chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ideeën en informatie genereren

  Deze werkvormen kan u gebruiken bij de start van een project, veranderingsproces en/of voor de planning. Hiermee kan u alle suggesties, bezwaren, mogelijke hulpmiddelen, ongeordende acties, ... zonder ver-of beoordeling verzamelen, zodat u hierna een plan kan opmaken met alle noodzakelijke elementen en stappen.

  Welke werkvorm is voor u het meest geschikt?

  Visbokaal: geschikt om ideeën en informatie te verzamelen van grote groepen. Elk idee kan aan bod komen en geeft mogelijkheid om systematisch ideeën te groeperen.

  Ronde van de tafel: geschikt omdat ook ”zwijgers “ aan bod komen.

  Brainwriting: suggesties ideeën verzamelen vanuit verschillende standpunten i.v.m. de centrale vraag.

  GPS tool: geschikt om aan stakeholders input en ideeën te vragen.

  Open Space / Barcamp: geschikt om samen naar nieuwe nieuwe ideeën te werken.

  Superheld: geschikt als brainstorm. Doordat het mensen los maakt uit hun dagelijkse denken, genereert het originelere ideeën.

  ABC – methode: geschikt om dieper na te denken over mogelijke pistes door de gestructureerde format.

  SCAMPER-methode: geschikt om via een gestructureerde brainstorm meer diverse output te verkrijgen.

  Krachtenveldanalyse: een analyse-instrument waarbij in kaart wordt gebracht hoe een innovatie/verandering in een bepaalde context wordt gestimuleerd of afgeremd door verschillende factoren.

  De sterkte-zwakteanalyse kan als middel dienen om beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een entiteit tegen het licht te houden.

  De visgraatmethode geeft de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in een proces en om de kennis van de medewerkers te vergroten.

  Worldcafe: geschikt voor ideeënvormingen en kennisuitwisseling.

  Mindmapping:

  • Geschikt als individuele techniek. Via taal of beelden worden eigen kennis, ideeën of associaties vastgelegd.
  • Geschikt om met de deelnemers van gedachten te wisselen. Door met elkaar te werken aan een gezamenlijke mindmap ontstaat een proces van kennis delen en kennis creëren.