chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Psychosociale risico's op het werk

  Een psychosociale risico is de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden, al dan niet gepaard met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de:

  • arbeidsorganisatie

  • arbeidsinhoud

  • arbeidsvoorwaarden

  • arbeidsomstandigheden

  • interpersoonlijke relaties op het werk

  Het moet gaan om elementen waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

  ""

  Pesterijen

  Pesterijen zijn een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd en die tot doel of gevolg hebben dat:

  • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast

  • zijn betrekking in gevaar wordt gebracht

  • een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd

  De gedragingen uiten zich vooral in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften en kunnen verband houden met:

  • leeftijd

  • burgerlijke staat

  • geboorte

  • vermogen

  • geloof of levensbeschouwing

  • politieke of syndicale overtuiging

  • taal

  • huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap

  • sociale afkomst

  • nationaliteit

  • ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit of etnische afstamming

  • geslacht

  • seksuele geaardheid, genderexpressie of genderidentiteit

  Geweld op het werk

  Elk feit waarbij een werknemer psychisch of fysiek bedreigd of aangevallen wordt bij de uitvoering van het werk.

  Ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon aangetast wordt of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving gecreëerd wordt.

  Conflicten

  Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen.

  Conflicten ontstaan altijd vanuit meningsverschillen. Meningsverschillen zijn normaal en ontstaan doordat:

  • iedereen dingen op een verschillende manier waarneemt. Hoe iemand iets begrijpt, iets voorstelt of over iets denkt, verschilt van hoe anderen daarover denken

  • iedereen andere emoties en gevoelens heeft

  • iedereen andere doelstellingen heeft

  Op zich is een meningsverschil niet erg. Niet elk meningsverschil groeit uit tot een conflict. Wat wel belangrijk is, is hoe mensen met een meningsverschil omgaan en hoe ze een meningsverschil ervaren.

  Stress

  We ervaren allemaal wel eens stress op het werk. Meestal lukt het ons om met deze druk om te gaan en te zoeken naar oplossingen. Soms blijft de druk echter blijft duren en vind je geen manier om hiermee om te gaan.

  We ervaren stress op het werk als er sprake is van een onevenwicht tussen de eisen die op het werk aan ons gesteld worden en onze mogelijkheden/capaciteiten om met deze eisen om te gaan. Wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast uit evenwicht is, ervaren we stress.

  Lees meer over stress op onze themapagina.

  Burn-out

  Lees meer over burn-out op onze themapagina.

   

  Bronnen

  www.werkbaarwerk.be

  Daeseleire, T. (2011). Preventie van stress in de organisatie. Hoe blijven we gezond werken? Veiligheidsnieuws, 35 (170).  

   Contact

   Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) - Team psychosociaal welzijn
   gdpb@kb.vlaanderen.be

   Contact

   Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)