Deel VIII. Tuchtregeling

TITEL 1. Tuchtstraffen
TITEL 2. Tuchtprocedure
  Hoofdstuk 1. De bevoegde overheden
  Hoofdstuk 2. De procedure
  Hoofdstuk 3. Algemene kenmerken van de tuchtprocedure
TITEL 3. De doorhaling van de tuchtstraffen