chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en dienstorders 2001

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Sport
  Nummer Betreft Datum
  PEBE/DVR/2001/1
  PEBE/VOI/2001/1

  Onderscheidingen in de nationale orden en burgerlijke eretekens

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/95/2 en AZ/ION/95/1 van 1 februari 1995.
  Aangevuld door omzendbrief PEBE/DVR/2002/6 en PEBE/VOI/2002/7 van 29 november 2002.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2013/2 van 22 april 2013.

  26 januari 2001
  PEBE/DVR/2001/2
  PEBE/VOI/2001/2

  Collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen"

  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2001/11 en PEBE/VOI/2001/9 van 3 december 2001.

  23 februari 2001
  PEBE/DVR/2001/3

  Standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in de diensten van de Vlaamse regering

  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2003/6 van 25 april 2003.

  23 februari 2001
  PEBE/DVR/2001/4
  PEBE/VOI/2001/3

  Uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000:
  - bijkomende salarisschaal in de functionele loopbaan;
  - bevorderingspremie;
  - permanentietoelage;
  - toelage voor ploegenwerk.

  23 maart 2001
  PEBE/MVG/2001/1

  Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van het ministerie van Verkeerswezen, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

  Vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2000/1 van 31 mei 2000.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2003/10 van 28 november 2003.

  20 april 2001
  PEBE/DVR/2001/5
  PEBE/VOI/2001/4

  12de editie van 'Boterhammen in de stad'

  17 juli 2001
  PEBE/DVR/2001/6
  PEBE/VOI/2001/5

  12de officiële sportdag voor de ambtenaren op donderdag 27 september 2001

  17 juli 2001
  PEBE/DVR/2001/7

  Omzendbrief voor de Diensten van de Vlaamse regering inzake de reis- en maaltijdvergoeding

  Vervangt omzendbrief OA-MIN nr.93/1 van 8 januari 1993 en omzendbrief AZ/MIN/94/3 van 31 maart 1994.
  Opgeheven 
  -
  voor eendaagse reizen door omzendbrief PEBE/DVR/2003/3 van 4 april 2003.
  - voor meerdaagse reizen door omzendbrief PEBE/DVR/2003/4 van 4 april 2003.

  17 september 2001
  PEBE/VOI/2001/6

  Omzendbrief inzake de reis- en maaltijdvergoeding - Vlaamse openbare instellingen die onder het Stambesluit VOI van 30 juni 2000 vallen

  Opgeheven
  - voor eendaagse reizen door omzendbrief PEBE/VOI/2003/5 van 23 mei 2003.
  - voor meerdaagse reizen door omzendbrief PEBE/VOI/2003/6 van 23 mei 2003.

  17 september 2001
  PEBE/DVR/2001/8
  PEBE/VOI/2001/7

  De collectieve verzekering "gezondheidszorgen"

  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2005/7 en PEBE/VOI/2005/8 van 31 oktober 2005.

  31 oktober 2001
  PEBE/DVR/2001/9
  PEBE/VOI/2001/8

  Voorlopige uitvoering sectoraal akkoord 2001-2002:
  - gecontingenteerd verlof (20 werkdagen per jaar);
  - tussenkomst moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen;
  - verhoging vakantiegeld en eindejaarstoelage;
  - euroschalen en eurominikit.

  29 november 2001
  PEBE/DVR/2001/10

  Werken met beeldschermen.
  Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril)

  Vervangt omzendbrief AZ/MIN/97/2 van 31 januari 1997.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/5 van 10 juni 2008.

  3 december 2001
  PEBE/DVR/2001/11
  PEBE/VOI/2001/9

  Collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen"

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2001/2 en PEBE/VOI/2001/2 van 23 februari 2001.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2004/2 van 4 juni 2004.

  3 december 2001
  PEBE/DVR/2001/12
  PEBE/VOI/2001/10

  Implementatie van het nieuwe stelsel inzake loopbaanonderbreking

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2000/14 en PEBE/VOI/2000/14 van 21 december 2000.

  3 december 2001

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/AAZ/2001/1

  Fiscale vrijstelling volledige tussenkomst van de werkgever in een abonnement voor het woon-werkverkeer - regeling vanaf inkomstenjaar 2000 (aanslagjaar 2001) (onder handtekening minister Sauwens)

  (zie ook dienstmededelingen MVG/AZF/AAZ/2003/4 en MVG/AZF/AAZ/2003/5 van respectievelijk 15 en 27 mei 2003)

  30 maart 2001
  MVG/AZF/AAZ/2001/2

  Uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000:

  upgrading van het niveau E naar het niveau D (cfr. punt 5.6 van het sectoraal akkoord 1999-2000)

  10 april 2001
  MVG/AZF/AAZ/2001/3

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  24 juli 2001
  MVG/AZF/AAZ/2001/4

  Werktijdregeling op maandag 24 december 2001

  10 december 2001
  MVG/AZF/AAZ/2001/5

  Promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Brussel-Ashford

  11 december 2001

  naar boven

  Dienstorders ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/2001/1

  Het toezicht op de afwezigheden wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/AZ/95/1 van 27 april 1995.
  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2005/2 van 10 juni 2005.

  9 mei 2001
  MVG/AZF/2001/2

  Praktische richtlijnen om het instrument van de ziektecontrole optimaal te gebruiken

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/AZ 94/2 van 14 februari 1994 en MVG/AZF/AZ 94/5 van 1 juli 1994.
  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2005/3 van 10 juni 2005.

  9 mei 2001
  MVG/AZF/2001/3

  Alternatieven bij staking van de spoorwegen

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2000/2 van 8 december 2000.
  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2002/7 van 26 september 2002.

  7 juni 2001

  naar boven