid wordt afgetoetst. Het sjabloon bevat voor de verschillende statuten in een selectieprocedure (statutair en contractueel bepaalde of onbepaalde duur) een overzicht van de te verifiëren ankerpunten in de procedure en ook een verificatie van de correctheid van weddebepaling en toekenning van anciënniteit.

  Verzekeren van de personeelsbezetting in de kinderopvang

  Bestuur:
  Stadsbestuur van Deinze
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Continuïteit, Dienstverlening, Instroom, Kinderopvang

  De stad Deinze organiseert binnenschoolse en buitenschoolse kinderopvang en dient daarbij rekening te houden met de minimale omkaderingsnormen (bv. aantal begeleiders per kind) van de Vlaamse overheid. Zowel de begeleiders in de binnenschoolse als buitenschoolse kinderopvang werken deeltijds, maar de begeleiders in de binnenschoolse opvang worden tewerkgesteld (soms slechts enkele uren per week) op basis van uurroosters met relatief korte prestaties, verdeeld over verschillende dagdelen.  Deze functies zijn mede daardoor moeilijk in te vullen.

  Intakevergadering ter voorbereiding van selectieprocedure

  Bestuur:
  Stadsbestuur van Leuven
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Overleg, Samenwerking

  De stad Leuven organiseert, na de identificatie van een personeelsbehoefte, een overleg om verschillende aspecten van het instroomproces af te stemmen (bv. aanpassing toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, keuze procedure, publicatiekanalen, invulling selectieprocedure, timing, enz.).  In dit overleg zijn volgende partijen betrokken:

  Versterken van de objectiviteit en onafhankelijkheid in het instroomproces

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Anzegem
  Thema:
  Humanresourcesmanagement, Organisatiecultuur
  Trefwoorden:
  Deontologie, Instroom, Integriteit, Personeel

  De gemeente Anzegem heeft verschillende maatregelen genomen om de objectiviteit en onafhankelijkheid van de betrokken actoren bij het instroomproces te versterken.

  Onthaal van nieuwe medewerkers

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Anzegem
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Instroom, Onthaalbeleid

  De gemeente heeft meerdere maatregelen genomen om het onthaal van nieuwe medewerkers vlot te laten verlopen. Er is een duidelijk onthaaltraject vastgelegd in de rechtspositieregeling, met verwachtingen voor, tijdens en na de eigenlijke indiensttreding.

  Dit omvat onder andere een uitgebreide onthaalmap met een onthaalbrochure, de toewijzing van een coach (peter of meter), een rondleiding door de leidinggevende, enz. Voor specifieke beroepsgroepen (bv. groenarbeiders, kinderbegeleidsters) wordt er een aparte toelichting rond veiligheid op het werk voorzien.

  Opmaak van competentiegerichte functieprofielen

  Bestuur:
  Stads- en OCMW-bestuur van Diest
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Functiebeschrijving, Personeel

  De stad Diest doorliep een uitgebreid participatief proces om voor alle medewerkers competentiegerichte functieprofielen op te stellen.

  Het initiatief voor dit project kwam van het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding). Begin 2010 deed het PIVO een oproep aan steden en gemeenten om verder te werken aan het competentiemanagementproject, dat reeds opstartte in 2009. Het PIVO werkte met de steden en gemeenten die op deze oproep reageerden, waaronder de stad Diest.

  Ondersteuning deontologisch handelen bij medewerkers

  Bestuur:
  Stads- en OCMW-bestuur van Diest
  Thema:
  Organisatiecultuur
  Trefwoorden:
  Deontologie, Integriteit

  De stad en het OCMW Diest nemen heel wat maatregelen om hun medewerkers te ondersteunen bij de omgang met mogelijke deontologisch gevoelige situaties, afgestemd op de specifieke werksituatie van de betrokken medewerker.

  Planmatige aanpak van een welzijnsproject

  Bestuur:
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Kuurne
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Personeel, Projectmanagement, Welzijn

  De gemeente en het OCMW zetten in op informeren, sensibiliseren en activeren inzake de thema’s gezonde voeding, beweging, geestelijke gezondheidszorg, enz. Daarnaast worden de medewerkers via allerlei (ludieke) acties (wedstrijden, recepten, enz.) en communicatie-initiatieven (Facebook, nieuwsbrieven, affiches, productfiches bij een snack, enz.) aangezet tot een gezondere levensstijl.

  Beheer van personeelsgegevens

  Bestuur:
  Stads- en OCMW-bestuur van Diest
  Thema:
  Monitoring, Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Informatiebeheer, Monitoringssysteem, Rapportering

  De personeelsdienst van stad en OCMW Diest heeft in Access een zeer handige databank uitgebouwd waarin alle relevante personeelsgegevens opgevolgd worden. Er werd voor Access gekozen omdat dit een databankbeheerprogramma is en geen rekenprogramma, zoals Excel.

  Afhankelijk van de noden kunnen alle medewerkers van de personeelsdienst hier duidelijke, op hun maat vormgegeven, rapporten uittrekken. Aan de hand daarvan volgt de personeelsdienst onder meer volgende zaken op:

  Gestandaardiseerde en functie-specifieke beoordelingsfiche voor mondelinge proeven

  Bestuur:
  Stadsbestuur van Dilsen-Stokkem
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Beoordelingen mondelinge proeven, Selectieproeven

  De personeelsdienst van Dilsen-Stokkem maakt sinds kort gebruik van een beoordelingssjabloon, met het oog op een gestandaardiseerde beoordeling van kandidaten. Tijdens de voorbereiding van de mondelinge proef bespreken de juryleden de volgende zaken:

  • De vragen die ze gaan stellen;
  • De aandacht die ze gaan besteden aan de presentatie van de kandidaat;
  • De aandacht die ze gaan besteden aan bepaalde vaardigheden, enz.

  De zaken die ze bespreken zijn afhankelijk van de functiebeschrijving.

  Startpagina's