chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waarom een huisstijl?

  De nieuwe huisstijl maakt de communicatie over de Vlaamse overheid en Vlaanderen herkenbaarder. De wildgroei aan stijlen en logo’s zorgde voor verwarring bij de burger. Vandaag weet iedereen beter wat de Vlaamse overheid doet en waarvoor ze staat, wat ook de transparantie ten goede komt.

  Hoe is de huisstijl tot stand gekomen?

  De basis voor alle communicatie is het merkverhaal: Vlaanderen is een regio met mensen die baanbrekend werken en die wereldwijd bekend zijn voor hun vakmanschap. Dat merkverhaal is het resultaat van grondig onderzoek naar de perceptie van Vlaanderen, nationaal en internationaal. De huisstijl werd grotendeels intern ontwikkeld door het projecteam merkbeleid bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (toen nog het Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR)) en is grondig voorbereid na heel wat overleg, een draagvlakoefening bij alle entiteiten van de Vlaamse overheid en pre-tests bij het grote publiek.

  Hoeveel kost het?

  Er werd geen extra budget vrijgemaakt om het merkbeleid te ontwikkelen en toe te passen. Alles is betaald met bestaande werkingsmiddelen van Toerisme Vlaanderen, Flanders Investment & Trade, het Departement internationaal Vlaanderen en het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (beide laatsten werden op 1 september 2020 gefuseerd tot het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken).

  Gespreid over vier jaar (van 2010 tot 2013) ging het in totaal over 375.000 euro. Het grootste deel van dat budget is naar het internationaal imago-onderzoek gegaan.

  Nieuw communicatiemateriaal werd meteen volgens de nieuwe stijl ontworpen. Bestaand materiaal werd geleidelijk aan vervangen: eerst werden de voorraden van visitekaartjes, briefpapier … opgebruikt. Pas bij een nieuwe bestelling uniformen, werkkledij, wagens en bussen werd de nieuwe huisstijl toegepast.

  Waarom werd het symbool van de leeuw behouden, maar het logo vernieuwd?

  Het behoud van de leeuw is een logische evolutie, een brug naar een hedendaagse positionering van Vlaanderen, met respect voor het verleden. De “historische, heraldische leeuw van Vlaanderen” behoudt zijn waarde. De “nieuwe, open, cutting edge leeuw van Vlaanderen” voegt waarde toe.   

  Vanwaar komt de baseline “Flanders, State of the Art”?

  Vlaanderen is vandaag te weinig gekend in het buitenland. In de eerste plaats dient duidelijk gemaakt te worden dat Vlaanderen een deelstaat is (‘state’).  Een deelstaat die vele baanbrekende vakmannen – en vrouwen telt (‘state-of-the-art’), die prachtig werk realiseren in diverse deelgebieden.

  Wie heeft het logo en de huisstijl ontwikkeld?

  De merkinhoud werd uitgewerkt door THINK BBDO (Fons Van Dyck): het merkenverhaal van Vlaanderen en baanbrekend vakmanschap als merkessentie. 

  HOUTKAAI 7 (Tim Bisschop) ontwikkelde de corporate en digitale visuele identiteit. TYPOJO (Jo De Baerdemaeker) ontwikkelde het Flanders lettertype. De nieuwe leeuw van Vlaanderen is een creatie van de Vlaamse overheid zelf (met name door Ingrid Van Rintel en Ludwig Van den Meersschaut). 

  Merkdesign strategie en creatieve directie waren het werk van Ludwig Van den Meersschaut (toenmalig adviseur beeldvorming en uitstraling). Merk management is in handen van Leontien Demeyere (communicatie adviseur). Ingrid Van Rintel verzorgt de grafische uitwerkingen en de huisstijlgids. 

  Hoe past mijn entiteit de huisstijl toe?

  In een overzicht  kan je zien welke thema's en kleuren jouw entiteit heeft gekozen om de huisstijl toe te passen. De coördinatie van de huisstijl gebeurt via een netwerk van huisstijlcoördinatoren. De huisstijl coördinator van jouw entiteit staat in rechtstreeks contact met het projectteam merkbeleid en woont alle werkgroepen en vergaderingen bij over de huisstijl.  Je kan bij hem of haar terecht voor alle vragen. De lijst van coördinatoren vind je hier terug. 

  Wat met de digitale communicatie? 

  Ook de digitale communicatie wordt in een nieuw jasje gestoken. Op het digitale luik van de huisstijlsite vind je alle informatie over de look and feel van websites van de Vlaamse overheid. Er zijn een aantal basiselementen die verplicht worden overgenomen, andere componenten zijn dan weer facultatief. Voor webcodes kan je terecht in de webcomponentenbibliotheek.  

  Is er een logo met het opschrift 'met steun van de Vlaamse overheid'?

  Alle projecten die met middelen van de Vlaamse overheid worden gefinancierd, dienen te worden voorzien van het Vlaanderen Verbeelding Werkt-logo in Vlaanderen en met het Flanders State of the Art-logo in het buitenland. Er is geen logo 'met steun van de Vlaamse overheid' als zodanig, dit wordt ook niet voorzien. Het huidige nieuwe logo is dus ook het sponsorlogo. Op de huisstijlsite vind je alle informatie over het logo en het gebruik er van. 

  Welke niveaus zijn er,  en onder welk niveau valt mijn entiteit?

  Op de huisstijlsite vind je meer informatie over vier verschillende niveaus waarin de huisstijl wordt toegepast. 

  Alle corporate communicatie valt onder niveau 1: interne communicatie binnen de Vlaamse overheid, HR-communicatie, signalisatie van Vlaamse overheidsgebouwen en alle publieke voertuigen. Ook financiële jaarverslagen, rapporten, studies en beleidscommunicatie.

  Alle thematische communicatie valt onder niveau 2: alle communicatie die de dienstverlening van je entiteit kenbaar maakt, zoals de signalisatie van overheidsvoertuigen in entiteitskleuren of de financiële informatie van je entiteit.

  Entiteiten die in Vlaanderen permanent contact hebben met het grote publiek en entiteiten buiten de Vlaamse overheid die structureel gesubsidieerd worden, communiceren in niveau 3.

  Communicatie die occasioneel gesponsord en gesubsidieerd wordt door entiteiten van de Vlaamse overheid, voor organisaties en events buiten de Vlaamse overheid, is communicatie in niveau 4. Daaronder vallen ook de initiatieven met partners buiten de Vlaamse overheid, die een label van de Vlaamse overheid gebruiken in hun eigen communicatie (partnership labels).

  Hoe weet ik welke kleuren ik mag gebruiken?

  De kleurkeuze wordt gemaakt op entiteitsniveau. Elke entiteit kiest één hoofdkleur en drie steunkleuren. Deze paletten zijn optimaal qua contrastwerking en harmonie. Contacteer je huisstijlcoördinator om te weten welke kleuren je entiteit heeft gekozen.

  Hoe kan ik mijn emailhandtekening aanpassen?

  Richtlijnen en templates kan je hier terugvinden.

  Hoe kan ik visitekaartjes in de correcte huisstijl bestellen?

  Daarvoor kan je nog steeds terecht bij de digitale drukkerij van de Vlaamse overheid. 

  Kan ik gadgets en kantoormateriaal in de huisstijl bestellen?

  Alle info over kant-en-klaar beursmateriaal in de corporate niveau 1 huisstijl en internationale huisstijl vind je hier