Vragen?

De ondersteuning bij het toekennen van rechten wordt voortaan door de ACM/IDM helpdesk afgehandeld en niet meer rechtstreeks door Informatie Vlaanderen.
Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-diensten/toegangsbeheer

Voor vragen met betrekking tot de specifieke applicaties kan je wel nog steeds terecht bij de helpdesk van Informatie Vlaanderen.
Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/Contacteer-Informatie-Vlaanderen

FAQ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Als organisatie kunnen jullie zelf bepalen wanneer jullie de overstap maken.  De huidige manier van inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord wordt nog tot 1 januari 2019 ondersteund.  

Vanaf 01/01/2019 wordt het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord uitgeschakeld.  Daarvoor hoef je niets te ondernemen. Als toegangsbeheerder moet je er enkel voor zorgen dat elke gebruiker de juiste rechten heeft in ACM/IDM.  Je kan gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of verwijderen indien nodig.  Om te weten hoe je gebruikers moet toevoegen (via rijksregisternummer) neem je best contact op met de 1700 om je te laten begeleiden.

Aanmelden via ACM/IDM kan op verschillende manieren. Naast e-id zijn er ook de andere opties om aan te melden zoals de authenticator app, itsme,…

Bij de automatische overzetting van de gebruikersrechten naar ACM/IDM werden een aantal gebruikers niet teruggevonden.  Dit kan doordat ze bijvoorbeeld een ander emailadres gebruiken of doordat ze bij ons onder een andere naam gekend/geregistreerd zijn…  Gezien de gebruiker niet teruggevonden wordt in ACM/IDM zal deze nog nooit aangemeld hebben in ACM/IDM.

Als toegangsbeheerder bepaal je zelf welke rechten je toekent. 

Voorbeeld: Het recht “klip gebruiker” alleen is bovendien niet voldoende, er moet ook een contextwaarde aan toegevoegd worden, dus de juiste rol bvb. Planaanvrager…