chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven en dienstmededelingen 2004

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  PEBE/DVR/2004/1
  PEBE/VOI/2004/1

  Bijlage bij omzendbrief PEBE/DVR/2003/4 en PEBE/VOI/2003/6 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen), geldig vanaf 1 februari 2004

  Geactualiseerd door omzendbrief PEBE/DVR/2005/6 en PEBE/VOI/2005/7 van 28 juli 2005 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 juni 2005).

  26 maart 2004
  ICT/2004/1

  Overzicht GSM-belprofielen van het MVG vanaf 1 april 2004

  (Zie ook ICT/2005/1 van 1 november 2005 voor overzicht GSM-belprofielen van het MVG vanaf 1 november 2005)

  26 maart 2004
  PEBE/MVG/2004/1

  Invoering van het nieuwe rookbeleid bij het MVG

  Vervangen door omzendbrief BZ 2011/5 van 30 juni 2011.

  14 mei 2004
  PEBE/MVG/2004/2

  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het BVR van 15 juli 2002 houdende organisatie van het MVG en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003:
  - bepaalde loodscoëfficiënten;
  - bepaalde coëfficiënten extra prestaties

  Vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2003/1 van 28 maart 2003.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/9 van 21 maart 2007.

  28 mei 2004
  PEBE/MVG/2004/3

  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het BVR van 15 juli 2002 houdende organisatie van het MVG en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003 en 4 juni 2004 (feit. 28 mei 2004): ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van derden; valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel

  Vervangen door omzendbrief PEBE/MVG/2004/4 van 19 november 2004.

  4 juni 2004
  PEBE/DVR/2004/2

  Stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2001/11 en PEBE/VOI/2001/9 van 3 december 2001.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007.

  4 juni 2004
  PEBE/DVR/2004/3
  PEBE/VOI/2004/2

  Boterhammen in de stad

  25 juni 2004
  PEBE/DVR/2004/4
  PEBE/VOI/2004/3

  15de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 23 september 2004

  25 juni 2004
  ICT/2004/2

  Gedragscode voor het gebruik van Internet, e-mail en prikborden

  Vervangen door omzendbrief BZ 2014/2 'Omzendbrief ICT-code' van 31 maart 2014

  25 juni 2004
  PEBE/MVG/2004/4

  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het BVR van 15 juli 2002 houdende organisatie van het MVG en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003 en 28 mei 2004: ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van derden; valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel

  Vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2004/3 van 4 juni 2004.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/8 van 21 maart 2007.

  19 november 2004

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/AAZ/2004/1

  Promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Rijsel-Londen

  Vervangen door dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2004/2 van 12 juli 2004.

  14 juni 2004
  MVG/AZF/AAZ/2004/2

  Promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Rijsel-Londen

  Vervangt dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2004/1 van 14 juni 2004.

  12 juli 2004
  MVG/AZF/AAZ/2004/3

  Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

  23 augustus 2004
  MVG/AZF/AAZ/2004/4

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  11 oktober 2004
  MVG/AZF/AAZ/2004/5

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2004

  24 november 2004

  naar boven