chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Wat is DataPublicatie?

  DataPublicatie is de dienstverlening van Informatie Vlaanderen voor het publiceren van datasets van partners. Als Vlaamse overheidsinstantie maak je er gebruik van om je digitale (geografische) informatie aan het publiek bekend te maken en aan te bieden.

  Want het is vaak decretaal verplicht om gegevens te ontsluiten, onder andere in het GDI-decreet, de Europese INSPIRE-richtlijn, het decreet Openbaarheid van Bestuur en het decreet Hergebruik van Overheidsinformatie.

  Er zijn natuurlijk nog andere goede redenen waarom je als overheidsinstantie je gegevens wil ontsluiten.

  Voor wie is DataPublicatie?

  DataPublicatie is er voor Vlaamse overheidsinstanties. Dat zijn instanties van de Vlaamse overheid, van lokale Vlaamse overheden, Vlaamse instellingen met publieke taak en milieu-instanties.

  Hoe werkt het?

  Onze dienstverlening gaat van ondersteunend tot uitvoerend werk voor de partners (beheersinstanties).

  Eerst is er een productontwikkeling. Daarvoor volgen we deze stappen:

  • intake,
  • opmaak samenwerkingsovereenkomst met offerte op maat,
  • opmaak product-datamodel, en/of transformatie naar bestaand productmodel,
  • proces dataverwerking voor updates opzetten,
  • historiekopbouw en kwaliteitscontrole,
  • regelingen treffen voor toegang, gebruik en hergebruik,
  • gegevens beschrijven via metadata en opname in de catalogus,
  • publicatie via de overeengekomen kanalen.

  Als de data gepubliceerd is, start het 2e deel van onze dienstverlening: onderhoud en actualisatie, opnemen van communicatie en 1e, 2e en 3e-lijnsondersteuning.

  Waarom kies je voor DataPublicatie?

  DataPublicatie ontzorgt je bij de ontwikkeling en publicatie van duurzame en kwaliteitsvolle dataproducten.

  Onze gecentraliseerde werking heeft heel wat voordelen:

  • efficiënt,
  • kostenbesparend,
  • meer kwalitatieve informatie beschikbaar,
  • meer hergebruik van informatie.

  Dit leidt tot een transparantere en efficiënt werkende overheid en een beter beleid.

  Dankzij DataPublicatie is elke Vlaamse instantie in staat om aan haar wettelijke en Europese verplichtingen over het ontsluiten van gegevens te voldoen.

  Welke dienstverlening?

  Wij bieden 3 types dienstverlening:

  1. De klassieke DataPublicatie-dienstverlening:

  In het DataPublicatie-traject wordt digitale (geografische) overheidsinformatie, van de meest uiteenlopende aard, aangeboden aan gebruikers en bekendgemaakt aan het publiek.

  Meer informatie lees je op het tabblad “Klassieke DataPublicatie-dienstverlening”.

  1. De POI-dienstverlening:

  POI staat voor ‘point of interest’ of ‘place of interest’. POI’s zijn de opvallende punten op een kaart, die de locatie aangeven van interessante plaatsen. Jouw overheidsinformatie wordt als een punt op kaart gepubliceerd op Geopunt.

  Meer informatie lees je op het tabblad “POI-dienstverlening”.

  1. De INSPIRE-dienstverlening:

  De INSPIRE-dienstverlening zorgt voor het harmoniseren en integreren - waar mogelijk – van uw verschillende datasets tot één nieuw dataproduct per INSPIRE-datamodel, zoals de Europese richtlijn dit voorschrijft. We ontsluiten die met een nieuwe raadpleeg- en overdrachtsdienst. Deze dienstverlening is een uitbreiding van de klassieke dienstverlening. 

  Meer informatie lees je op het tabblad “INSPIRE-dienstverlening”.

  Klassieke DataPublicatie-dienstverlening

  Kaartbeeld klassieke DataPublicatie dienstverlening Kaartbeeld klassieke DataPublicatie dienstverlening

  De DataPublicatie-dienstverlening ontsluit digitale (geografische) informatie van de meest uiteenlopende aard als dataproduct via de distributiekanalen van Informatie Vlaanderen.

  Daarvoor worden de data eerst opgenomen in een gebruiksgericht, multifunctioneel en goed gedocumenteerd product-datamodel.

  Om welke informatie gaat het?

  Onze dienstverlening wordt gebruikt voor informatie van Informatie Vlaanderen zelf, en voor deelnemers aan de GDI Vlaanderen.

  Van informatie via product tot ontsluiting

  Uitgangspunt van de DataPublicatie-dienstverlening is dat je beschikt over digitale informatie. Vaak is deze gecreëerd en wordt ze beheerd in het kader van jouw eigen werking.

  De informatie is vaak geografisch. Het omgaan met dergelijke informatie ligt doorgaans niet voor de hand. Informatie Vlaanderen kan jou daarbij helpen, we ontzorgen.

  We onderscheiden twee grote uitvoeringsfasen: productontwikkeling en de actualisatie.

  Productontwikkeling

  Eerst wordt de informatie geanalyseerd naar inhoud en gebruik. Daarbij gaat veel aandacht naar het vastleggen en definiëren van de concepten, en het evalueren van de relevantie en de bruikbaarheid van de informatie voor betrokken doelgroepen. Aan de hand van deze analyse ontwerpen we het productmodel waarin jouw informatie wordt opgenomen. De analyse en productmodellering gebeurt in onderling overleg.

  Dan leggen we in samenspraak de definities, gebruiksdoelstellingen, -wensen en -vereisten vast. Ook de inhoud, de structuur (het datamodel) en de eigenschappen van het product en de productdata krijgen hier vaste vorm. De gegevens worden beschreven via metadata. De opname in de catalogus wordt voorzien. Indien relevant leggen we ook de release-strategie vast.

  Uiteindelijk wordt het product ontsloten naar het publiek. Rekening houdend met gebruik en de doelgroepen kiezen we de geschikte verspreidingsvormen. Regelingen voor toegang, gebruik en hergebruik worden getroffen.

  Actualisatie

  Tijdens de productontwikkeling zetten we een ‘lopende band’ op. Zo verwerken we ook alle volgende versies zodat deze informatie vlot en efficiënt geactualiseerd kan worden. Wij nemen het onderhoud, de communicatie en de 1e, 2e en 3e lijns-ondersteuning op.

  In de voorbije 20 jaar passeerden via deze dienstverlening ruim 150 gelijkvormige, stabiele, gestandaardiseerde en kwalitatieve dataproducten.

  POI-dienstverlening

  Kaartbeeld van een typische POI-dataset Kaartbeeld van een typische POI-dataset

  POI staat voor ‘point of interest’ of ‘place of interest’. Je kent POI’s ongetwijfeld als de opvallende punten op een kaart, die de locatie aangeven van interessante plaatsen.

  In het POI-traject wordt overheidsinformatie van uiteenlopende thematiek dat interessant is voor een breed publiek, cartografisch ontsloten in webtoepassingen. Dat kan de Geopunt-kaart zijn, maar ook een andere cartografische webapplicatie.

  De POI-dienstverlening werkt met een vast datamodel dat door Informatie Vlaanderen werd opgesteld. Alle mogelijke gegevens worden naar dit model vertaald. De locatie van jouw gegevens is een belangrijk onderdeel van het datamodel, omdat deze jouw gegevens effectief als plaatsen op de kaart zet. Daarnaast worden een paar basisgegevens opgenomen, zoals de naam van die plaats, en tot slot kan een link meegegeven worden naar een pagina met meer informatie over die plaats.

  Om welke informatie gaat het?

  Binnen de Vlaamse overheid is er al veel informatie die interessant is voor een breed publiek. Heeft deze een geografische component zoals een adres of xy-coördinaten? Dan kan die informatie als POI op een kaart voorgesteld worden. Dit zorgt ervoor dat de informatie gestandaardiseerd en in combinatie met allerhande thema’s geconsulteerd kan worden door andere overheden, bedrijven en burgers.

  Van informatie via product tot ontsluiting

  De POI-dienstverlening is laagdrempelig en het is eenvoudig om als dataleverancier aan te sluiten. Het traject is in hoge mate geautomatiseerd. Na een eerste opname van de informatie in de POI-databank verlopen updates van de gegevens aan een hoge frequentie en met een minimale inspanning.

  Om te komen tot een POI-product doorlopen we deze stappen:

  Productontwikkeling

  Eerst analyseren we de informatie naar inhoud en gebruik met aandacht voor de relevantie van de informatie voor de gebruikers, het zo goed mogelijk invullen van het POI-model en de documentatie.

  Dan modelleren we de informatie tot een POI-product. Hiervoor leggen we in samenspraak met de databeheerder(s) de invulling van POI-model vast. We beslissen of de georeferentie van de informatie bepaald wordt op basis van het bijhorende adres of op basis van bijhorende coördinaten. Indien nodig linken we het adres aan het Adressenregister (CRAB) en halen we hier de coördinaten uit. Vervolgens realiseren we de transformatie van aangeleverde informatie naar het POI-productmodel waarbij een beperkt aantal vaste controles worden uitgevoerd. De gegevens worden beschreven via metadata.

  Uiteindelijk wordt het product ontsloten naar het publiek. Er wordt gekozen welke kanaal geschikt is voor het product. Regelingen voor toegang, gebruik en hergebruik worden getroffen.

  Actualisatie

  Tijdens de productontwikkeling zetten we een ‘lopende band’ op. Zo verwerken we ook alle volgende versies zodat deze informatie vlot en efficiënt geactualiseerd kan worden. Wij nemen het onderhoud, de communicatie en de 1e, 2e en 3e lijns-ondersteuning op.

  De POI-databank omvat intussen ruim 60.000 POI’s van tal van overheidsorganisaties (Kind en Gezin, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, enz…).

  INSPIRE-dienstverlening

  Stappen INSPIRE-dienstverlening Stappen INSPIRE-dienstverlening

  De INSPIRE-dienstverlening zorgt ervoor dat de datasets die onder de INSPIRE-richtlijn vallen geharmoniseerd worden zoals INSPIRE dit voorschrijft. De INSPIRE-richtlijn bundelt 34 ruimtelijke thema’s in 3 bijlagen opgedeeld. Voor elk thema zijn er één of meerdere datamodellen en technische richtlijnen uitgevaardigd. De INSPIRE-dienstverlening zorgt voor het harmoniseren en integreren - waar mogelijk – van uw verschillende datasets tot één nieuw dataproduct per INSPIRE-datamodel. We ontsluiten die met een nieuwe raadpleeg- en overdrachtsdienst.

  De INSPIRE-dienstverlening is een uitbreiding van de klassieke DataPublicatie-dienstverlening.

  Afstemming

  Er wordt één dataproduct per INSPIRE-datamodel ontwikkeld waarvoor we inputgegevens ter beschikking hebben.

  Indien een thema uit subthema’s bestaat wordt, waar mogelijk, één dataproduct per subthema gemaakt (vb. voor het thema Hydrografie dat uit bestaat uit subthema “Network” en “Physical Water” wordt er per subthema een dataproduct gemaakt omdat we gegevens hebben voor beide modellen).

  Zoals wordt voorgeschreven krijgen objecten, attributen en relaties de juiste Engelstalige naamgeving. De attribuut-waarden zelf volgen in principe de taal van de inputgegevens. De naamgeving van de producten is Nederlandstalig.

  Ontsluiting

  Op het geharmoniseerde dataproduct wordt een INSPIRE-conforme raadpleeg- en overdrachtdienst gebouwd.

  De overdrachtdiensten leveren data in het uitwisselingsformaat GML 3.2.1 en coördinaten volgens het ETR89-geodetisch referentiesysteem.

  De gebruiker kan via de raadpleegdiensten vragen om de gegevens te tonen via Lambert 2008. Voor vectorgegevens worden ook enkele andere projectiesystemen ondersteund, waaronder Lambert72.

  Vindbaarheid

  Zowel de geharmoniseerde data als de nieuwe webdiensten worden gedocumenteerd met INSPIRE-conforme metadata. De metadata wordt ontsloten door zoekdiensten zodat de data en webdiensten vindbaar zijn via Geopunt en het Europese INSPIRE-portaal.

  De dataproducten worden ook cartografisch raadpleegbaar via de INSPIRE-kaarttoepassing van Geopunt.

  Aanmelding

  Datasets worden toegevoegd aan de Geografische Data-Infrastructuur van Vlaanderen en gedeclareerd bij de EU-Commissie (via de jaarlijkse Monitoring- en Reporting-lijst).

  Indien mogelijk worden de metadata, data en diensten gecontroleerd via INSPIRE-validatiesuite of ze voldoen aan de INSPIRE-verplichtingen. De  INSPIRE-validatiesuite van de Europese Commissie is nog in ontwikkeling.

  Bijhouding en bekendmaking

  Daarnaast bestaat de dienstverlening uit het onderhoud (beheer, exploitatie en evolutief onderhoud) en het verwerken van de updates voor die producten.