chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten 2009

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

  Nummer Betreft Datum
  DVO/BZ/P&O/2009/1

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten

  Vervangt punt II van omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/6 van 18 juni 2008.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/4 van 14 april 2009.

  15 januari 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/2

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:
  - het in aanmerking nemen van diensten en ervaring

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/8 van 17 oktober 2008.
  Verduidelijkt door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/11 van 19 november 2009.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2 van 23 december 2010.

  13 februari 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/3

  Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

  14 april 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/4

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/1 van 15 januari 2009.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/6 van 27 mei 2009.

  14 april 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/5

  Vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering – Departement internationaal Vlaanderen

  Vervangen door ministerieel besluit van 19 september 2013 en omzendbrief BZ/IV 2013/1 van 19 september 2013.

  16 april 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/6

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/4 van 14 april 2009.
  Vervangen door ministerieel besluit van 30 april 2012.

  27 mei 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/7

  Klachtenprocedure voor personeelsleden die menen dat ze het voorwerp zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW), met inbegrip van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2003/7 van 3 juni 2003
  Vervangen door omzendbrief BZ 2015/1 van 20 maart 2015

  19 juni 2009

  naar boven

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Nummer Betreft Datum
  DVO/BZ/P&O/2009/8

  Uitbreiding van de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007 met dekking van fietsen, motor- en bromfietsen

  Wijzigt bijlage 1 bij omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007.
  Deze bijlage werd later nog gewijzigd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/1 van 27 mei 2010.

  8 september 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/9

  De collectieve verzekering "gezondheidszorgen"

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/4 van 21 maart 2007.
  Impliciet opgeheven t.g.v. nieuwe hospitalisatieverzekering m.i.v. 1 oktober 2013.

  29 september 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/10

  Toekenningsmodaliteiten fietsvergoeding

  Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/2 van 21 maart 2007.

  29 oktober 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/11

  Valorisatie privé-ervaring - definitie begrip "indiensttreding" - uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009

  Verduidelijkt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/2 van 13 februari 2009.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/2 van 23 december 2010.

  19 november 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/12

  Vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen

  Vervangt omzendbrieven DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007 en DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008.
  De tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies wordt elk jaar op 1 april geactualiseerd.

  De tekst van de omzendbrief werd sinds 2014 gewijzigd in opdracht van de minister bevoegd voor bestuurszaken - daarom is de originele omzendbrief niet meer beschikbaar als pdf.

  22 december 2009
  DVO/BZ/P&O/2009/13

  Gewaarborgde minimumbezoldiging - KB van 15 mei 2009 - machtiging tot voorlopige uitvoering in afwachtiging wijziging Vlaams personeelsstatuut

  23 december 2009

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/AR/2009/1

  Vergoeding voor het werken in Vlissingen – artikel VII 90 VPS

  14 januari 2009
  DVO/DBZ/AR/2009/2

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2009

  30 juni 2009
  DVO/DBZ/AR/2009/3

  Vergoeding voor het werken in Vlissingen – artikel VII 90 VPS

  6 juli 2009
  DVO/DBZ/AR/2009/4

  Wijziging tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding

  22 december 2009

  naar boven

  Richtlijnen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/AR/2009/1

  Gedragscode bij de uitvoering van selecties

  16 december 2009

  naar boven

  Ministeriële besluiten ondertekend door de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

  Betreft Datum

  Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid

  16 januari 2009

  Ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende vaststelling van de knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid

  15 juni 2009

  naar boven