chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse overheid, dat zijn meer dan 70 uiteenlopende entiteiten. Maar wat bindt ons alle 70?

  De verschillen tussen de departementen, agentschappen en strategische adviesraden zijn makkelijk te vinden. Toch zijn er over de entiteitsgrenzen heen heel wat dingen die ons verbinden.

  Waar we samen voor staan en welke rol we kunnen en willen opnemen in Vlaanderen, dat is wat ons DNA en onze identiteit bepaalt. Waarom we dat duidelijk willen formuleren? Omdat we onderling beter willen samenwerken. Komaf maken met de verkokering.

  Met een gedeelde kijk op dienstverlening en communicatie voor burgers, bedrijven, organisaties en medewerkers kunnen we de verwachtingen die mensen hebben van de Vlaamse overheid, scherper stellen. Zo zorgen we voor meer vertrouwen in en appreciatie voor wat de Vlaamse overheid doet en voelen collega's zich meer betrokken.

  Wil dat zeggen dat het allemaal eenheidsworst moet zijn? Nee, er is plaats voor de eigenheid van alle entiteiten bij het formuleren van de identiteit. Alleen op die manier zal iedereen de identiteit uitdragen in alles wat de Vlaamse overheid zegt en doet.

  Ons DNA

  Het DNA van de Vlaamse overheid geeft in 1 oogopslag weer wat onze missie, visie en waarden zijn, welke rol de Vlaamse overheid wil spelen in de maatschappij en wat van ons wordt verwacht. Bedoeling is te inspireren en een verhaal te vertellen dat voor iedereen binnen de organisatie verstaanbaar is. 

  • We zijn betrouwbaar, een kwaliteitsmerk, onze doelgroepen erkennen onze autoriteit.
  • Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen is onmisbaar. De Vlaamse overheid houdt de blik op de toekomst en anticipeert op grote maatschappelijke veranderingen.
  • In een participatieve samenleving nemen we een verbindende rol in. We werken onderling samen om de verkokering binnen de Vlaamse overheid tegen te gaan.
  • We werken voor en door mensen. In alles wat we doen staat de klant centraal. We maken de mensen achter de dienstverlening, de medewerker van de Vlaamse overheid, zichtbaar.

  Wat betekent het DNA voor mij?

  Hoe gaan we te werk? 

  • 1

   Februari tot april 2018 - onderzoeksfase

   Wat is de huidige perceptie en wat zijn de huidige verwachtingen van de Vlaamse overheid? Om dit te achterhalen werden een 15-tal interviews afgenomen en een 6-tal focusgroepen georganiseerd. 

   Tijdens de gesprekken werd gepeild naar de persoonlijke perceptie, appreciatie en associatie met de Vlaamse overheid. Hoe beleven internen en externen de organisatie als klant en als medewerker?  

   Hoe past de perceptie binnen de toekomstvisie van de organsiatie? Daarvoor hebben we het resultaat van het onderzoek vergeleken met verschillende bestaande beleidsdocumenten (witboek bestuur, visie 2050, waarden van de Vlaamse overheid, Nieuw HR-beleid, dienstverleningscharter, enz.) en onderzoeken (tevredenheidsbarometer, personeelspeiling, enz.).

   In dit overzicht van inzichten  kan je lezen wat we tijdens het vooronderzoek hebben geleerd. 

  • 2

   Mei 2018 - de oprichting van de ambassade

   Om de identiteit duurzaam in te bedden in de werking en communicatie van de organisatie wordt een ambassade opgericht met betrokken medewerkers uit de hele Vlaamse overheid.

   Deze ambassade 

   • formuleert de identiteit en toetst het aan de praktijk
   • ontwikkelt een strategie om
    • de identiteit duurzaam in te bedden in de organisatie
    • extra betrokkenheid te creëren bij de medewerkers van de Vlaamse overheid rond de identiteit
    • de identiteit voortdurend te evalueren, te monitoren en bij te sturen
   • zijn de voelsprieten binnen de organisatie over wat er leeft
   • worden gevoed met externe en interne creatieve en innovatieve voorbeelden op het vlak van identiteitsbeleving 

   Heb je zin om deel te nemen aan deze ambassadeursgroep? Neem dan contact op met Leontien Demeyere

  • 3

   September tot oktober 2018 - reality check

   Om een waardevolle reality check te doen van de identiteit van de Vlaamse overheid ontwikkelden we een online panel (500 intern + 500 extern). Aan dit panel leggen we telkens communicatieuitingen en dienstverlening voor. Op basis van enkele paramaters uit de identiteit kunnen de respondenten gestructureerd (gesloten) en open (kwalitatief) antwoorden. 

  • 4

   2019 - de identiteit zo veel mogelijk vertellen en concreet maken

   • We vertellen de identiteit en de werking van de ambassade zo veel mogelijk in bestaande (gespecialiseerde) netwerken zoals het seminarie middenkader (middelmanagement), HR-businesspartnernetwerk, netwerk van communicatieverantwoordelijken en Movi (management)
   • We halen goede praktijkverhalen van de Vlaamse overheid naar boven en delen die binnen en buiten de Vlaamse overheid.
   • We reiken de juiste tools aan om de intentie en ambities uit te dragen en om mensen enthousiast te maken.
   • We zorgen voor meer kruisbestuiving tussen de werkgroep en het management.
  • 5

   2020, 2021, 2022,.. - voortdurend evalueren en bijsturen

   De identiteit is lerend en evolutief. Om de identiteit te verweven in alle vezels van de organisatie is het werk nooit afgelopen. Jaarlijks komen we enkele keren met de ambassade samen om te leren uit de praktijk. We herhalen de reality check om te evalueren op welke manier de identiteit nog klopt met de werkelijkheid. De identiteitsoefening heeft niet enkel als doel de identiteit van de organisatie te formuleren, maar om een continu kritisch en lerend denken over de identiteit te installeren en een groeiende groep van betrokken ambassadeurs te creëren. 

  6 Ambities

  Om de identiteit waar te maken, hebben we 6 ambities geformuleerd. Van de zes ambities vormt de ene al meer een uitdaging dan de andere en sommige ambities zijn eigenlijk al bezig. Je kan er zelf binnen je entiteit werk van maken of deelnemen aan de ambassade om mee na te denken over hoe we de ambities kunnen realiseren. 

  1. Dienstverlening - We hebben blije klanten die pro-actief en snel worden geholpen. 
  2. Externe reputatie - We willen een aantrekkelijke Vlaamse overheid zijn met een spontane instroom en we willen gekend staan als een kwaliteitsmerk. 
  3. Intern engagement - We zijn een fiere en ambitieuze familie met werknemers die trots zijn op hun werk en onze waarden uitdragen.
  4. Merkdenken - Iedereen staat op 1 lijn dankzij een gemeenschappelijk denkkader en gedeelde toetssteen. 
  5. Samen werken - We werken grenzeloos samen en verbindend. 
  6. Proces - We behouden de ruimte voor participatie door de ambassade en de identiteit te verankeren in de werking van de Vlaamse overheid. 
  afbeelding ambities