chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gekwalificeerde certificaten niet langer beschikbaar via Certipost

  Sinds 1 januari 2013 biedt Certipost niet langer gekwalificeerde certificaten aan. Bestaande certificaten blijven geldig tot het einde van hun geldigheidstermijn. Koop tijd een nieuw certificaat aan bij een andere certificatiedienstverlener (zie onder) indien uw Certipost-certificaat binnenkort vervalt!

  Certificaten voor BTW-aangifte, jaarrekeningen,...

  Voor een certificaat voor uw online BTW-aangifte, neerlegging van jaarrekeningen, etc. kan u terecht bij uw lokale kamer van koophandel.

  Opgelet: deze certificaten zijn niet geschikte voor de indiening van offertes via e-tendering! Voor Nederlandse ondernemingen: een eHerkenning is niet geschikt voor de ondertekening van uw offerte.

  In België is Quo Vadis actief en erkend als certificatiedienstverlener waarbij u terecht kan voor de aankoop van een gekwalificeerd certificaat dat geschikt is voor gebruik in het kader van e-Tendering.

  In Nederland zijn er een aantal certificatiedienstverleners die erkend zijn door de Autoriteit Consument & Markt om gekwalificeerde certificaten te mogen aanbieden:

  Let er bij uw aankoop op dat u een gekwalificeerd certificaat aankoopt dat geschikt is voor het plaatsen van een elektronische handtekening die geheel evenwaardig is aan een geschreven handtekening. De certificatiedienstverleners bieden immers ook nog andere types van certificaten aan.

  Opmerking voor Nederlandse bedrijven: een eHerkenning waarmee u inlogt op TenderNed is geen gekwalificeerd certificaat waarmee u een gekwalificeerde elektronische handtekening in e-tendering kan plaatsen.

  De procedure

  Een gekwalificeerd certificaat neemt steeds de vorm aan van een USB token of een smartcard.
  Nadat u een certificatiedienstverlener hebt gecontacteerd voor de aankoop van een gekwalificeerd certificaat zal er een 'face-to-face' controle gebeuren. De certificatiedienstverlener moet immers kunnen uw identiteit (en hoedanigheid binnen uw onderneming) kunnen controleren.
  Voor de verdere details omtrent de procedure kan u contact opnemen met een certificatiedienstverlener. De procedure kan immers verschillen naargelang de certificatiedienstverlener.

  De duur van de procedure

  De procedure kan op tien dagen doorlopen worden.
  Het is uiteraard mede afhankelijk van de tijd die u neemt om de noodzakelijke documenten terug te sturen.
  Het doorlopen van de procedure is éénmalig. Alhoewel het certificaat slechts beperkt in de tijd geldig is, kan een nieuw certificaat reeds voor het vervallen van het vorige aangevraagd worden.

  Geldigheid certificaat

  Gekwalificeerde certificaten zijn voor een bepaalde tijd geldig. Dit kan 1, 2, 3 of zelfs 5 jaar zijn. U bent vrij om een keuze te maken uit de verschillende formules die door de certificatiedienstverleners worden aangeboden.

  De kostprijs

  De kostprijs varieert per drager en naar tijdsduur.

  Koppeling van het mandaat aan het certificaat

  Het certificaat biedt de mogelijkheid om eveneens informatie te bevatten over het mandaat van de persoon in het bedrijf. Deze informatie is uiteraard zeer relevant in het kader van overheidsopdrachten. Het betekent dat de inschrijver met het gebruik van het certificaat meteen ook gemeld heeft dat de juiste persoon getekend heeft.

  Verklaring op eer

  De eigenaar van het certificaat verklaart aan de private actor te melden dat zijn mandaat ophoudt in het bedrijf.