chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie

  Beleidsparticipatie bestaat al langer. Toch neemt de participatie de laatste jaren sterk toe. Burgers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen geven de samenleving steeds vaker mee vorm. Om  nieuw beleid te maken, projecten op poten te zetten en mee te bouwen aan de maatschappij. Het gaat zelfs nog een stuk verder: ze nemen ook vaker zélf initiatief en rollen dat uit met of zonder overheid.

  Hoe dat komt? Er zijn verschillende versterkers:

  • Internet en sociale media maken het gemakkelijker om te communiceren met de overheid en om onderling te cocreëren. Ook kunnen er op korte termijn veel mensen worden bereikt en samengebracht rond initiatieven. En er ontstaan deelplatformen voor uitwisseling van kennis, ervaringen, diensten en producten.
  • Rollen in de samenleving vervagen. Burgers nemen zelf het initiatief, zijn consument en producent tegelijkertijd, en creëren samen een ‘energieke’ samenleving . Bedrijven focussen niet enkel meer op economische impact maar zorgen daarnaast voor een sociale en ecologische impact in de maatschappij. Er is een trend aan de gang waarbij het creëren van maatschappelijke meerwaarde een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende spelers wordt (shared value).
  • Overheden erkennen de rol van de samenleving als initiatiefnemer. Ze evolueren van een louter rechtmatige en presterende overheid naar een netwerkende en responsieve overheid. Ze gaan steeds vaker op zoek naar de initiatieven van onderuit en nemen die tot uitgangspunt van hun handelen.

  Die trend zien we ook op internationaal niveau. De 16de Sustainable Development Goal gaat over ‘Vrede, justitie en sterke publieke instellingen’. Daaronder vallen de ambities om doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen te ontwikkelen op alle niveaus (target 16.6) en om ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus te garanderen (target 16.7).