chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adviseren

  U wil een groep (of diverse groepen) stakeholders betrekken bij beleid, beslissingen, maatregelen en/of aanpak van een bepaald probleem.

  • U vraagt hen om advies
  • u hebt de intentie om rekening te houden met hen
  • u verwerkt het advies in het eindontwerp, de eindbeslissing.

  Welke werkvorm is voor u het meest geschikt?

  Viskom: geschikt om advies te vragen aan grotere groep stakeholders. Het is een soepel systeem om iedereen aan bod te laten komen en toch een overzicht te houden op reacties en voorstellen.

  GPS tool: geschikt om advies te vragen over beslissingen en maatregelen. Deze methode kan ook gebruikt worden om (eventuele) weerstand op voorhand te counteren.

  Open Space / Barcamp: Adviseren: geschikt om een probleem vanuit verschillende hoeken te bekijken.

  Worldcafe: is een werkvorm die geschikt is voor ideeënvormingen en kennisuitwisseling.

  • 1

   Visbokaal / Fishbowl

   Discussie in een kleine groep met een grotere groep toeschouwers. Deelnemers wisselen voortdurend tussen discussiegroep en toesschouwersgroep. Waardoor er op verschillende momenten, nieuwe visies worden toegevoegd.

   • Groepsgrootte: niet van belang
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal: ruim lokaal, grote vellen papier, micro
   • Duurtijd: ongeveer 1u30

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: visbokaal-fishbowl

  • 2

   GPS-tool

   Op basis van 6 trends en ontwikkelingen komen deelnemers tot 120 ideeën waaruit drie uitgewerkte projecten geselecteerd worden, waarmee aan de slag wordt gegaan. Deze brainstormmethode helpt om snel tot nieuwe ideeën en projecten te komen en om hierop in te spelen.

   • Groepsgrootte: 12 tot 15 deelnemers
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal:
    • verschillende kleuren stickers en papier
    • materialenset (te huur bij Agentschap voor Overheidspersoneel)
   • Duurtijd: minimaal een halve dag

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: gps-tool en http://www.flandersdc.be/gps

  • 3

   Open Space / Barcamp

   Deze methode heeft geen vooropgesteld programma maar wel een complexe vraagstelling. Iedereen doet iets in deze methode, is betrokken en heeft invloed op het eindresultaat.

   Deze methode zorgt voor dynamisch proces van discussie en samenwerking.

   • Groepsgrootte: (zeer) grote groepen. 100 tot 1000 mensen.
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal:
    • locatie met verschillende lokalen
    • groot bord met tijdschema en lokalen op
    • voldoende papier en stiften
    • pijltjes naar de betreffende lokalen indien de locatie groot is
   • Duurtijd: vanaf een halve dag. Rendabeler is 1 dag.

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: open-space-barcamp.

  • 4

   Café dialoog / Worldcafé

   World Café (in het Nederlands: Café Dialoog) is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema.

   Deze werkvorm kan ingezet worden om zoveel mogelijk ideeën, via dialoog, naar boven te laten komen, ze verzamelen en op elkaar laten inwerken, om zo te komen tot meer effectieve oplossingen, diepere inzichten, fundamentelere besluiten en meer gedragen beslissingen.

   • Groepsgrootte: vanaf 13 personen tot ...
   • Kostprijs: geen

   Materiaal:

   • Een ruime informele locatie met verplaatsbare tafels en stoelen.
   • Tafelflips en/of grote vellen papier en verschillende kleuren stiften.

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: World Café

  • 5

   Speedsparren

   Speed sparren is een twee-per-twee intervisie met wisselende partners in één ruimte.

   • Groepsgrootte: minimaal 7-8 deelnemers, maar kan ook met een hele grote groep.
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal: papier en voldoende grote ruimte
   • Tijdsduur: 1 uur

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: speedsparren