Toegangsbeheer voor lokale besturen

Dankzij het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid krijgen burgers, ambtenaren en bedrijven op een veilige en efficiënte manier toegang tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid.

Op vraag van onze gebruikers wordt het voortaan mogelijk om op onderstaande toepassingen van Digitaal Vlaanderen in te loggen via ACM/IDM.

Het principe van eenmalig aanloggen staat voorop. Iemand kiest een “hoedanigheid”, meldt zich aan met het toegangsbeheer en hoeft dat de bij een tweede of derde toepassing die iemand nodig heeft met dezelfde hoedanigheid niet meer te opnieuw te doen.

Bovendien worden de applicaties zo beveiligd door een nog sterkere authenticatie.

In het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen toegangsbeheerder. Deze kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun gebruikersrechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen,… .

Je kunt in het gebruikersbeheer opvolgen welke medewerkers over welke gebruikersrechten beschikken voor die organisaties waarvoor je aangeduid bent als toegangsbeheerder.

Het inloggen met de huidige gebruikersnaam/wachtwoord combinatie willen we om deze redenen dan ook uitfaseren voor lokale besturen. De huidige manier van inloggen wordt nog tot 1 januari 2019 ondersteund.

Update 

De overgangsfase werd verlengd tot donderdag 24 januari. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om in te loggen via de klassieke gebruikersnaam/wachtwoord combinatie en kan uitsluitend de knop "lokaal bestuur" gebruikt worden.