chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven 1990

  Omzendbrieven ondertekend door de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt

  Nummer Betreft Datum
  OA nr. 90/1

  Indienen van schuldvorderingen voor reis- en verblijfkosten

  28 februari 1990
  90/1 OA-ION

  Onderbreking van de beroepsloopbaan in de diensten van de Vlaamse Executieve en van de instellingen van Openbaar Nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest

  21 februari 1990
  OA nr. 90/2

  Huizen van de Vlaamse Gemeenschap: taken en bevoegdheden van de ambtenaar met de hoogste rang

  Vervangen door omzendbrief OA/PIWFaMa/00/1 van 17 mei 2000.

  28 februari 1990
  OA 1990 nr. 3

  Invoering van het enig statuut in overheidsdienst : overgangsbepalingen voor de in precair statuut tewerkgestelde personeelsleden

  28 maart 1990
  OA nr. 4

  Kilometercontingenten voor het dienstjaar 1990

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/92/1 van 9 januari 1992.

  19 januari 1990
  OA-ION nr. 90/2

  Compensatieverlof voor bepaalde feestdagen die in 1990 op een zaterdag of een zondag vallen

  4 april 1990
  OA 1990/4

  Vergelijkende wervingsexamens voor de in precair statuut tewerkgestelde personeelsleden (wet van 20 februari 1990 – omzendbrief 90/3 van 28 maart 1990)

  16 mei 1990
  OA-ION/90/3

  Tewerkstelling tijdens de schoolvakantie 1990

  Vervangt omzendbrief 89/3 OA-ION van 21 juni 1989.

  23 mei 1990
  OA-90/2

  Eenvoudig taalgebruik

  8 juni 1990
  OA-MIN/90/5
  OA-ION/90/2

  Toekenning van twee bijkomende verlofdagen voor het kalenderjaar 1990

  6 juni 1990
  OA-MIN/90/7

  Officiële sportdag voor de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Executieve op op donderdag 27 september 1990

  20 juni 1990
  OA-MIN/90/8
  OA-ION/90/5

  Dienstvrijstelling voor het afstaan van beenmerg

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/1993/2 van 11 februari 1993.

  26 juli 1990
  OA nr. 1990/9

  Staking of werkonderbreking bij het openbaar vervoer – onmogelijkheid om zich naar het werk te begeven

  Vervangen door omzendbrief AO/MIN/92/4 van 28 mei 1992.

  13 september 1990
  OA-MIN/90/10

  Dienstvrijstelling voor personeelsleden die bevorderingsexamens en vergelijkende examens voor overgang naar een hoger niveau voorbereiden.
  Dienstvrijstelling voor personeelsleden van wie de beroepsgeschiktheid moet onderzocht worden

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/1993/2 van 11 februari 1993.

  10 oktober 1990
  OA-MIN/90/11
  OA-ION/90/6

  Sociale programmatie 1990-1991-1992

  24 oktober 1990
  OA-ION/90/7

  Toepassing van het Syndicaal Statuut in de publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest

  7 november 1990
  OA-MIN/90/12
  OA-ION/90/7

  Praktische richtlijnen voor de verdeling van maaltijdcheques 1990

  10 december 1990
  OA-90/12

  Oproep tot de kandidaten voor de functie van - adjunct voor de dienst voor V.G.V. voor het Openbaar Psychiatrisch Centrum Geel

  14 januari 1991
  OA-MIN/90/13

  Dienstvrijstelling op 31 december 1990

  Zonder datum
  OA-MIN/90/14

  Het Project eenvoudige bestuurstaal

  18 december 1990

  naar boven