Registratie, aanmelding en toegang

Niet iedereen kan alle gegevens beschikbaar via de downloadtoepassing bestellen en downloaden. Afhankelijk van het type organisatie en de daaraan verbonden/bekomen rechten, zal de gebruiker alle of bepaalde datasets kunnen bestellen en downloaden.

Meer informatie over de toegangsvoorwaarden: zie rechten. De gebruiker dient zich eerst te registreren om vervolgens zijn toegang te regelen.

Het grootste deel van de beschikbare gegevens zijn echter data die vrij toegankelijk en te gebruiken zijn (open data). Deze producten kunnen ook zonder registratie gedownload worden.

Toegangsinformatie slaat dan ook enkel op de toegang tot de producten waarvoor registratie en bepaalde rechten wel noodzakelijk zijn. (Zie ook Vrij toegankelijke en te gebruiken producten)