chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven 1993

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  OA-MIN nr.93/1

  Reis- en verblijfkosten

  Vervangt omzendbrief OA/89.5 van 28 augustus 1989.
  Gewijzigd bij omzendbrief AZ/MIN 94/3 van 31 maart 1994.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2001/7 van 17 september 2001.

  8 januari 1993
  OA-MIN/1993/2

  Werktijdregeling en dienstvrijstellingen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + erratum

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/90/8 en OA-ION/90/5 van 26 juli 1990, evenals omzendbrief OA-MIN/90/10 van 10 oktober 1990.
  Vervangen door omzendbrief AZ/MIN 94/7 van 1 augustus 1994.

  11 februari 1993

  5 mei 1993

  OA/MIN/93/3
  OA/ION/93/1

  Compensatiedagen en dienstvrijstellingen in 1993

  26 april 1993
  OA/MIN/93/4

  Dienstvrijstelling op 21 mei 1993

  14 mei 1993
  OA/MIN/93/5

  Personeelsbeleid in de overgangsperiode vóór de inwerkingtreding van het Vlaams ambtenarenstatuut

  15 juni 1993
  OA/MIN/93/6
  OA/ION/93/2

  Vierde officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 30 september 1993

  15 juni 1993
  OA/MIN/93/7
  OA/ION/93/3

  Laatste groet aan Zijne Majesteit Koning Boudewijn

  2 augustus 1993
  OA/ION/93/4

  De uitvoering van het besluit van de Vlaamse Executieve van 19 december 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de diensten van de Vlaamse Executieve en in de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Gewest gewijzigd bij besluit van 27 februari 1992

  8 juli 1993
  OA/MIN/93/8
  OA/ION/93/5

  Verlof naar aanleiding van de plechtige eedaflegging van Zijne Majesteit Koning Albert II

  6 augustus 1993
  OA/MIN/93/9

  Uitvoering van enkele geldelijke maatregelen van het nieuw Vlaams ambtenarenstatuut

  27 oktober 1993
  OA/MIN/93/10

  Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt

  17 november 1993

  naar boven