chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en dienstorders 2002

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid

  Nummer Betreft Datum
  PEBE/VOI/2002/1

  - uitvoering sectoraal akkoord 1999-2000
  - upgrading van niveau E naar D

  8 februari 2002
  PEBE/WI/2002/1

  - uitvoering sectoraal akkoord 1999-2000
  - upgrading van niveau E naar D

  8 februari 2002
  PEBE/DVR/2002/1
  PEBE/VOI/2002/2

  Vakantietewerkstelling

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2000/5 en PEBE/VOI/2000/4 van 27 april 2000.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVR/2003/5 en PEBE/VOI/2003/3 van 4 april 2003.

  19 april 2002
  PEBE/DVR/2002/2
  PEBE/VOI/2002/3

  Vertrek van topambtenaren

  3 mei 2002
  PEBE/VOI/2002/4

  Harmonisering van vergoedingen en toelagen VOI

  3 mei 2002
  PEBE/DVR/2002/3
  PEBE/VOI/2002/5

  13de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 19 september 2002

  31 mei 2002
  PEBE/DVR/2002/4
  PEBE/VOI/2002/6

  Boterhammen in de stad

  14 juni 2002
  PEBE/MVG/2002/1 

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (VPS)

  Vervangt voor de personeelsleden van het MVG de omzendbrieven PEBE/DVR/2000/2 van 6 maart 2000 en PEBE/DVR/2000/12 van 12 oktober 2000.
  Aangepast door omzendbrieven PEBE/MVG/2003/1 van 28 maart 2003, PEBE/MVG/2004/2 van 28 mei 2004, PEBE/MVG/2004/3 van 4 juni 2004, PEBE/MVG/2004/4 van 19 november 2004, PEBE/MVG/2005/1 van 9 december 2005 en PEBE/MVG/2006/1 van 24 februari 2006.
  Vervangen door omzendbrieven DVO/BZ/P&O/2007/8 en DVO/BZ/P&O/2007/9 van 21 maart 2007.

  6 september 2002
  PEBE/DVR/2002/5

  Voorlopige uitvoering protocol Zeewezen:
  - verhoging loodstoelage operationele loodsen;
  - helitoelage;
  - verhoging toelage extraprestaties chef-loodsen, kapiteins en stuurlui;
  - verhoging coëfficiënt inspring stuurman kotter.

  19 september 2002
  FM 2002/01

  Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling tot het dragen van het uniform door bepaalde personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering

  25 oktober 2002
  PEBE/DVR/2002/6
  PEBE/VOI/2002/7

  Onderscheidingen in de nationale orden en burgerlijke eretekens

  Aanvulling op omzendbrief PEBE/DVR/2001/1 en PEBE/VOI/2001/1 van 26 januari 2001.
  Vervangen door omzendbrief BZ 2013/2 van 22 april 2013.

  29 november 2002

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/AAZ/2002/1

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  Vervangen door dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/2 van 1 maart 2002.

  11 februari 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/2

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  Vervangt dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/1 van 11 februari 2002.

  1 maart 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/3

  Werkgeverstussenkomst abonnement woon-werkverkeer - invullen belastingsaangifte inkomsten 2001 (aanslagjaar 2002) - attesten van regelmatig gebruik

  (zie ook dienstmededelingen MVG/AZF/AAZ/2003/4  en MVG/AZF/AAZ/2003/5 van respectievelijk 15 en 27 mei 2003)

  13 mei 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/4

  Abonnementen De Lijn vanaf 1 juli 2002

  Aangevuld door dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/5 van 25 juni 2002.

  23 mei 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/5

  - Gemengde treinkaarten NMBS/De Lijn vanaf 1 juli 2002
  - Gemengde abonnementen De Lijn/TEC vanaf 1 juli 2002

  Ter aanvulling van de dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/4 van 23 mei 2002.

  25 juni 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/6

  Kilometervergoeding

  Vervangen door dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2003/7 van 30 juli 2003.

  26 augustus 2002
  MVG/AZF/AAZ/2002/7

  Recht op kinderbijslag

  12 december 2002

  naar boven

  Dienstorders ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/2002/7

  Alternatieven bij staking van de spoorwegen

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2001/3 van 7 juni 2001.

  26 september 2002

  naar boven