chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en dienstorders 2005

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme

  Nummer Betreft Datum
  PEBE/DVR/2005/1
  PEBE/VOI/2005/1

  Arbeidsprestaties op 25 maart 2005 in de Vlaamse administratie

  21 maart 2005
  PEBE/DVR/2005/2
  PEBE/VOI/2005/2

  Arbeidsprestaties op 25 maart 2005 in de Vlaamse administratie (aan leidend ambtenaren DVR en VOI)

  21 maart 2005
  PEBE/DVR/2005/3
  PEBE/VOI/2005/3

  Uur dienstvrijstelling op vrijdag 8 juli 2005

  24 juni 2005
  PEBE/DVR/2005/4
  PEBE/VOI/2005/4

  Boterhammen in het Park

  24 juni 2005
  PEBE/DVR/2005/5
  PEBE/VOI/2005/5

  16de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 22 september 2005

  24 juni 2005
  PEBE/VOI/2005/6

  Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002: verhoging met 1% van de instellingspecifieke schalen van de niveaus A en B voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  15 juli 2005

  PEBE/DVR/2005/6

  PEBE/VOI/2005/7

  Bijlage bij de omzendbrief PEBE/DVR/2003/4 en PEBE/VOI/2003/6 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen), geldig vanaf 1 juni 2005

  Actualiseert omzendbrief PEBE/DVR/2004/1 en PEBE/VOI/2004/1 van 26 maart 2004 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 februari 2004).
  Geactualiseerd door omzendbrief PEBE/DVO/2006/1 van 23 mei 2006 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 maart 2006).

  28 juli 2005
  PEBE/DVR/2005/7

  PEBE/VOI/2005/8

  De collectieve verzekering "gezondheidszorgen"

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2001/8 en PEBE/VOI/2001/7 van 31 oktober 2001.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/4 van 21 maart 2007.

  31 oktober 2005
  ICT 2005/1

  Overzicht gsm-belprofielen van het MVG vanaf 1 november 2005

  1 november 2005
  PEBE/MVG/2005/1

  Wijziging van de omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering dd 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003, 28 mei 2004 en 19 november 2004:
  - verloven
  - bepaalde coëfficiënten extra-prestaties

  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/9 van 21 maart 2007.

  9 december 2005

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/AAZ/2005/1

   

  Verzekering tegen ongevallen en opzettelijke wandaden overkomen aan de personen die de huisbewaarders bijstaan bij de uitvoering van hun taken

  Vervangt dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2003/2 van 17 januari 2003.

  31 januari 2005
  MVG/AZF/AAZ/2005/2

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2005

  29 juni 2005
  MVG/AZF/AAZ/2005/3

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  8 augustus 2005
  MVG/AZF/AAZ/2005/4

  Instructies bij stakingsacties

  4 oktober 2005
  MVG/AZF/AAZ/2005/5

  Instructies bij stakingsacties

  6 oktober 2005
  MVG/AZF/AAZ/2005/6

  Instructies bij stakingsacties

  24 oktober 2005

  naar boven

  Dienstorders ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  2005/01

  Interne controle

  19 april 2005
  MVG/AZF/2005/2

  Het toezicht op de afwezigheden wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval en beroepsziekte

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2001/1 van 9 mei 2001.

  10 juni 2005
  MVG/AZF/2005/3

  Praktische richtlijnen om het instrument van de ziektecontrole optimaal te gebruiken

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2001/2 van 9 mei 2001.

  10 juni 2005
  MVG/AZF/2005/4

  - Architect-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten
  - Geneesheer-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Geneesheren
  - Landmeter-expert-ambtenaren ingeschreven op een tableau van de Federale Raad van landmeters-experten

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2000/1 van 3 oktober 2000.
  Vervangen door dienstorder MVG/AZF/2005/5 van 26 augustus 2005.

  29 juli 2005
  MVG/AZF/2005/5

  - Architect-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten
  - Geneesheer-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van Geneesheren
  - Landmeter-expert-ambtenaren ingeschreven op een tableau van de Federale Raad van landmeters-experten

  Vervangt dienstorder MVG/AZF/2005/4 van 29 juli 2005.

  26 augustus 2005

  naar boven

  Dienstorders ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Personeelsontwikkeling

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/APO/2005-01

  De aanstelling van en het competentieprofiel voor opdrachthouders

  2 juni 2005

  naar boven