chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven 1994

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  AZ-MIN/94/1

  Het ziekteverlof en het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/92/9 van 14 oktober 2005.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2000/12 van 12 oktober 2000.

  25 januari 1994
  AZ-MIN/94/2
  AZ-ION/94/1

  Vijfde officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 29 september 1994

  25 maart 1994
  AZ/MIN/94/3

  Reis- en verblijfkosten

  Wijziging aan omzendbrief OA/MIN/93/1 van 8 januari 1993.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2001/7 van 17 september 2001.

  31 maart 1994
  AZ/MIN/94/4

  - Woon-werkverkeer
  - Nieuwe betalingsregeling van de werkgeversbijdrage voor "De Lijn"

  Vervangen door omzendbrief AZ-MIN/96/5 van 14 juni 1996.

  18 april 1994
  AZ/ION/94/2

  Personeelsbeleid in de overgangsperiode vóór de inwerkingtreding van een nieuw personeelsstatuut per Vlaamse openbare instelling

  17 mei 1994
  AZ-MIN/94/5

  Verplichtingen tot geheime stemming in het College van secretarissen-generaal, de departementale directieraden (en provinciale directieraden) en de colleges van afdelingshoofden.

  27 juli 1994
  AZ/MIN/94/6

  - Pro rata berekening van het aantal vakantiedagen.
  - Feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties.
  - Continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en feestdagen

  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2000/2 van 6 maart 2000.

  1 augustus 1994
  AZ/MIN/94/7

  Standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/1993/2 van 11 februari 1993.
  Vervangen door omzendbrief AZ/DVR/99/6 van 7 juni 1999.

  1 augustus 1994
  AZ/MIN/94/8

  Uitoefening van een hoger ambt

  Vervangt omzendbrief OA-MIN/91/5 van 17 april 1991.

  25 januari 199

    naar boven