chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informeren

  De beslissing is al op een andere plaats op een ander tijdstip genomen, u wil een groep mensen hiervan op de hoogte brengen, eventueel verduidelijking geven over de toepassing op basis van hun vragen.

  Welke werkvorm is voor u het meest geschikt?

  Feedbacktool: geschikt om duidelijk te maken wat waarde en/of competentie betekenen in het dagelijks werk als ambtenaar.

  Mindmapping: geschikt als presentatiemateriaal. Het brengt structuur en inzicht in bepaalde materie.

  Open Space / Barcamp: geschikt om expertise te delen.

  • 1

   Mindmapping

   Mindmapping is een techniek om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden en ideeën te zien.

   • Groepsgrootte: tot 15 deelnemers
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal:
    • Op papier: Groot blad papier of whiteboard en stiften
    • Digitaal: beamer, computer en nodig software (gratis te downloaden).
   • Duurtijd: minimaal 2 uur

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: mindmapping

  • 2

   Open Space / Barcamp

   Deze methode heeft geen vooropgesteld programma maar wel een complexe vraagstelling. Iedereen doet iets in deze methode, is betrokken en heeft invloed op het eindresultaat.

   Deze methode zorgt voor dynamisch proces van discussie en samenwerking.

   • Groepsgrootte: (zeer) grote groepen. 100 tot 1000 mensen.
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal:
    • locatie met verschillende lokalen
    • groot bord met tijdschema en lokalen op
    • voldoende papier en stiften
    • pijltjes naar de betreffende lokalen indien de locatie groot is
   • Duurtijd: vanaf een halve dag.  Rendabeler is 1 dag.

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: open-space-barcamp.

  • 3

   Café dialoog / Worldcafé

   World Café (in het Nederlands: Café Dialoog) is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema.

   Deze werkvorm kan ingezet worden om zoveel mogelijk ideeën, via dialoog, naar boven te laten komen, ze verzamelen en op elkaar laten inwerken, om zo te komen tot meer effectieve oplossingen, diepere inzichten, fundamentelere besluiten en meer gedragen beslissingen.

   • Groepsgrootte: vanaf 13 personen tot ...
   • Kostprijs: geen

   Materiaal:

   • Een ruime informele locatie met verplaatsbare tafels en stoelen.
   • Tafelflips en/of grote vellen papier en verschillende kleuren stiften.

   Uitgebreide handleiding van deze werkvorm: World Café

  • 4

   Feedbacktool

   Via tekst of audiovisueel materiaal wordt een situatie geschetst waarop 4 mogelijke reacties van een ambtenaar worden weergegeven. Deze reacties moeten apart beoordeeld worden. Er wordt op elke reactie een feedback geformuleerd die aangeeft hoe experten deze reactie hebben beoordeeld, en waarom. Die feedback kan u dan vergelijken met uw eigen antwoord. Er wordt aangegeven wat het doel van de interactie zou moeten zijn.

   Deze tool behandelt de competenties:

   • Zelfontwikkeling en innoveren (voorheen: Voortdurend verbeteren)
   • Samenwerken
   • Klantgerichtheid
   • Betrouwbaarheid
   • Verantwoordelijkheid nemen
   • Plannen en organiseren
   • Zorgvuldigheid (voorheen: Nauwgezetheid)
   • Analyseren (voorheen: Probleemanalyse)
   • Oordeelsvorming

    

   • Groepsgrootte: niet van belang.
   • Kostprijs: geen
   • Materiaal: computer, internetverbinding, beamer, groot papier en stiften
   • Duurtijd: vanaf een uur. Rendabeler is een halve dag.