chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) maakt deel uit van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). De medewerkers van de GDPB staan de werkgever bij en adviseren bij de planning, uitvoering en de evaluatie van het welzijnsbeleid, zoals omschreven in de welzijnsreglementering. Ze bevorderen ook het welzijn op het werk door opleidingen en informatie aan te bieden.

  De beslissing van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 bepaalde dat de GDPB werkt voor de (ondertussen) tien Vlaamse ministeries (de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en voor de kabinetten van de Vlaamse ministers.

  De regeringsbeslissing van 6 juli 2007 breidde het werkterrein van de GDPB verder uit tot de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen, de gewestelijk ontvangers en de strategische adviesraden van de verschillende beleidsdomeinen, op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk de vraag tot aansluiting stellen. Ook werden nominatief volgende agentschappen met rechtspersoonlijkheid toegevoegd aan het werkterrein: Flanders Investment and Trade (FIT), de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

  De regeringsbeslissing van 19 juli 2013 ging nog een stap verder: naast de bevestiging van de aansluiting van de strategische adviesraden bij de GDPB, hechtte de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring aan de aansluiting van Toerisme Vlaanderen, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL), het eigen vermogen van het Instituut van Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO), het eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO), het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, Opgroeien Regie, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij