chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Disclaimer

  Gebruik van de website

  De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

  Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier(externe website). Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

  De Vlaamse overheid spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

  Algemeen karakter

  Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

  De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via dit kanaal kreeg.

  De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

  Hyperlinks en verwijzingen

  Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

  Bescherming van persoonsgegevens

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

  Bij het invullen en doorgeven van gegevens via een webformulier op de website, zoals bijvoorbeeld het inschrijven in opleiding of een evenement, worden de verstrekte gegevens doorgestuurd naar de organiserende overheidsdienst. Voor het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met de organiserende overheidsdienst. 

  Bij het aanmelden op de website worden uw naam en de entiteit/organisatie waarvoor u werkt opgeslagen in uw profiel om u de correcte toegang te verlenen aan afgeschermde informatie. Deze informatie wordt na 1 jaar inactiviteit uit ons systeem verwijderd, en is enkel toegankelijk voor beheerders van de website.

  De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming informatiekanalen via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be