chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  ICT-sleutelfuncties

  Het aanbod bestaat uit volgende profielen:

  Advanced ICT-architect

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie staat de Advanced ICT-architect in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur binnen één of meerdere domeinen (business-, process-, information-, application-, data-, technical-,…), om business behoeften vanuit de organisatie adequaat te vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Adviseur gegevensbescherming

  Als adviseur gegevensbescherming begeleid je de organisatie op vlak van de toepassing en de naleving van de wet- en regelgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk dat je hierbij de rol van data protection officer (DPO) opneemt. Daarnaast kan je ook gevraagd worden concrete begeleiding in verband met gegevensbescherming bij projecten te geven (zoals de opmaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling), ofwel maak je deel uit van een groter gegevensbeschermingsteam waar je collega’s vakinhoudelijk aanstuurt en begeleidt. 

  Je ziet onder andere toe op de naleving van de AVG, je adviseert en informeert de organisatie over gegevensbescherming, je ziet toe op de aanmaak van de nodige documentatie. Je kan de noden in verband met gegevensbescherming ook in een ruimere context plaatsen en afstemmen met andere nauw samenhangende vakgebieden. Je maakt overeenkomsten op (verwerkersovereenkomst, protocol, …) en onderhandelt hierover met de wederpartij. Als je als DPO bent aangesteld, adviseer en rapporteer je rechtstreeks aan de leidend ambtenaar. 

  Je behandelt vragen van betrokkenen en je staat in voor eventuele contacten met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Daarnaast ben je een stuwende kracht om cultuur- en gedragsveranderingen in verband met gegevensbescherming te bewerkstelligen binnen de entiteit.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Adviseur-expert gegevensbescherming

  Als adviseur-expert gegevensbescherming begeleid je de organisatie op vlak van de toepassing en de naleving van de wet- en regelgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk dat je hierbij de rol van data protection officer (DPO) opneemt. Daarnaast kan je ook gevraagd worden concrete begeleiding in verband met gegevensbescherming bij projecten te geven (zoals de opmaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling), ofwel maak je deel uit van een groter gegevensbeschermingsteam waar je collega’s vakinhoudelijk aanstuurt en begeleidt in hun verdere groei. Je werkt in dat kader best practices en adviezen uit voor andere specialisten gegevensbescherming.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Business Analist

  Een businessanalist brengt de werking en de behoeften van de business in kaart, documenteert en vertaalt ze. Dat doet hij/zij voornamelijk door middel van procesanalyse en aan de hand van businesscases. Op basis daarvan richt hij/zij bedrijfsprocessen in en verbetert ze, al dan niet met behulp van ICT. Deze functie vormt de brug tussen business en ICT en de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat.

  Als expert op vlak van procesverbetering en business process re-engineering heeft een business analist directe impact op de manier waarop de businessprocessen lopen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Business Analist Expert

  In kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van voornamelijk procesanalyse en business cases, voor het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen, al dan niet met behulp van ICT. Deze functie vormt de brug tussen business en ICT en vormt de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat. De business analist expert is ook verantwoordelijk voor de coaching en functionele aansturing van andere business analisten. De business analist expert treedt op als rolmodel voor andere business analisten en geeft input aan hun hiërachische leidinggevende in het kader van hun evaluatie. De business analist expert is eveneens verantwoordelijk voor het opmaken en implementeren van standaarden met betrekking tot de business analyse.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Chief Information Security Officer (CISO)

  De Chief Information Security Officer (verder CISO) staat in voor het verzekeren en controleren van de informatiebeveiligingsbeleid teneinde de vertrouwelijkheid (confidentiality), de beschikbaarheid (availability), de integriteit (integrity), de onbetwistbaarheid (non repudiation) en de toerekenbaarheid (accountability) van de gegevens te verzekeren. Deze persoon is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de I&T veiligheidsstrategie voor heel de organisatie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Consultant gegevensbescherming

  Als consultant gegevensbescherming begeleid je de organisatie op vlak van de toepassing en de naleving van de wet- en regelgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk dat je hierbij de rol van data protection officer (DPO) opneemt. Daarnaast kan je ook gevraagd worden concrete begeleiding in verband met gegevensbescherming bij projecten te geven (zoals de opmaak van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling), ofwel maak je deel uit van een groter gegevensbeschermingsteam. 

  Je ziet onder andere toe op de naleving van de AVG, je adviseert en informeert de organisatie over gegevensbescherming, je ziet toe op de aanmaak van de nodige documentatie. Je maakt overeenkomsten op (verwerkersovereenkomst, protocol, …) en onderhandelt hierover met de wederpartij. Als je als DPO bent aangesteld, adviseer en rapporteer je rechtstreeks aan de leidend ambtenaar. 

  Je behandelt vragen van betrokkenen en je staat in voor eventuele contacten met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Data-analist expert

  Het doel van de functie ligt in de cijfermatige en “evidence based” onderbouwing van het huidige en toekomstige Vlaamse beleid via:

  • het verzamelen, ontsluiten, koppelen, bewerken en analyseren van data
  • het uitbouwen van indicatoren
  • het vormen van een brug tussen business en data- en BI-team
  • het helpen uitbouwen van de datagedreven werking van de entiteit

  Deze werkzaamheden moeten bijdragen tot goed onderbouwde en kwalitatieve informatie (modellen, tools, analyses) die de beleidsbepaler(s) zoals bv. de Vlaamse Regering en de functionele ministers in staat stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden.
  Het ontsluiten van datapotentieel (databanken, informatiebronnen) voor interne klanten vormt een belangrijke subdoelstelling van deze functie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Data-analist junior

  Het doel van de functie ligt in de cijfermatige en “evidence based” onderbouwing van het huidige en toekomstige Vlaamse beleid via:

  • het verzamelen, ontsluiten, koppelen, bewerken en analyseren van data
  • het uitbouwen van indicatoren
  • het vormen van een brug tussen business en data- en BI-team

  Deze werkzaamheden moeten bijdragen tot goed onderbouwde en kwalitatieve informatie (modellen, tools, analyses) die de beleidsbepaler(s) zoals bv. de Vlaamse Regering en de functionele ministers in staat stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen die ook politiek gedragen kunnen worden.
  Het ontsluiten van datapotentieel (databanken, informatiebronnen) voor interne klanten vormt een belangrijke subdoelstelling van deze functie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Data Architect

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie instaan voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de data-architectuur, dit op strategisch niveau (zowel op het niveau van de entiteit, beleidsdomein, Vlaamse overheid en interbestuurlijk) en/of binnen één of meerdere domeinen (business-, process-, information-, application-, data-, technical-,…), om business behoeften vanuit de organisatie adequaat te vertalen in toekomstgerichte en coherente Data architecturen en/of modellen. 

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Data Protection Officer

  De functionaris voor gegevensbescherming (verder DPO) vervult de taken, vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijnde alle aspecten van de bescherming van persoonsgegevens (zoals wettelijkheids-, finaliteits-, en veiligheidsbeginsel; rechten van de betrokken personen; gegevensbescherming by default; activiteitenregister van de verwerkingen; omkadering van grensoverschrijdend gegevensverkeer; beveiliging van de verwerkingen; kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens (databreach), met inbegrip van alle aspecten inzake de beveiliging van de verwerkingen en de informatie.

  De DPO waarborgt de naleving van regelgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Functioneel analist

  Op basis van een businessanalyse maakt een functioneel analist een functionele analyse en een ontwerp voor concrete ICT-gerelateerde toepassingen. Vervolgens implementeert hij/zij deze toepassingen en volgt ze op. Daarmee beoogt hij/zij een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling van wat als oplossing gevraagd wordt naar een functioneel ICT-ontwerp, in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

  De functioneel analist heeft professionele kennis van de business. Hij/zij ontwerpt en onderhoudt het functionele design van een applicatie, platform of infrastructuur met beperkte complexiteit.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Functioneel analist expert

  Op basis van een businessanalyse maakt een functioneel analist expert een functionele analyse en een ontwerp voor concrete ICT-gerelateerde toepassingen. Vervolgens implementeert hij/zij deze toepassingen en volgt ze op. Daarmee beoogt hij/zij een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling van wat als oplossing gevraagd wordt naar een functioneel ICT-ontwerp, in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

  De functioneel analist expert heeft expertkennis van de business. Hij/zij ontwerpt en onderhoudt het functionele design van een applicatie, platform of infrastructuur met grote complexiteit en/of van strategisch belang voor de organisatie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  GIS analist

  De GIS analist staat in voor de integratie van GIS functionaliteiten in allerhande toepassingen. De GIS analist ondersteunt de visualisatie van deze gegevensbronnen via digitale kaarten en zorgt voor de nodige geo (web)services. De GIS analist bepaalt welke data / datalagen nodig zijn en hoe ze gestructureerd moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van de interne en externe gebruikers. 

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  GIS analist expert

  De GIS analist (expert) staat in voor de integratie van GIS functionaliteiten in allerhande toepassingen. De GIS analist (expert) ondersteunt de visualisatie van deze gegevensbronnen via digitale kaarten en zorgt voor de nodige geo (web)services. De GIS analist (expert) bepaalt welke data / datalagen nodig zijn en hoe ze gestructureerd moeten worden om tegemoet te komen aan de noden van de interne en externe gebruikers.  De GIS analist (expert) zet ook mee de toekomstige strategie uit met betrekking tot GIS in het agentschap.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT Service Delivery Manager

  De ICT Service Delivery Manager wordt ingeschakeld binnen de “shared services” van de Vlaamse overheid. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn Meer bepaald door er mede voor te zorgen dat de geleverde “shared services” conform de verwachtingen van de klanten worden geleverd door de door de VO aangestelde dienstverleners. 

  Het bewaken van de service delivery van één of meerdere “shared services” van de Vlaamse overheid, en meer bepaald: het monitoring van de dienstverlening door de door de VO aangestelde dienstverleners, het meten van de klant-tevredenheid, het volgen van de incidenten en hun resolutie-tijd, het volgen van de performance inzake problem management, het opvolgen van release en change management, het bewaken van performance en capacity management, alsook het pro-actief meedenken over mogelijke verbeteringen, maken integraal deel uit van de functie. 

  De ICT Service Delivery Manager heeft basis kennis van de toepassing van de “shared services” door de business. Hij/zij heeft ruime ervaring inzake Service Delivery Management van kritieke “shared services” en heeft oog voor governance, risk, compliance en security aspecten. Hij/zij heeft afdoende kennis/ervaring met betrekking tot de “shared services” waarvoor hij/zij  zal instaan en de architecturele, technische, infrastructurele aspecten.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  ICT Service Delivery Manager Expert

  De functie wordt ingeschakeld binnen de “shared services” van de Vlaamse overheid. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn Meer bepaald door er mede voor te zorgen dat de geleverde “shared services” conform de verwachtingen van de klanten worden geleverd door de door de VO aangestelde dienstverleners.

  Het bewaken van de service delivery van één of meerdere “shared services” van de Vlaamse overheid, en meer bepaald: het monitoring van de dienstverlening door de door de VO aangestelde dienstverleners, het meten van de klant-tevredenheid, het volgen van de incidenten en hun resolutie-tijd, het volgen van de performance inzake problem management, het opvolgen van release en change management, het bewaken van performance en capacity management, alsook het pro-actief meedenken over mogelijke verbeteringen, maken integraal deel uit van de functie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  ICT-aankoper

  De ICT-aankoper staat in voor het versterken van het aankoopteam met kennis van ICT-aankoopcontracten (zowel licentiecontracten, dienstencontracten, onderhoudscontracten, beschikbaarheids-contracten,..).

  De functie van ICT-aankoper omvat :

  • Het analyseren van behoefte bij de entiteiten voor wat betreft ICT-noden
  • Het uitbouwen van dienstverlening naar die entiteiten
  • Het opbouwen van marktkennis (spelers, producten en alternatieven) in ICT
  • Het opstellen van contracten / analyseren van contractaanbod van marktspelers
  • Het geven van aankooptechnisch advies
  • Het opvolgen van de kwaliteit van de geleverde ICT-diensten 

  De ICT-aankoper heeft professionele kennis van de ICT-business en minstens notie van de regelgeving overheidsopdrachten en kan een gegeven aankoopproject situeren binnen de desbetreffende markt aan de hand van kengetallen. Hij/zij heeft te maken met projecten met een beperkte complexiteit in een relatief stabiele omgeving (bv migratieproject) en heeft een heterogene groep van interne klanten met wisselende belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  ICT-architect

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie staat de ICT-architect in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur. Dat doet hij/zij binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Zijn/haar doel: businessbehoeften vanuit de organisatie adequaat vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.  

  De ICT-architect heeft professionele kennis van de business. Hij/zij is expert binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreide methodologische en technische bagage.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 3-5 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-architect expert

  Vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie staat de ICT-architect expert in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur. Dat doet hij/zij binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Zijn/haar doel: businessbehoeften vanuit de organisatie adequaat vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen.  

  Hij/zij heeft expertkennis van de business. Zijn/haar functie situeert zich op strategisch niveau (enterprise-) ofwel is hij/zij expert binnen één of meerdere domeinen: business, processen, informatie, applicaties, data, technisch, … . Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreide methodologische en technische bagage

  Veelal is hij/zij de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten en heeft hij/zij een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5-10 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-directeur

  Vanuit de algemene strategie en beleid van de organisatie treedt de ICT-directeur op als eindverantwoordelijke (minimaal als beleidsadviserende functie) voor het ganse ICT-beleid en -beheer. Een ICT-directeur plant, organiseert, coördineert het ICT-beleid en -beheer van de organisatie en stuurt het continu bij om de korte- en lange termijndoelstellingen van de organisatie te realiseren.

  Het gaat hier om het hoofd van een kleinere ICT-afdeling (<22 medewerkers / budget < 2 mio euro) of om de verantwoordelijke voor een ICT-team (bv. exploitatie en ontwikkeling) binnen de organisatie. Zijn/haar afdeling werkt aan een beperkt aantal programma’s en projecten.

  Als hoofd is de ICT-directeur eindverantwoordelijke voor het up-and-running houden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken.

  Hij/zij heeft een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang, met een planningshorizon van minstens 3-5 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben soms tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-manager

  Vanuit de algemene strategie en beleid van de organisatie treedt de ICT-manager op als eindverantwoordelijke voor het ganse ICT-beleid en -beheer. Een ICT-manager plant, organiseert, coördineert het ICT-Beleid en -beheer van de organisatie en stuurt het continu bij om de korte- en lange termijndoelstellingen van de organisatie te realiseren.

  Een ICT-manager is het hoofd van een grote ICT-afdeling (>75 medewerkers / budget > 5 mio euro).

  Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid over de ganse ICT-afdeling – werkend aan een groot aantal programma’s en projecten.

  Hij/zij is eindverantwoordelijke voor het up-and-running houden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken.

  Hij/zij heeft een directe impact op organisatiekritische processen van strategisch belang, met een planningshorizon van minstens 5-10 jaar.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-Product owner expert

  Een ‘product’ is een verzameling van technologie(ën) die een bepaalde (gepercipieerde) meerwaarde voor de klant oplevert. Het gaat hierbij niet alleen over de technologie zelf, maar ook de flankerende diensten. 

  De Product owner expert is verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van een product(groep), van het ontwerp tot de praktische uitvoering van het product en bijhorende diensten. Je werkt hiervoor samen binnen een multidisciplinair team met o.a. architecten, delivery managers, etc. 

  De Product owner expert bepaalt de productstrategie: het doelpubliek van het product, de meerwaarde die het product nastreeft en de vereiste dienstverleningsniveau’s. In samenspraak met de klanten en het productteam bepaalt hij/zij de prioriteiten m.b.t. toekomstige ontwikkelingen aan het product, de zgn. roadmap. 

  De Product owner expert zorgt ervoor dat er voldoende communicatie, promotie en contact met de klanten/gebruikers van het product is. Dit omvat o.m. sessies rond klantentevredenheid, continue verbetering gebruikerservaring en het in kaart brengen van de behoeften i.f.v. het product. Als het product op de markt wordt uitbesteed, zorg je voor het plannen, uittekenen en afsluiten van corresponderende ICT-(raam)overeenkomsten, in evt. samenwerking met de aankoopfunctie. 

  De functie is verantwoordelijk voor het succes van het product (bv. klantentevredenheid, aantal gebruikers, omzet). 

  De focus van de Product owner expert is het product en hoe dat tegemoetkomt aan de behoefte van de klant. Pre-sales activiteiten kunnen door de productmanager worden ondersteund als verschillende producten betrokken zijn. 

  De functie draagt ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen worden bereikt. 

  Voor deze functie wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn.

  Functiebeschrijving - ICT Product owner expert.pdf

  ICT-Product owner junior

  Een ‘product’ is een verzameling van technologie(ën) die een bepaalde (gepercipieerde) meerwaarde voor de klant oplevert. Het gaat hierbij niet alleen over de technologie zelf, maar ook de flankerende diensten. 

  De product owner junior is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de end-to-end product life cycle (zowel de productontwikkeling als de exploitatie) 

  De product owner junior verdiept zich en begrijpt -voor een specifiek product de exacte vraag, knelpunten, bestaande noden, opportuniteiten en informatiebehoeften van klanten, stakeholders en eindgebruikers. 

  De product owner junior is verantwoordelijk om zicht te houden op de waarde van het product (inhoudelijk, technisch en functioneel) en detecteert nieuwe productkansen voor de betrokken organisatie en haar partners. 

  Het betreft producten met beperktere complexiteit, beperktere afhankelijkheden en interacties,  beperktere zichtbaarheid, beperktere risico's, potentiële gevolgschade  en impact. 

  De product owner junior rapporteert regelmatig  voortgang aan de programmamanager of de productfamilie owner waar van toepassing, signaleert pro-actief opportuniteiten om de werking te verbeteren en werkt actief mee aan optimalisatieprojecten. 

  De product owner junior waakt erover dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetgrenzen blijft door de forecast van de middelenbehoefte af te toetsen met het voorziene budget en stuurt bij waar nodig.

  Functiebeschrijving - ICT Product owner junior.pdf

  ICT-Product owner

  Een ‘product’ is een verzameling van technologie(ën) die een bepaalde (gepercipieerde) meerwaarde voor de klant oplevert. Het gaat hierbij niet alleen over de technologie zelf, maar ook de flankerende diensten. 

  De product owner is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de end-to-end product life cycle (zowel de productontwikkeling als de exploitatie) 

  De product owner verdiept zich en begrijpt -voor een specifiek product de exacte vraag, knelpunten, bestaande noden, opportuniteiten en informatiebehoeften van klanten, stakeholders en eindgebruikers. 

  De product owner is verantwoordelijk om zicht te houden op de waarde van het product (inhoudelijk, technisch en functioneel) en detecteert nieuwe productkansen voor de betrokken organisatie en haar partners. 

  Het betreft producten met grotere complexiteit, grotere afhankelijkheden en interacties,  grotere zichtbaarheid, grotere risico's, potentiële gevolgschade  en impact.

  De product owner rapporteert regelmatig  voortgang aan de programmamanager of de productfamilie owner waar van toepassing, signaleert pro-actief opportuniteiten om de werking te verbeteren en werkt actief mee aan optimalisatieprojecten. 

  De product owner waakt erover dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetgrenzen blijft door de forecast van de middelenbehoefte af te toetsen met het voorziene budget en stuurt bij waar nodig.

  Functiebeschrijving Vlaanderen connect - ICT Product owner.pdf

  ICT-Product- en portfoliomanager

  Een ‘product’ is een verzameling van technologie(ën) die een bepaalde (gepercipieerde) meerwaarde voor de klant oplevert. Het gaat hierbij niet alleen over de technologie zelf, maar ook de flankerende diensten. 

  De productmanager is verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van een product(groep), van het ontwerp tot de praktische uitvoering van het product en bijhorende diensten. Je werkt hiervoor samen binnen een multidisciplinair team met o.a. architecten, delivery managers, etc. 

  De productmanager bepaalt de productstrategie: het doelpubliek van het product, de meerwaarde die het product nastreeft en de vereiste dienstverleningsniveau’s. In samenspraak met de klanten en het productteam bepaalt hij/zij de prioriteiten m.b.t. toekomstige ontwikkelingen aan het product, de zgn. roadmap. 

  De productmanager zorgt ervoor dat er voldoende communicatie, promotie en contact met de klanten/gebruikers van het product is. Dit omvat o.m. sessies rond klantentevredenheid, continue verbetering gebruikerservaring en het in kaart brengen van de behoeften i.f.v. het product. Hij doet daarvoor beroep op de dienst communicatie en de klantenbeheerders. Als het product op de markt wordt uitbesteed, zorg je voor het plannen, uittekenen en afsluiten van corresponderende ICT-(raam)overeenkomsten, in evt. samenwerking met de aankoopfunctie. 

  De functie is verantwoordelijk voor het succes van het product (bv. klantentevredenheid, aantal gebruikers, omzet). 

  De functie werkt m.a.w. complementair met de klantenbeheerders. Waar de focus van laatstgenoemde de behoeften van de klant is, is de focus van de productmanager het product en hoe dat tegemoetkomt aan de behoefte van de klant. Pre-sales activiteiten kunnen door de productmanager worden ondersteund, in samenwerking met een klantenbeheerder als verschillende producten betrokken zijn. 

  De functie draagt ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen worden bereikt. 

  De functie wordt ingeschakeld binnen de “shared services” van de Vlaamse overheid. Daarbij wordt een hoge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de organisatie in een duurzaam partnership op (middel)lange termijn

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  ICT-programmamanager

  De ICT-programmamanager beheert een portefeuille van meerdere uiteenlopende ICT-projecten met korte en lange doorlooptijd. Daarbij houdt hij/zij rekening met de behoeften van de klant(en) en de mogelijkheden en beperkingen rond technologie, personeel, budget en tijd. Zijn/haar doel: een coherent en geïntegreerd beleid en beheer van alle ICT-initiatieven en -projecten kunnen verzekeren.

  Dit profiel heeft expertkennis van de business. Hij/zij doet programmamanagement van projecten met een impact op organisatiekritische processen van strategisch belang.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5 jaar – op vlak van het ICT-programma, inclusief de verschillende projecten.

  Zijn/haar interne en externe groep van belanghebbenden is heterogeen samengesteld en heeft vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-projectleider

  De ICT-projectleder leidt beperkt complexe ICT-projecten binnen scope, time en budget om de ICT-dienstverlening binnen de klantorganisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

  Daartoe heeft hij/zij professionele kennis van de business.

  Hij/zij werkt aan projecten met een beperkte complexiteit in een relatief stabiele omgeving (bv. migratieprojecten).

  Zijn/haar planningshorizon is afhankelijk van de projecttermijnen.

  De ICT-projectleider volgt mijlpalen en budgetten van het project op – de budgetten en resources zijn vooraf bepaald.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben soms tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  ICT-projectleider expert

  De ICT-projectleider expert leidt complexe ICT-projecten binnen scope, time en budget om de ICT-dienstverlening binnen de klantorganisatie op een kwaliteitsvolle wijze te verbeteren.

  Daartoe heeft hij/zij expertkennis van de business.

  Hij/zij werkt aan projecten met hoge complexiteit en/of van strategisch belang, en met een impact op organisatiekritische processen.

  Zijn/haar planningshorizon bedraagt minstens 5 jaar.

  De ICT-projectleider expert volgt mijlpalen en budgetten van het project op, en staat in voor het vinden van de nodige middelen voor het project.

  Zijn/haar interne en externe belanghebbenden zijn heterogeen en hebben vaak tegengestelde belangen.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  ICT-relatiebeheerder

  ICT-relatiebeheerders staan met behulp van hun ICT-product- en dienstenexpertise in voor de ontwikkeling en beheer van goede relaties met bestaande en potentiële klanten en afnemers van ICT-producten en -diensten.

  Als ICT-relatiebeheerder maak je het aanbod bekend in de markt, zet je hiervoor een commerciële organisatie op en ga je op zoek naar intenties en samenwerkingsmogelijkheden bij bestaande en potentiële afnemers van ICT-producten. Je begrijpt de noden en behoeften van de klant en gaat mee op zoek hoe het ICT-producten- en dienstenaanbod een oplossing kan bieden voor de klant. Hierbij werk je nauw samen met de programmamanagers, de product owners en de key account managers. Je zorgt voor technische ondersteuning zodra de klant het product of de dienst in gebruik neemt. Je koppelt bijkomende noden en verwachtingen van de klant terug naar de business zodat het aanbod verder kan evolueren in functie van een hoge tevredenheidsgraad.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Information Security Officer

  Je bent verantwoordelijk voor het verzekeren en controleren van de informatieveiligheid teneinde de vertrouwelijkheid (confidentiality), de beschikbaarheid (availability), de integriteit (integrity), de onbetwistbaarheid (non repudiation) en de toerekenbaarheid (accountability) van de gegevens te verzekeren.

  Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het Informatiebeveiligingsbeleid. Je adviseert over technische uitdagingen en zorgt ervoor dat de ontwikkeling, communicatie en onderhoud van standaarden, procedures en andere documentatie die het beveiligingsbeleid ondersteunen. Je ondersteunt beveiligingsprojecten en zorgt ervoor dat ze met succes worden uitgevoerd.

  Deze functie heeft een rol bij enerzijds de ontwikkeling van nieuwe projecten/systemen, en anderzijds het onderhoud en beheer van bestaande systemen, applicaties en infrastructuur.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Java ontwikkelaar

  Als JAVA-ontwikkelaar expert (full stack- ben je actief binnen een agile team dat deel uitmaakt van onze dienst Software-ontwikkeling.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Java ontwikkelaar - Expert

  Als JAVA ontwikkelaar expert (full stack) ben je actief binnen een agile team dat deel uitmaakt van onze dienst Software-ontwikkeling.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Java ontwikkelaar junior

  Als JAVA ontwikkelaar expert (full stack) ben je actief binnen een agile team dat deel uitmaakt van onze dienst Software-ontwikkeling.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Junior Information Security Officer

  Je bent verantwoordelijk voor het verzekeren en controleren van de informatieveiligheid teneinde de vertrouwelijkheid (confidentiality), de beschikbaarheid (availability), de integriteit (integrity), de onbetwistbaarheid (non repudiation) en de toerekenbaarheid (accountability) van de gegevens te verzekeren.

  Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het Informatiebeveiligingsbeleid. Je adviseert over technische uitdagingen en zorgt ervoor dat de ontwikkeling, communicatie en onderhoud van standaarden, procedures en andere documentatie die het beveiligingsbeleid ondersteunen. Je ondersteunt beveiligingsprojecten en zorgt ervoor dat ze met succes worden uitgevoerd.

  Deze functie heeft een rol bij enerzijds de ontwikkeling van nieuwe projecten/systemen, en anderzijds het onderhoud en beheer van bestaande systemen, applicaties en infrastructuur.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Medewerker gegevensbescherming

  Als medewerker gegevensbescherming draag je bij aan de begeleiding van de organisatie op vlak van de toepassing en de naleving van de wet- en regelgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je ondersteunt hierbij een meer ervaren profiel, die desgevallend de rol van data protection officer (DPO) opneemt. 

  Je ziet onder andere toe op de naleving van de AVG, je ondersteunt bij het adviseren en informeren van de organisatie over gegevensbescherming, je zorgt voor de praktische ondersteuning en sensibilisering bij het aanleggen van de nodige documentatie en je legt deze desgevallend zelf aan. Je maakt overeenkomsten op (verwerkersovereenkomst, protocol, …) en onderhandelt hierover met de wederpartij. 

  Je helpt vragen van betrokkenen te beantwoorden en je ondersteunt ook de eventuele contacten met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Privacy Officer

  Het behandelen van privacy dossiers om de DPO te ondersteunen in de opdracht zoals vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijnde het informeren, adviseren en toezicht houden op alle aspecten van de bescherming van persoonsgegevens (zoals wettelijkheids-, finaliteits-, en veiligheidsbeginsel; rechten van de betrokken personen; gegevensbescherming by default; activiteitenregister van de verwerkingen; omkadering van grensoverschrijdend gegevensverkeer; beveiliging van de verwerkingen; kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens (databreach).

  De privacy officer ondersteunt de DPO in het waarborgen van de naleving van regelgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Senior Data Scientist

  De Data Scientist genereert waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid gestructureerde of ongestructureerde data (‘big data’) door gebruik van speciale tools en software en schrijven van  algoritmes en legt zich toe op het maken van voorspellingen door data te extrapoleren en modellen te bouwen.

  De Data Scientist kan ook verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een Data Science Hub.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Senior ICT aankoper-expert

  Het versterken van het aankoopteam met een strategische aankoper met grondige kennis van ICT aankoopcontracten om alle aankoopmaterie inzake complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten binnen scope, tijd en budget en conform de regelgeving overheidsopdrachten te contracteren voor gebruik door klanten. 

  De functie van ICT aankoper omvat : 

  • Het beïnvloeden van beslissingnemers aan leverancierszijde, tot op C-niveau, en het voeren van onderhandelingen doorheen de hiërarchie van ICT ondernemingen, waar de overheidscontext en de regelgeving zulke onderhandelingen mogelijk maakt.
  • Het analyseren van behoefte bij de entiteiten voor wat betreft ICT noden en inhoudelijke noden (‘business’)
  • Het toelichten van wat leeft aan tendensen in de ICT markt naar interne beslissingsnemers, inzonderheid de analyse naar aankoop, financiële impact, hefboomwerking (Kraljic) en vendor lock-in;
  • Het uitbouwen van dienstverlening naar de entiteiten;
  • Het op de hoogte blijven van ICT-marktkennis (spelers, producten en alternatieven);
  • Het opstellen van de opdrachtdocumenten voor ICT-contracten en het verkrijgen van consensus tussen belanghebbenden terzake; het analyseren van het gebruikelijke contractaanbod van marktspelers;
  • Het geven van aankooptechnisch advies;
  • Het opvolgen van de kwaliteit van de geleverde ICT diensten;


  senior ICT aankoper-expert.docx

  Senior Information Security Officer

  Je bent verantwoordelijk voor het verzekeren en controleren van de informatieveiligheid teneinde de vertrouwelijkheid (confidentiality), de beschikbaarheid (availability), de integriteit (integrity), de onbetwistbaarheid (non repudiation) en de toerekenbaarheid (accountability) van de gegevens te verzekeren.

  Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het Informatiebeveiligingsbeleid. Je adviseert over technische uitdagingen en zorgt ervoor dat de ontwikkeling, communicatie en onderhoud van standaarden, procedures en andere documentatie die het beveiligingsbeleid ondersteunen. Je ondersteunt beveiligingsprojecten en zorgt ervoor dat ze met succes worden uitgevoerd.

  Deze functie heeft een rol bij enerzijds de ontwikkeling van nieuwe projecten/systemen, en anderzijds het onderhoud en beheer van bestaande systemen, applicaties en infrastructuur.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Strategische ICT-aankoper (expert)

  Het versterken van het aankoopteam met een strategische aankoper met grondige kennis van ICT-aankoopcontracten om alle aankoopmaterie inzake complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten binnen scope, tijd en budget en conform de regelgeving overheidsopdrachten te contracteren voor gebruik door klanten.

  De functie van ICT-aankoper omvat :

  • Het beïnvloeden van beslissingnemers aan leverancierszijde, tot op C-niveau, en het voeren van onderhandelingen doorheen de hiërarchie van ICT ondernemingen, waar de overheidscontext en de regelgeving zulke onderhandelingen mogelijk maakt.
  • Het analyseren van behoefte bij de entiteiten voor wat betreft ICT-noden en inhoudelijke noden (‘business’);
  • Het toelichten van wat leeft aan tendensen in de ICT-markt naar interne beslissingsnemers, inzonderheid de analyse naar aankoop, financiële impact, hefboomwerking (Kraljic) en vendor lock-in;
  • Het uitbouwen van dienstverlening naar de entiteiten;
  • Het op de hoogte blijven van ICT-marktkennis (spelers, producten en alternatieven);
  • Het opstellen van de opdrachtdocumenten voor ICT-contracten en het verkrijgen van consensus tussen belanghebbenden terzake; het analyseren van het gebruikelijke contractaanbod van marktspelers;
  • Het geven van aankooptechnisch advies;
  • Het opvolgen van de kwaliteit van de geleverde ICT-diensten;

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Strategische ICT-relatiebeheerder (KAM)

  De Strategische ICT-Relatiebeheerder vormt een centraal en betrouwbaar aanspreekpunt voor klanten en staat in voor de ontwikkeling en het beheer van goede relaties met deze klanten over de overkoepelende samenwerking met het oog op de uitbouw van een duurzame langetermijnrelatie.

  Hij/zij zet maximaal in op het (proactief) capteren van de klanten hun noden en behoeften en leidt hen naar diensten en producten die hieraan beantwoorden. Hij/zij is als het ware een adviseur voor de klant en in het bijzonder voor overheden bij hun digitale transformatie.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel

  Technical Lead

  Als Technical Lead ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het technisch aansturen van een agile ontwikkelteam. Je bent een ervaren full stack developer en fungeert als technische coach voor de andere teamleden. Je ontwikkelt samen met uw team bedrijfstoepassingen die gedurende hun volledige levenscyclus in het portfolio blijven van het team.

  In deze hoedanigheid ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van technische architectuur van de bedrijfstoepassingen die aan uw team zijn toegewezen in lijn met de bestaande architectuurafspraken. Samen met andere Technical Leads en de lead technical architect werk je samen om de architectuurrichtlijnen en -principes voor de ontwikkeling van de applicaties voor de volledige organisatie uit te bouwen en te optimaliseren. Je werkt samen met product owners, project- en programmamanagers om de technische en functionele vereisten voor applicatiebeheer te operationaliseren en te vertalen naar preventieve en curatieve onderhoudstaken.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel.

  Veiligheidsconsulent

  De veiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief. Hij/zij geeft advies over alle aspecten van de informatieveiligheid. Hij/zij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht wat betreft informatieveiligheid.

  Het aanstellen van een veiligheidsconsulent is bij decreet verplicht voor elke instantie die:

  • persoonsgegevens verwerkt,
  • authentieke gegevensbron beheert,
  • tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens,
  • ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

  (artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet))

  De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, de dagelijkse leiding van de organisatie. De veiligheidsconsulent situeert zich op strategisch niveau binnen de organisatie en moet in die zin ook rapporteren aan de directie/leidend ambtenaar. Een veiligheidsconsulent (of zijn adjuncten) word(t)(en) pas aangesteld na gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie.

  Hij/zij heeft een planningshorizon van minstens 3 jaar, ondermeer in functie van het verplichte veiligheidsplan.

  Zijn/haar interne en externe groep van belanghebbenden is heterogeen samengesteld, gezien informatieveiligheid verschillende (ICT-)processen en projecten doorkruist.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .

  Veiligheidsconsulent expert

  De veiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. Hij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.

  Het aanstellen van een veiligheidsconsulent is bij decreet verplicht voor elke instantie die:

  • persoonsgegevens verwerkt,
  • authentieke gegevensbron beheert,
  • tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens,
  • ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

  (artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet))

  De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, de dagelijkse leiding van de organisatie. De veiligheidsconsulent moet ook rapporteren aan de directie. Een veiligheidsconsulent (of zijn adjuncten) wordt pas aangesteld na gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie. 

  Hij/zij heeft een planningshorizon van minstens 5 jaar, ondermeer in functie van het verplichte veiligheidsplan.

  Zijn/haar interne en externe groep van belanghebbenden is heterogeen samengesteld, gezien informatieveiligheid verschillende (ICT-)processen en projecten doorkruist.

  Raadpleeg het volledige functieprofiel .