GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) tracht ervoor te zorgen dat er meer afstemming komt tussen nuts- en/of wegenwerken, dat werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen werken en manifestaties beter kunnen gedetecteerd worden. 

Het doel van het platform is het optimaliseren van de informatiestromen, gerelateerd aan het proces van geplande inname openbaar domein ten gevolge van werken of manifestaties, om zo de hinder op het openbaar domein te minimaliseren. 

Snel starten met het GIPOD

Werkopdrachten

Manifestaties

Synergie-aanvraag

Synergie

Omleidingen

Hinder

Conflicten

Info- en alarmlijsten

Publicatieregels voor werkopdrachten, manifestaties en omleidingen

WERKOPDRACHTEN

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Aannemer

Ik wil de interessezone intekenen of wijzigen

Ik wil een nieuwe werkopdracht aanmaken

Ik wil een werkopdracht raadplegen

Ik wil een toegekende werkopdracht raadplegen

Ik wil zoekperiodes instellen waarbinnen gezocht moet worden

Ik wil een werkopdracht wijzigen

Ik wil een werkopdracht zoeken

Ik wil een toegekende werkopdracht wijzigen

Ik wil de achtergrondlagen instellen die getoond worden op de kaartviewers

Ik wil mijn interesse kenbaar maken in een werkopdracht

Ik wil delegaties opzoeken voor werkopdrachten

Ik wil alarmen zien en deze vervolgens wegwerken

Ik wil de basiscontactgegevens voor werkopdrachteninstellen

Ik wil een werkopdracht delegeren aan een aannemer

Ik wil de gewijzigde werkopdrachten opzoeken

Ik wil infoberichten zien om een goede opvolging mogelijk te maken

Ik wil de voorkeursdelegaties voor werkopdrachten instellen

Ik wil een GRB-melding doen vanuit een werkopdracht

 

 

 

Ik wil voor een werkopdracht overdracht van beheer doen binnen de hoofdorganisatie

 

 

 

MANIFESTATIES

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Ik wil de interessezone intekenen of wijzigen

Ik wil een nieuwe manifestatie aanmaken

Ik wil een manifestatie raadplegen

Ik wil zoekperiodes instellen waarbinnen gezocht moet worden

Ik wil een manifestatie wijzigen

Ik wil een manifestatie opzoeken

Ik wil de achtergrondlagen instellen die getoond worden op de kaartviewers

Ik wil een manifestatie delegeren aan een andere betrokken organisatie

Ik wil delegaties opzoeken voor manifestaties

Ik wil de basiscontactgegevens voor manifestaties instellen

Ik wil voor een manifestatie overdracht van beheer doen binnen de hoofdorganisatie

Ik wil gewijzigde manifestaties opzoeken

Ik wil de voorkeursdelegaties voor manifestaties instellen

 

 

 

SYNERGIE-AANVRAAG

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Ik wil de deadline instellen waarop een synergie-aanvraag moet beantwoord zijn

Ik wil een synergie-aanvraag lanceren

Ik wil ontvangen synergie-aanvragen zoeken

 

Ik wil een synergie-aanvraag lanceren vanuit werkopdracht

Ik wil een synergie-aanvraag zoeken

 

Ik wil een synergie-aanvraag intrekken

Ik wil gewijzigde synergie-aanvragen zoeken

 

Ik wil een synergie-aanvraag wijzigen

 

 

Ik wil een synergie-aanvraag herlanceren

 

 

Ik wil een synergie-aanvraag beantwoorden

 

 

SYNERGIE

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Ik wil de synergie-interessezone intekenen

Ik wil een nieuwe synergie aanmaken vanuit een synergie-aanvraag

Ik wil een synergie zoeken

 

Ik wil een nieuwe synergie aanmaken vanuit een werkopdracht

Ik wil een synergie raadplegen

 

Ik wil een nieuwe synergie aanmaken

Ik wil alle gewijzigde synergieën opzoeken

 

Ik wil een synergie wijzigen

 

 

Ik wil een GRB-melding doen vanuit een synergie

 

 

Ik wil het pilootschap van een synergie overdragen aan een andere organisatie

 

 

OMLEIDINGEN

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Ik wil de instellingen voor omleidingen voor mijn organisatie ingeven en beheren

 

Ik wil een omleiding intekenen voor een inname

 

Ik wil een omleiding raadplegen/zoeken

 

  Ik wil een omleiding wijzigen

 

Ik zoek alle gewijzigde omleidingen

  Ik wil beoordelen of een omleiding nodig is

Ik wil zoeken naar omleidingen die ik moet beoordelen of beheren

  Ik wil een omleiding beheren en vergunnen

 

 

 

HINDER

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

 

Ik wil hinder ingeven voor een werkopdracht en/of manifestatie

Ik wil werkopdrachten en/of manifestaties opzoeken met hinder

 

CONFLICTEN

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

 

Ik wil een conflict beoordelen

Ik wil zoeken naar conflicten tussen bepaalde werkopdrachten en/of manifestaties en/of omleidingen en/of bus-tram-metro

 

 

Ik wil zoeken naar werkopdrachten en/of manifestaties en/of omleidingen en/of bus-tram-metro die in conflict zijn met één of meerdere andere aanwezigheden

    Ik wil een conflict beoordelen

 

 

INFO-EN ALARMLIJSTEN

Applicatiebeheerder

Bijdrager

Bijdrager of Raadpleger

Aannemer

 

Ik wil mijn persoonlijke voorkeuren instellen voor alarmen en infoberichten

Ik wil mijn persoonlijke voorkeuren instellen voor alarmen en infoberichten

Ik wil alarmen zien en deze vervolgens wegwerken

     

Ik wil infoberichten zien om een goede opvolging mogelijk te maken