chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leidraad interne controle / organisatiebeheersing Vlaamse overheid (2015)

  Op 1 januari 2015 trad de herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing voor de Vlaamse overheid in werking. Deze geeft aan de hand van tien thema’s aan welke elementen aanwezig moeten zijn voor een goede managementcontrole van de organisatie. Het is een onmisbaar instrument voor de managers van de Vlaamse overheid om te blijven werken aan een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle organisatie. Tot 1 januari was de leidraad uit 2008 van toepassing.

  De herwerkte leidraad voor de Vlaamse overheid komt tegemoet aan de noden van de belanghebbenden en de veranderde Vlaamse overheid en vervangt de oude leidraad uit 2008. Het betreft een actualisering van de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen, zonder dat de structuur van de leidraad aangepast wordt of de filosofie en aanpak inzake organisatiebeheersing binnen de Vlaamse overheid gewijzigd worden. Het doel van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing is om het beleid met betrekking tot organisatiebeheersing gecoördineerd en eenvormig toe te kunnen passen op alle entiteiten van de Vlaamse overheid (Toepassingsgebied Audit Vlaanderen).

  De herwerkte leidraad werd op 23 mei 2014 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en trad in werking op 1 januari 2015. 

  Sinds de goedkeuring van de leidraad zijn er een aantal wijzigingen in beleid doorgevoerd, zoals het afschaffen van beheers- en managementovereenkomsten. Dit zorgt ervoor dat bepaalde passages uit de leidraad intussen achterhaald zijn. Deze staan vermeld per thema op de ondersteunende webpagina.

  10 thema’s

  De Vlaamse overheid benadert organisatiebeheersing vanuit 10 verschillende thema’s. Elk thema speelt een rol met betrekking tot de vier globale doelstellingen van organisatiebeheersing binnen de leidraad: effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie (EIKE). De vier globale doelstellingen van organisatiebeheersing worden verder niet afzonderlijk uitgewerkt in de leidraad, net omdat een evaluatie ervan afgeleid is van de bevindingen bij de verschillende thema’s van het model. De Technische Werkgroep Interne Controle (TWIC) heeft verduidelijkt hoe de maturiteitsscores m.b.t. deze vier globale doelstellingen bepaald worden. Hierbij hoort een verklarende exceltabel die in kaart brengt in welke mate de verschillende beheersdoelstellingen uit de leidraad bijdragen tot deze vier doelstellingen.

  • Raadpleeg de toelichting over de EIKE-doelstellingen .
  • Raadpleeg de bijhorende exceltabel .In deze tabel wordt aangeduid voor welke EIKE-elementen een bepaalde beheersdoelstelling zeer belangrijk (primair belang) of relatief belangrijk is (secundair belang).

  Schematisch kan het model voor organisatiebeheersing zo worden voorgesteld (klik op een thema om het desbetreffende hoofdstuk uit de herwerkte leidraad te raadplegen):

  INLEIDING ACT CHECK MONITORINGSYSTEMEN CUL HRM FIM ICO ICT FAM ORG DO PLAN BELANGHEBBENDENMANAGEMENT DOELSTELLINGEN-, PROCES- EN RISICOMANAGEMENT INTEGRITEIT EFFICIËNTIE KWALITEIT EFFECTIVITEIT

  Raadpleeg de herwerkte leidraad in PDF-vorm

  Andere documenten

  Naar aanleiding van de herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing werden een aantal documenten aangepast. In onderstaande documenten werden de nieuwe en gewijzigde doelstellingen uit de herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing opgenomen.

  Regelgeving

  Nota aan de Vlaamse regering (23 mei 2014): Herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing en managementleidraad interne controle/organisatiebeheersing

  Ondersteuning

  Alle informatie en instrumenten m.b.t. interne controle die beschikbaar zijn binnen de Vlaamse overheid staan verzameld op een handig webluik, ingedeeld op basis van de thema's uit de leidraad. Hier worden ook de wijzigingen in beleid weergegeven die invloed hebben op de inhoud van de leidraad (bijv. het afschaffen van beheers- en managementovereenkomsten).

  Dit overzicht kan u hier raadplegen.