chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Goede praktijken voor lokale besturen

  Audit Vlaanderen evalueert door middel van audits het systeem van organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie.

  Tijdens een audit treffen auditoren regelmatig werkmethoden aan die inspiratie kunnen bieden voor andere organisaties. Wanneer deze werkmethoden een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan en goedgekeurd worden, noemen we ze goede praktijken.

  Hieronder vindt u een aantal van die goede praktijken, die we publiceren met de toestemming van de betrokken besturen.

  Versleuteling ter afscherming van gegevens op USB-sticks

  Bestuur:
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Erpe-Mere
  Thema:
  ICT
  Trefwoorden:
  Informatiebeveiliging

  Draagbare media zoals USB-sticks kunnen nuttig zijn om gegevens mee te nemen of over te dragen aan anderen. Wanneer dergelijke opslagmedia gestolen worden of verloren gaan, komt de vertrouwelijkheid van de gegevens erop in gevaar. De gemeente en het OCMW van Erpe-Mere beschermen zich daartegen door aan de medewerkers versleutelde USB-sticks ter beschikking te stellen.

  ICT-code: hoe omgaan met ICT-middelen?

  Bestuur:
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Erpe-Mere
  Thema:
  ICT
  Trefwoorden:
  Informatiebeveiliging

  De gemeente en het OCMW van Erpe-Mere hebben een ICT-code uitgewerkt die aan de personeelsleden verduidelijkt hoe ze dienen om te gaan met de ICT-middelen van het bestuur.

  Back-ups als beheersmaatregel bij calamiteiten

  Bestuur:
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Erpe-Mere
  Thema:
  ICT
  Trefwoorden:
  Informatiebeveiliging

  Wanneer ICT-systemen uitvallen, heeft dit een impact op de dienstverlening. Een beperkte onderbreking van de dienstverlening is hinderlijk, maar misschien nog aanvaardbaar. Langere onderbrekingen kunnen voor sommige delen van de dienstverlening onaanvaardbaar zijn. Om na een uitval binnen een redelijke periode de dienstverlening te kunnen hervatten, desnoods op nieuwe apparatuur op een andere locatie, is het belangrijk om over een goede back-up (van de opgeslagen data én van de ICT-systemen) te beschikken.

  Werking sturen aan de hand van een prestatiemeetsysteem met streefdoelen en indicatoren

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas
  Thema:
  Monitoring
  Trefwoorden:
  Aansturing, Dienstverlening, Evaluatie, Indicatoren, Kengetallen, Monitoringssysteem, Rapportering

  De sector Burgerzaken, Welzijn en Vrije Tijd van de gemeente Sint-Gillis-Waas maakt gebruik van een prestatiemeetsysteem aan de hand van indicatoren. De vastgelegde indicatoren worden gemonitord ten opzichte van vooraf bepaalde streefdoelen. De rapportering wordt, waar mogelijk, gelinkt aan concreet vastgelegde doelstellingen (bv. in het meerjarenplan). Als deze doelstellingen ontbreken, wordt de rapportering gekoppeld aan de dienstverlening.

  Identificeren van risico’s bij het uittekenen van een aankoopproces

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas
  Thema:
  Doelstellingen, Proces- en Risicomanagement
  Trefwoorden:
  Aankopen, Interne controle, Organisatiebeheersing

  De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft op een systematische manier het aankoopproces in kaart gebracht. Bij het uittekenen van de verschillende fases van dit proces werden de bijhorende risico’s geïdentificeerd. Het identificeren van risico’s gebeurde aan de hand van vijf begrippen:

  Maandstaten ter opvolging van de dienstverlening en de interne werking

  Bestuur:
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Lendelede
  Thema:
  Monitoring
  Trefwoorden:
  Controle, Indicatoren, Kengetallen, Monitoringssysteem, Organisatiebeheersing, Rapportering

  De dienstverlening (en de interne werking) wordt zowel in de gemeente als in het OCMW opgevolgd aan de hand van maandstaten. Dit zijn boordtabellen waarin kerncijfers worden opgenomen. Voorbeelden bij de gemeente zijn: aantal dossiers, aantal vergunningen, aantal bestelbonnen, aantal reispassen, enz. Voorbeelden bij het OCMW zijn gepresteerde uren thuiszorgdienst of klusjesdienst, aantal geleverde maaltijden, aantal dossiers, enz.

  Checklist aanvraag financieel visum bij instroomprocedures

  Bestuur:
  Stadsbestuur van Leuven
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Personeel

  De stad Leuven heeft een overzicht opgemaakt van de documenten die in het aanstellingsdossier bij afronding van een instroomprocedure aanwezig moeten zijn op het moment dat een visum aangevraagd wordt. De stad maakt hierin een onderscheid tussen verschillende soorten dossiers, bijvoorbeeld:

  Aanwervingen via een verkorte procedure beheersen

  Bestuur:
  OCMW-bestuur van Harelbeke
  Thema:
  Monitoring, Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Personeel

  Het OCMW van Harelbeke werft op een efficiënte manier medewerkers via een verkorte procedure aan. Hiervoor heeft de organisatie deze procedure in kaart gebracht en een hulpinstrument ontwikkeld dat de medewerkers ondersteunt bij de uitvoering ervan.

  Door de gehanteerde werkwijze slaagt de organisatie erin om de principes van gelijke behandeling van de kandidaat, gelijke toegang tot het openbaar ambt en objectiviteit in het selectieproces te verzoenen met het snel aanwerven van medewerkers om de dienstverlening te garanderen.

  Monitoring van dienstverlening en interne werking

  Bestuur:
  OCMW-bestuur van Roosdaal
  Thema:
  Monitoring
  Trefwoorden:
  Aansturing, Kengetallen, Monitoringssysteem

  Het OCMW Roosdaal werkte monitoringsinstrumenten uit om adequaat de uitvoering van de dienstverlening en de interne werking te kunnen bewaken en bij te sturen. Dit is aanvullend op de verplichte rapportering via de jaarrekening en gebeurt aan de hand van stuurkaarten waarin kengetallen worden bijgehouden, bijvoorbeeld:

  Visum-sjabloon

  Bestuur:
  Gemeentebestuur van Lede
  Thema:
  Humanresourcesmanagement
  Trefwoorden:
  Visum

  Lede maakt gebruik van een visum-sjabloon waarbij zowel het beschikbare krediet als de wetmatigheid & regelmatigheid wordt afgetoetst. Het sjabloon bevat voor de verschillende statuten in een selectieprocedure (statutair en contractueel bepaalde of onbepaalde duur) een overzicht van de te verifiëren ankerpunten in de procedure en ook een verificatie van de correctheid van weddebepaling en toekenning van anciënniteit.

  Startpagina's