chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams beleid regelgeving

  De kenmerken voor goede regelgeving zijn het referentiekader voor het Vlaams regelgevingsbeleid.

  Het wordt binnen de Vlaamse Regering aangestuurd door de Minister-president van de Vlaamse Regering. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is binnen de Vlaamse administratie de coördinerende entiteit. De SERV adviseert de Vlaamse Regering over dit beleid en ook het Vlaams Parlement heeft een eigen belangrijke rol. 

  Hier kunt u alle beleidsopties vinden m.b.t. het Vlaams beleid regelgeving.

  Vlaamse Regering

  Beleidsbrief Bestuurszaken 2011-2012 (605.15 KB)
  Beleidsbrief Bestuurszaken 2010-2011 (1,08 MB)
  Beleidsbrief Bestuurszaken & eGovernement 2009 (246,17 KB)
  Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014 (1.31 MB)
  Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 (141.77 KB)

  naar boven

  Adviezen van de SERV

  De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over heel uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch.

  De SERV lag mee aan de basis van het wetgevingsbeleid in Vlaanderen en houdt nog steeds de vinger aan de pols. Meer info op de website van de SERV .

  Advies: wit- en groenboeken, 1 juni 2011 SERV advies wit- en groenboeken (530.16 KB)

  Rapport: Wetgevingsprocedures, -structuren en –instrumenten in Vlaanderen: een evaluatie van 10 jaar wetgevingsbeleid in Vlaanderen,  21 oktober 2009

  SERV rapport evaluatie wetgevingsbeleid (1.33 MB)

   

  Advies: Betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte overheid en meer welvaart en welzijn, 21 oktober 2009

  SERV Advies wetgevingsbeleid (142.76 KB)

  Advies: Invoering van een regelgevingsagenda, 22 november 2006

  SERV Advies Invoering van een regelgevingsagenda (301.49 KB)

  Aanbeveling: Reguleringsimpactanalyse in Vlaanderen: Evaluatie en aanbevelingen, 22 november 2006

  SERV Aanbeveling RIA evaluatie (444.07 KB)

  Aanbeveling: Consultatienota Kenniscel Wetsmatiging over Reguleringsimpactanalyse, 21 april 2004

  SERV Aanbeveling consultatienota en RIA (127.07 KB)

  Advies: Strategisch beleidskader kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging 2009-2014, Brussel, SERV, 23 februari 2011 & VLABEST, 17 februari 2011

  Advies SERV en VLABEST op strategisch beleidskader (96.77 KB)

  Benchmarking wetgevingsbeleid en regelgevingskwaliteit

  SERV Maken we goede regelgeving? (benchmarking) (1.4 MB)

  SERA 2007 Achtergronddocument Benchmarking wetgevingsbeleid en regelgevingskwaliteit (1.4 MB)

  naar boven

  Vlaams Parlement

  Op maandag 8 maart 2010 werd het actieplan Plenum 2009-2014 van voorzitter Jan Peumans principieel goedgekeurd door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement. Meer info op de website van het Vlaams Parlement.

  Vlaams Parlement Plenum 2009-2014 (373.51 KB)

  naar boven