chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Jaarrapportering ondernemingsplan

  Publicatiedatabank

  Van de instanties van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat ze alle definitief vastgestelde ondernemingsplannen indienen via het e-mailadres publicaties@vlaanderen.be. Dit mag niet een door de vakminister ondertekende versie zijn.

  Om de integriteit en de toegankelijkheid van informatie op lange termijn te waarborgen, moeten de ondernemingsplannen in een digitaal duurzaam formaat worden aangeleverd, namelijk PDF/A.

  De in de publicatiedatabank gepubliceerde ondernemingsplannen worden jaarlijks overgemaakt aan het Vlaams Parlement én aan het Agentschap voor Overheidspersoneel (Ago). Ago zal een totaaloverzicht aan de minister van bestuurszaken bezorgen. Deze werkwijze is een invulling van de verplichting in het bestuursdecreet om de ondernemingsplannen te publiceren op de centrale website van de Vlaamse overheid.

  Monitoringssysteem Traject

  De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen bij de opmaak van de ondernemingsplannen gebruik maken van het gemeenschappelijk monitoringssysteem ‘Traject’. Het is vooralsnog niet mogelijk om daarin de Inhoudelijke Structuurelementen en Beleidsvelden toe te voegen. De doelstellingencascade met onderliggende projecten en processen kunnen wel via de rapporten Medium-level en Medium-level Tabel weergegeven worden.

  Voor verdere info over het gebruik van Traject kan contact genomen worden met het aanspreekpunt van de entiteit of helpdesktraject@vlaanderen.be.

  Via een aantal raamovereenkomsten voor het thema ‘organisatie’ kan nog op bijkomende ondersteuning beroep worden gedaan.