Configureer gekozen product

Bij vectordata kan de gebruiker zijn gekozen product configureren.

De gebruiker kan het type versnijding kiezen, het gewenst formaat en kan kiezen of hij de data wenst te clippen.

Meer informatie hierover in het onderdeel clip.

Andere configuratie pagina’s

CRAB producten

Wat betreft de CRAB producten, hiervoor zijn specifieke configuratieschermen voorzien:
De gebruiker kan er naast een geografische versnijding ook een temporele versnijding kiezen bij punt 3. Type bestand. (zie hieronder beeld CRAB stratenlijst).

-         Bv. xGRAB of CRAB stratenlijst:

Hierbij zijn volgende keuzemogelijkheden voor type bestand:

  • Volledig bestand: Is het volledig bestand met als versie het tijdstip dat de gebruiker op de knop ‘Toevoegen aan winkelkar’ drukt.
  • Verschilbestand: De gebruiker kan twee tijdstippen opgeven. Het bestand zal een export zijn van de gegevens uit de CRAB databank van het verschil van ten opzichte van .

-         Bv. CRAB adresposities

Hierbij zijn volgende keuzemogelijkheden voor type bestand:

  • Volledig bestand: Is het volledig bestand met een dagelijks geactualiseerde versie. De toestandsdatum van het volledige bestand staat naast deze keuzemogelijkheid vermeld tussen haakjes.
  • Verschilbestand: Het verschilbestand bevat het verschil (toevoegingen en verwijderingen) van tijdstip 2 (de door de gebruiker op te geven einddatum) ten opzichte van tijdstip 1 (de door de gebruiker op te geven begindatum). De gebruiker kan maar maximaal 1 jaar terugkeren in tijd.

Gepredefinieerde bestanden

Bij gepredefinieerde bestanden zal de gebruiker op deze extra pagina informatie over de beschikbare formaten krijgen, een echte configuratie is niet mogelijk in deze toepassing.