chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven 1989

  Omzendbrieven ondertekend door de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt

  Nummer Betreft Datum
  OA-89/1

  Compensatieverlof voor sommige feestdagen in 1989 op een zaterdag of op een zondag vallen

  1 maart 1989
  OA-ION/89

  Besluit van de Vlaamse Executieve van 12 oktober 1988 tot regeling, in sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controlebevoegdheid van de Vlaamse Executieve staan, van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van haar personeel - Inwerkingtreding en uitvoering.

  3 februari 1989
  OA/ION/89/2

  Commissie ingesteld bij artikel 2 ter van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen.

  6 maart 1989
  nr.89/3 OA-ION

  Tewerkstelling tijdens de zomervakantie

  Vervangen door omzendbrief OA-ION/90/3 van 23 mei 1990.

  21 juni 1989
  nr.89/4 OA-ION

  Koninklijk besluit van 3 juli 1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan in de besturen en de andere diensten van de ministeries

  9 augustus 1989
  OA/89.5

  Verplaatsing bij deelname aan loopbaanexamens

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/93/1 van 8 januari 1993.

  28 augustus 1989
  nr.89/6 OA-ION

  Onderbreking van de beroepsloopbaan in de diensten van de Vlaamse Executieve en van de Instellingen van Openbaar Nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest (KB van 3 juli 1985, gewijzigd bij KB van 24 september 1986)

  2 oktober 1989
  (Nieuwe legislatuur - nummering begint opnieuw op 1)
  OA nr. 1

  Tewerkstelling van jonge stagiairs bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces.

  17 november 1989
  OA-ION nr. 1

  Rechtspositie van de contractuelen bij de diensten van de Vlaamse Executieve en bij de Vlaamse instellingen van Openbaar nut onderworpen aan het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut of waarop de bepalingen van dat koninklijk besluit van toepassing verklaard zijn

  4 december 1989
  OA nr. 2

  Te volgen procedure inzake toepassing van de reglementering betreffende loopbaanonderbreking

  4 december 1989
  OA nr. 3

  Loopbaanonderbreking

  4 december 1989

  naar boven