chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven 1991

  Omzendbrieven ondertekend door de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt

  Nummer Betreft Datum
  OA-MIN/91/1
  OA-ION/91/1

  Maatregelen bestemd om het energieverbruik der verwarmings- en verlichtingsinstallaties te verminderen

  Vervangen door omzendbrief FM/2008/1 van 15 februari 2008.

  16 januari 1991
  OA-MIN/91/1bis
  OA-ION/91/1bis

  Maatregelen bestemd om het energieverbruik der verwarmings- en verlichtingsinstallaties te verminderen

  Vervangen door omzendbrief FM/2008/2 van 15 februari 2008.

  16 januari 1991
  OA-MIN/91/2

  Uitvoering affectaties

  Vervangen door omzendbrief OA/MIN 91/3 van 6 maart 1991.

  6 februari 1991
  OA-MIN/91/3

  Affectatie en inhuizing

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/91/2 van 6 februari 1991.

  6 maart 1991
  OA-MIN/91/4

  Vaststelling van de data waarop sommige of alle compensatieverlofdagen voor feestdagen die in 1991 met een zaterdag of een zondag samenvallen, moeten genomen worden

  13 maart 1991
  OA-MIN/91/5

  Uitoefening van een hoger ambt

  Vervangen door omzendbrief AZ/MIN/94/8 van 25 januari 1995.

  17 april 1991
  OA-MIN/91/6

  Invoering "nota voor de personeelsdienst" wijziging in de feitelijke toestand

  29 april 1991
  OA-MIN/91/7
  OA-ION/91/2

  Tweede officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 26 september 1991

  5 juni 1991
  OA/MIN/91/8
  OA/ION/91/3

  Tewerkstelling tijdens de schoolvakantie 1991

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/92/5 en OA-ION/92/5 van 20 mei 1992.

  12 juni 1991
  OA/MIN/91/9
  OA/ION/91/4

  Tussenkomst in de prijs van de verplaatsingskosten van en naar het werk

  Vervangen door omzendbrief OA-MIN/92/2 van 27 mei 1992.

  3 juli 1991
  OA-MIN/91/10

  - Bijkomende verlofdag 1991
  - verlof 22 juli-namiddag

  3 juli 1998
  OA-MIN/91/11

  Uitvoering van het Syndicaal statuut in het nieuwe Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met inbegrip van de wetenschappelijke inrichtingen. Organisatie van het Overleg

  Vervangen door omzendbrief AZ/MIN/96/1 van 1 februari 1996.

  4 juli 1991
  OA-MIN/91/12

  Verlenen van één dag dienstvrijstelling op vrijdag 16 augustus 1991

  31 juli 1991
  OA-MIN/91/13

  Loopbaanonderbreking – procedure

  11 september 1991
  OA-MIN/91/14
  OA-ION/91/5

  Valorisatie van de vorige diensten voor de geldelijke anciënniteit in diensten van de Vlaamse Executieve

  9 september 1991
  OA-MIN/91/15

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 november 1991 tot toekenning van weddecomplementen aan de personeelsleden van de Vlaamse Executieve en van sommige pubiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest

  Uitvoering van het intersectoraal protocol van 13 juni 1991 van sociale programmatie voor de jaren 1991-1994, toepasselijk op het geheel van de overheidssector (geldelijke maatregelen als voorschot op de algemene herziening van de weddeschalen)

  30 oktober 1991
  OA-MIN/91/16

  Toekenning van een nieuwe beoordeling in toepassing van artikel 3, § 2 van het KB van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel

  30 oktober 1991
  OA-MIN/91/17

  Jaarlijkse vakantie. Overdracht van niet opgenomen vakantiedagen naar het volgende jaar

  30 oktober 1991
  OA-ION/91/6

  Parlements- en provincieraadsverkiezingen

  Vervangt omzendbrief OA/IO/88/3 van 15 juni 1988

  7 november 1991
  OA-MIN/91/18

  Praktische richtlijnen voor de verdeling van de maaltijdscheques 1991

  4 december 1991
  OA/MIN/91/19

  Rechtspositie van het contractuele personeel

  4 december 1991
  OA/MIN/91/20
  OA/ION/91/20

  - Uitvoering van het vakbondsstatuut in sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaams Gewest ressorteren
  - Organisatie van het overleg

  Vervangen door omzendbrief PEBE/VOI/2000/5 van 18 mei 2000.

  17 december 1991
  OA/MIN/91/21
  OA/ION/91/7

  Compensatieverlof voor sommige feestdagen die in 1992 op een zaterdag of op een zondag vallen

  18 december 1991
  OA/MIN/91/22

  Het in dienst houden van sommige niet-vastbenoemde personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een Vlaamse wetenschappelijke inrichting na 31 december 1991 (wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut en het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid)

  19 december 1991

  naar boven